Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020

Προτεινόμενη Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020


Για να δείτε την προτεινόμενη συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον Μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020 πατήστε εδώ.

Σημείωση: Οι ώρες που αναγράφονται αφορούν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας, Αν προκύψουν για το μήνα που αναφέρεται. Πηγή 
diavgeia.gr

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Τι περιλαμβάνει το συμβόλαιο αποδοτικότητας που θα υπογράψουν οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων

Τι περιλαμβάνει το συμβόλαιο αποδοτικότητας που θα υπογράψουν οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων.

Η απάντηση της κυβέρνησης στις έντονες αντιδράσεις για τους διορισμούς των νέων διοικητών στα νοσοκομεία της χώρας, είναι ότι θα υπάρχει αξιολόγηση του έργου τους κάθε τρεις μήνες και όποιος δεν καταφέρνει να…περάσει την βάση, θα περνά αν’ αυτού την πόρτα εξόδου! Ποιοι όμως θα είναι οι βασικοί ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του συμβολαίου αποδοτικότητας που θα κληθούν να υπογράψουν οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων, βάσει των οποίων θα αξιολογούνται κάθε τρίμηνο;
Α. Οικονομικό-διαχειριστικοί στόχοι
 • Μείωση αξίας ληξιπρόθεσμων
 • Μείωση κόστους προμηθειών, ενέργειας, κόστους συντήρησης
 • Παρακολούθηση και μείωση δεικτών κόστους (Φάρμακο, υγειονομικό υλικό, υλικά εργαστηρίων-αντιδραστήρια, ορθοπεδικό υλικό)
 • Σωστή λειτουργία των Λογιστηρίων
Β. Ποιοτικοί στόχοι
 • Μείωση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Μείωση χρήσης αντιβιοτικών
 • Μείωση των χρόνων αναμονής στα Εξωτερικά Ιατρεία και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
 • Μέτρηση και βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης ασθενών και εργαζομένων
Γ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 • Αύξηση του βαθμού αξιοποίησης ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενή – Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων ασθενών
 • Ενίσχυση υποδομών δικτύων και εξοπλισμού πληροφορικής στα Νοσοκομεία.

Ακόμα ένας χρόνος παράτασης της αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο. ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Ακόμα ένας χρόνος παράτασης της αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο. 
ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2019 
Δημοσιεύθηκε , όπως κάθε Χριστούγεννα, σε ΦΕΚ καθιερωμένη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που δίνει ακόμα ένα έτος παράταση στην ισχύ της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα”.
Ο Πρωθυπουργός και τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αποφάσισαν ότι η ΠΥΣ 33/2006 παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αιτία αποτελεί, όπως υπογράφουν, “η ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα”.
Υπενθυμίζεται ότι η παραταθείσα ΠΥΣ 33/2006 “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα” προβλέπει (στο αρ.1) ότι αναστέλλεται ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
Ταυτοχρόνως περιλαμβάνει (στα αρ.2-3) ειδική διαδικασία έγκρισης για κατ’ εξαίρεση προσλήψεις, διορισμούς και σύναψη συμβάσεων έργου.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ

Πήγη: Aftodioikisi.gr


Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019

ΑΣΕΠ:Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων δέκα έξι (316) ατόμων στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων δέκα έξι (316) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Νοσοκομειακής μονάδας ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και της Νοσοκομειακής μονάδας «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019», ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017)’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.


Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 19/12/2019 ΈΩΣ 30/12/2019

Πόσο κοστίζει η εξαγορά πλασματικών ετών για σύνταξη από το 2020

Πόσο κοστίζει η εξαγορά πλασματικών ετών για σύνταξη από το 2020
28 Δεκεμβρίου 2019

Με “καπέλο” 20% πιο ακριβά θα κληθούν οι υπάλληλοι του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα να πληρώσουν από το 2020 και μετά την εξαγορά έως και 12 πλασματικών ετών.
Όσοι επιθυμούν να μην υποστούν την επιβάρυνση και να γλιτώσουν έως 1.200 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προτού εκπνεύσει το 2019.
Η αύξηση στο κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2020 έρχεται ως συνέπεια της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387 του 2016 ).
Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο έως το τέλος του 2019 το ποσό για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης υπολογίζεται στο 16, 67 των συντάξιμων αποδοχών κάθε υπαλλήλου, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά μήνα υποβολής της αίτησης.
Τι αλλάζει από το επόμενο έτος
Από την 1η Ιανουαρίου και μετά το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών θα διαμορφώνεται με βάση το 20%των συντάξιμων αποδοχών. Αυτό σημαίνει ότι ότι με το νέο έτος η απαιτούμενη δαπάνη για πλασματικό χρόνο ασφάλισης θα είναι προσαυξημένη κατά 3,34 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 19,97% σε σχέση με όσα ισχύουν έως το τέλος του 2019.
Όσοι θέλουν να αποφύγουν το “καπέλο “ που θα μπει από το νέο χρόνο στο κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών θα πρέπει υποβάλουν αίτηση στο ΕΦΚΑ προτού φύγει το 2019. Εφόσον η αίτηση κατατεθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, τότε όποια στιγμή και αν κληθεί στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος να πληρώσει τα πλασματικά χρόνια που επιθυμεί να εξαγοράσει θα καταβάλει το ποσό που ισχύει με τα σημερινά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουν από περίπου 400 έως 1.200 ευρώ για κάθε πλήρες έτος πλασματικής ασφάλισης δηλαδή για κάθε 12 μήνες που θα αναγνωρίσει.
Τα παραδείγματα
– Για παράδειγμα ένας δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 1.400 ευρώ μεικτά ,εφόσον υποβάλει αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει να καταβάλει περίπου 233,34 ευρώ τον μήνα. Εάν η αίτηση υποβληθεί το νέο έτος τότε το κόστος θα διαμορφωθεί στα 280 ευρώ τον μήνα.
-Επίσης ένας εκπαιδευτικός για παράδειγμα ο οποίος θέλει να συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης εξαγοράζοντας τη στρατιωτική θητεία του, με μηνιαίες αποδοχές 1.920 ευρώ μεικτά, θα πρέπει να καταβάλει περίπου 230 ευρώ τον μήνα εάν υποβάλει την αίτηση έως τα τέλη του έτους. Εάν τη καταθέσει μέσα στο 2020 τότε το κόστος θα είναι αυξημένο στα 384 ευρώ τον μήνα.
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις με τον συνολικό αριθμό των μηνών πλασματικής ασφάλισης που αναγνωρίζονται.
Εφάπαξ
Εναλλακτικά μπορεί να καταβληθεί και εφάπαξ εντός 3μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Εάν δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί να εξαγοράσει 2 πλασματικά έτη, θα έχει έκπτωση 4%, ενώ εάν θέλει 3 έτη τότε θα φθάνει στο 6% και ούτε καθ’ εξής.
Συνολικά δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έως 12 πλασματικά έτη από τις εξής αιτίες:
1.Από τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας.
2.Έως 5 πλασματικά έτη για τέκνα και συγκεκριμένα:
Α. Για ένα παιδί μπορεί να αναγνωριστεί πλασματικός χρόνος ασφάλισης 300 ημερών ασφάλισης ή 1 έτους.
Β. Για δύο τέκνα έως και 900 ημέρες ή 3 έτη
Γ) για 3 τέκνα και πάνω ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης φτάνει τις 1.500 ημέρες ή 5 έτη.
3.     Από τον χρόνο σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
4.Από τον χρόνο γονικής άδειας ανατροφής (ο μέγιστος αναγνωριζόμενος χρόνος είναι 6 χρόνια).
Ποιοι έχουν το δικαίωμα να εξαγοράσουν χρόνια
1.     Δημόσιοι υπάλληλοι, γονείς ανηλίκων, οι οποίοι με πλασματικά έτη θεμελιώνουν αναδρομικά δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2010, το 2011 ή το 2012 καθώς και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου.
2.     Δημόσιοι υπάλληλοι για τη συμπλήρωση 35 ετίας ή 37 ετίας μπορούν να εξαγοράσουν έως τα τέλη του 2019 πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Έτσι μπορούν να αποχωρήσουν φέτος, εφόσον έως τις 31 Δεκεμβρίου κλείσουν το 60ο έτος και 6μήνες.
3.     Δημόσιοι υπάλληλοι εφόσον είχαν συμπληρώσει 25ετία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2010, διατηρούν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37 έτη ασφάλισης .Εάν η 37 ετία συμπληρώνεται μέσα στο 2019 με εξαγορά πλασματικών ετών, τότε μπορούν να αποχωρήσουν φέτος, εφόσον όμως έχουν συμπληρώσει το 59ο έτος και 5 μήνες της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
4.     Άνδρες και γυναίκες που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη μπορούν να αναγνωρίσουν αναδρομικά 25 χρόνια ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Έτσι οι γυναίκες οι οποίες συμπλήρωσαν 25ετία το 2020 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με την εξαγορά πλασματικού χρόνου, εάν συμπληρώνουν το 55 έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Επίσης άνδρες και γυναίκες συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως το τέλος του 2019, εάν έχουν συμπληρώσει το 56 έτος της ηλικίας τους. Στο ίδιο πλαίσιο όσοι και όσες συμπλήρωσαν 25ετία μέσα στο 2012 έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν εάν θα έχουν κλείσει τα 57 έτη της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Πηγή: aftodioikisi.gr


Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων του Νοσοκομείου

Μία μικρή γεύση Χαράς και Ευτυχίας από την σημερινή γιορτή που διοργανώσαμε για τα παιδιά μας.
Η Γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου έγινε θεσμός! 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας ... Συνέχίζουμε .... απλά, ανθρώπινα, ανταποδοτικά.

Τα φωτεινά χαμόγελα των παιδιών είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας.
Καλή χρονιά, με Υγεία Αγάπη και Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΨΑ που μας διέθεσε τα αναψυκτικά της εκδήλωσης.Δυστυχώς οι προτεραιότητες για κάποιους σε θέσεις ευθύνης είναι άλλες. Ενημέρωση για Επικουρικό Προσωπικό στα Πλυντήρια. 27/12/19

Ενημέρωση για Επικουρικό Προσωπικό στα Πλυντήρια.
27/12/19

Μετά από σημερινή επικοινωνία με τον υπεύθυνο του Υπουργείου Υγείας για το θέμα του Επικουρικού προσωπικού για τα πλυντήρια του Νοσοκομείου, μας ενημέρωσε ότι δεν έχει λάβει κάποια ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ) ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω διαδικασίες.

Δυστυχώς οι προτεραιότητες για κάποιους σε θέσεις ευθύνης είναι άλλες, απουσιάζει η αίσθηση της ευθύνης στο κοινωνικό σύνολο. Μιλάμε για την αναγκαία στελέχωση Νοσοκομείου κύριοι ...   

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019

Δ.Α.Κ.Ε.- Π.Α.Σ.Κ.Ε, κατά τα πρότυπα Ν.Δ.-ΚΙΝ.ΑΛ., στο Προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. υπό της ευλογίες Μητσοτάκη-Φώφης. Το υβριδικό μοντέλο ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ της ΠΟΕΔΗΝ, το αναπαρήγαγαν τώρα και στην ΑΔΕΔΥ.

Δ.Α.Κ.Ε.- Π.Α.Σ.Κ.Ε, κατά τα πρότυπα Ν.Δ.-ΚΙΝ.ΑΛ., στο Προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. υπό της ευλογίες Μητσοτάκη-Φώφης. Το υβριδικό μοντέλο ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ της ΠΟΕΔΗΝ, το αναπαρήγαγαν τώρα και στην ΑΔΕΔΥ.ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΠΑΡΑΤΑΞΗ


ΑΓΩΝΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για την συγκρότηση του Προεδρείου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                                                                                                                                 
   Συγκροτήθηκε, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, από τη Δ.Α.Κ.Ε. και τη ΔΗ.ΣΥ.Π. (πρώην Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ.) κατά τα πρότυπα Ν.Δ.-ΚΙΝ.ΑΛ. και με διαδικασίες «fast track», το Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Μια συγκρότηση που ανέδειξε και επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας νέας «κυβερνητικής παράταξης», ή «παράταξης των προθύμων». Η συγκρότηση έγινε με βιαστικές κινήσεις δείχνοντας πώς ήταν έτοιμη από καιρό…

   Φυσικά, για να μην εκτεθούν και πολύ, «άφησαν χώρο» γενναιόδωρα στις άλλες παρατάξεις προκειμένου να εισέλθουν σ’ αυτό, …αλλά αργότερα.
   Από τη μεριά μας, κάναμε απ’ την πρώτη στιγμή σαφές, ότι είμαστε υπέρ ενός Αναλογικού-Αντιπροσωπευτικού και προπαντός λειτουργικού Προεδρείου, με τη συμμετοχή ΟΛΩΝ ή των περισσότερων δυνάμεων, με μια βασική όμως προϋπόθεση ότι θέση σε ένα τέτοιο Προεδρείο δεν θα είχαν υποψήφιοι Ευρωβουλευτές και Βουλευτές που στήριζαν και στηρίζουν τις αντεργατικές κυβερνητικές πολιτικές και ότι δεν θα αποτελούσε αυτή η συμμετοχή για εμάς, το «αναγκαίο κακό» μιας νικηφόρας πορείας, που άρχισε να διαγράφεται δυναμικά, στο 37ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Παράταξή μας, τη«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο ΔΗΜΟΣΙΟ».

   Η συμμετοχή μας την περασμένη περίοδο στο Προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είχε στόχο τη λειτουργικότητα του οργάνου και μέσα απ’ αυτό επιδιώκαμε συνεχώς την «ολική επαναφορά» του Συνδικαλιστικού Κινήματος με όρους αγωνιστικούς και αξιοπρέπειας.

Η συγκρότηση του Προεδρείου, που ως όργανο, αποτυπώνει συσχετισμούς, έχει πολιτικά και συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά και έχει νόημα, μόνο όταν εξασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση των συμφερόντων των εργαζομένων και όχι τα παραταξιακά-κομματικά συμφέροντα και τις προσωπικές στρατηγικές των Μελών του.

Είναι ακόμη νωπές οι ενστάσεις μας στις διαδικασίες του Συνεδρίου, τόσο για τη συμπεριφορά του Προέδρου, που χρησιμοποίησε στο κλείσιμο της ομιλίας του ανεύθυνη, διχαστική και παραταξιακή-κομματική ρητορική, όσο και του Προεδρείου του Συνεδρίου για την de facto και άρον-άρον διαδικασία που επέλεξε, προκειμένου να κλείσει το 37ο Τακτικό Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 Οι όροι, λοιπόν, της λειτουργίας του Προεδρείου, η ανάγκη συναίνεσης που απαιτείται, η διαφάνεια  στις αποφάσεις του και η αποτελεσματικότητά του ήταν ζητούμενα, που όχι μόνο δε συζητήθηκαν αλλά επιμελώς κρύφτηκαν κάτω από το «χαλί».

   Οι εκπρόσωποι της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ»,αποφάσισαν να απέχουν από την ψηφοφορία, κάτι που έκαναν και οι εκπρόσωποι της Ενωτικής Αγωνιστικής Εκκίνησης (Ε.Α.Ε.), ενώ αυτοί της Δ.Α.Σ. (Π.Α.ΜΕ.) και των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων-Συσπειρώσεων Κινήσεων, ψήφισαν κατά της συγκρότησης.

   Είναι φανερό πως το επόμενο χρονικό διάστημα και σε αγαστή συνεργασία οι δύο παρατάξεις Δ.Α.Κ.Ε. και ΔΗ.ΣΥ.Π. (πρώην Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ.) θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο λειτουργίας στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που θα απέχει πολύ από αυτό που γνωρίζαμε έως σήμερα. Θα συμπεριφερθούν ως… ιδιοκτήτες. Είναι πολιτική επιλογή τους.

   Εμείς θα εργασθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και θα αναζητήσουμε τις συμμαχίες εκείνες, ώστε να δώσουμε μια ΝΕΑ συνδικαλιστική και αγωνιστική κατεύθυνση στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που θα υπερασπίζεται και θα διευρύνει τα εργασιακά, ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικα δικαιώματα ΟΛΩΝ των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Αθήνα, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019
Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής
της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ»

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019

Έκδοση της υπ’ αριθμ. 197948/Ε1/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Μόνιμοι διορισμοί μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ), ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών

Έκδοση της υπ’ αριθμ. 197948/Ε1/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Μόνιμοι διορισμοί μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ), ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών
Αναρτήθηκε στις: 24 December 2019Mε αφορμή τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της υπ΄αριθμ. 197948/Ε1 Κοινής Υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020», με την οποία επισφραγίστηκε μια αλληλουχία γεγονότων και επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για μείωση των θέσεων στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και είχαν προκαλέσει δικαιολογημένες αντιδράσεις όλων των επίσημων φορέων, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, με βάση την επίσημη πλέον πολιτειακή βούληση για τη μείωση των θέσεων ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών (αλλά και άλλων κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ) επισημαίνει τα ακόλουθα:
            Η μείωση των θέσεων αποτελεί σαφώς ατυχή επιλογή, συνιστά υποτίμηση του σημαντικότατου για τα σχολεία ειδικής αγωγής ρόλου του σχολικού νοσηλευτή και θέτει εν μέρει ζήτημα προστασίας της υγείας πολύ ευπαθών ομάδων του πληθυσμού κατά παράβαση του άρθρου 21 του Συντάγματος που επιβάλει την μέριμνα για την υγεία των πολιτών και η λήψη ειδικών μέτρων για την προστασία της νεότητας, του γήρατος και της αναπηρίας.
Δεδομένου δε ότι πρόκειται για σχολεία ειδικής αγωγής, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η ανωτέρω μείωση των θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν αποτελεί συμμόρφωση με την κατοχυρωμένη νομοθετικά ήδη με το νόμο 3699/2008 δέσμευση της Πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Η ενδεχόμενη μη κάλυψη των οργανικών κενών εκπαιδευτικών ΕΕΠ δεν αποτελεί διασφάλιση σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσων ευκαιριών για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.
Η δυνατότητα στήριξης μαθητών που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων και με σχολικό νοσηλευτή, κατοχυρωμένη εδώ και δεκαετίες, τίθεται εν αμφιβόλω δια της ανωτέρω μείωσης θέσεων.
Σε γενικότερο επίπεδο δε, η μη πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών ΕΕΠ σε όλα τα οργανικά κενά των Σχολείων Ειδικής Αγωγής, διαιωνίζει την ταλαιπωρία των ήδη δοκιμαζόμενων οικογενειών των μαθητών αυτών.
Επειδή η ειδικότητα του σχολικού νοσηλευτή, εξειδικευμένου επιστήμονα υγείας με κύριο έργο την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στη σχολική μονάδα, είναι άκρως απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των Σχολείων Ειδικής Αγωγής και την προστασία της υγείας των μαθητών.
Επειδή είναι επιβεβλημένη η άμεση αύξηση κατά κλάδο και ειδικότητα των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, καθώς εδώ και μία δεκαετία δεν έχουν διενεργηθεί προσλήψεις.
Επειδή η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης στις ευπαθείς ομάδες των μαθητών των σχολείων Ειδικής Αγωγής αποτελεί πρωταρχικό στόχο και μέριμνα της Πολιτείας, μη επιδεχόμενο έκπτωσης.
Συνεπεία των ανωτέρω, σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε οι θέσεις να αντιστοιχούν στα καταγεγραμμένα οργανικά κενά και να ολοκληρωθούν οι εξαγγελθείσες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών ειδικότερα, για τους οποίους η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει θεσμική υποχρέωση προάσπισης των δικαιωμάτων τους (όπως και όλων των Νοσηλευτών της χώρας).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης                                                                 Αριστείδης Δάγλας

Α.Δ.Ε.Δ.Υ: Με αφορμή τις δηλώσεις του K. Μητσοτάκη για τις απεργίες και τις πορείες

Με αφορμή τις δηλώσεις του K. Μητσοτάκη για τις απεργίες και τις πορείες
Posted on Δεκ 24 2019 - 1:29μμ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή τις δηλώσεις του K. Μητσοτάκη για τις απεργίες και τις πορείες
Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, για δεύτερη φορά στρέφεται ενάντια στο κατοχυρωμένο, συνταγματικά, δικαίωμα της απεργίας με το πρόσχημα ότι οι λίγοι ταλαιπωρούν τους πολλούς.  Με αφορμή την πρόσφατη απεργία στο Μετρό, η κυβέρνηση δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της.
Μετά το δικαίωμα στην απεργία, την παρέμβαση στα εσωτερικά και τα καταστατικά των συνδικάτων, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να βάλει στο στόχαστρο και τις διαδηλώσεις, επενδύοντας στη διαπόμπευση των συνδικάτων και των απεργών, μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού.
Ας αφήσουν τις υποκρισίες:
Η ταλαιπωρία στους δρόμους, οι καθυστερήσεις στα μέσα μεταφοράς, η αναδουλειά στα μικρομεσαία εμπορικά καταστήματα, οφείλονται στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων, τα τελευταία χρόνια, στα μνημόνια και τη δημοσιονομική «κανονικότητα». Η ίδια πολιτική θέλει τώρα να βάλει στο γύψο τις διαδηλώσεις. Να επιβάλει στην κοινωνία και τους εργαζόμενους σιγή νεκροταφείου. Για αυτό τον σκοπό θα χρησιμοποιήσει,  αντιλαϊκές νομοθετικές τροποποιήσεις και αλλαγές .
Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι έτσι θα σταματήσουν τις λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα ανεχτούμε  τέτοιες πρακτικές,  που είναι επικίνδυνες για την ίδια τη δημοκρατία και θα υπερασπιστούμε  με όλες τις δυνάμεις μας  τα δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Οι αντιλαϊκές προθέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ δεν θα περάσουν. Η κυβέρνηση να μην τολμήσει να φέρει νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Θα τον ακυρώσουμε στην πράξη.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος.Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, σας εύχονται σε κάθε ένα από εσάς αλλά και στις Οικογένειες σας 
Χρόνια Πολλά, 
Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το Νέο Έτος. 

  

ΝΟΜΟΣ 4633/2019 Άρθρο 35 Σύμβαση αποδοτικότητας Διοικητών Νοσοκομείων

ΝΟΜΟΣ 4633/2019 (ΦΕΚ Α 161/16.10.2019)
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 35
 Σύμβαση αποδοτικότητας
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής. Κατά την έναρξη της θητείας τους οι διοικητές και οι αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων υπογράφουν με τον διοικητή της αρμόδιας ΥΠε σύμβαση αποδοτικότητας, στην οποία καταχωρούνται οι ειδικότερες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά σπουδαίο λόγο ικανό να επιφέρει την πρόωρη λήξη της θητείας τους αζημίως για το δημόσιο.».

Υπουργείο Υγείας :Πίνακας διοριζομένων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων

Πίνακας διοριζομένων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων

23/12/2019
Πίνακας διοριζομένων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων
Μετά από μερική τροποποίηση της εντολής διορισμού των 111 διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων, στο πλαίσιο της οποίας:
1) Έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις 6 επιλεγέντων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών και ορίζονται στη θέση τους νέοι, εκ της αξιολογικής κατάταξης της Επιτροπής,
2) Ανακαλείται η εντολή διορισμού 7 διοικητών και αναπληρωτών διοικητών και ορίζονται στη θέση τους νέοι, εκ της αξιολογικής κατάταξης της Επιτροπής,
ακολουθεί ο πίνακας διοριζομένων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών.
Επισημαίνεται ότι, το 77% των διοικητών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 80% για τους διοικητές των μεγάλων νοσοκομείων.
Σύμφωνα με το νόμο 4633/2019 άρθρο 35, που ψηφίστηκε πρόσφατα, όλοι οι διοικητές θα υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, βάσει του οποίου θα αξιολογούνται τακτικά για το έργο τους, με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και θα κρίνονται για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα τους.

5η ΥΠΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, Διοικητής ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, Αναπληρωτής Διοικητής  ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Διοικητής ΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», Διοικητής ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Διοικητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Διοικητής ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Διοικητής ΚΑΡΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ, Διοικητής ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΘΑΝΟΣ
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΘΗΒΑ, Αναπληρωτής Διοικητής ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, Διοικητής ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Νέα “διορθωμένη” λίστα με Διοικητές Νοσοκομείων

 Νέα “διορθωμένη” λίστα με Διοικητές Νοσοκομείων

Νέο κατάλογο με ονόματα Διοικητών Νοσοκομείων έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας, προχωρώντας σε αλλαγές σε κάποιες περιπτώσεις.
Επισημαίνουμε ότι μετά την δημοσιοποίηση της προηγούμενης λίστα στις 20 Νοεμβρίου είχε ακολουθήσει θύελλα αντιδράσεων για τις επιλογές ορισμένων προσώπων.
Οι αντιδράσεις μάλιστα δεν περιορίζονταν μόνο στις τοπικές κοινωνίες και την αντιπολίτευση αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι αντίστοιχες υπήρξαν και στο εσωτερικό της ΝΔ. Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος της καθυστέρησης διορισμού των νέων διοικητών στα νοσοκομεία.
Το Υπ. Υγείας στην ανακοίνωσή του επιχειρεί να συγκαλύψει αυτές τις αντιδράσεις ισχυριζόμενο ότι:
1) Έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις 6 επιλεγέντων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών και ορίζονται στη θέση τους νέοι, εκ της αξιολογικής κατάταξης της Επιτροπής,
2) Ανακαλείται η εντολή διορισμού 7 διοικητών και αναπληρωτών διοικητών και ορίζονται στη θέση τους νέοι, εκ της αξιολογικής κατάταξης της Επιτροπής,
Δείτε ολόκληρη τη νέα λίστα με τα ονόματα των Διοικητών
1η ΥΠΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΠΙΛΟΓΗ
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» & EKA, Κοινός ΔιοικητήςΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Κοινός ΔιοικητήςΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», ΔιοικητήςΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Γ.Ν.Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ», ΔιοικητήςΠΡΙΦΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γ.Ν. ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», ΔιοικητήςΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΚΗΣ
Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ΔιοικητήςΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΦΑΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», ΔιοικητήςΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», με αρμοδιότητα στην Οργανική Μονάδα Έδρας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»,  Αναπληρωτής ΔιοικητήςΘΕΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ, ΔιοικητήςΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», ΔιοικητήςΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ΔιοικητήςΤΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΚΡΕΜΥΔΑ ΑΝΝΑ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», ΔιοικητήςΜΠΟΥΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» , Αναπληρωτής ΔιοικητήςΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
2η ΥΠΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΠΙΛΟΓΗ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ, ΔιοικητήςΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ», ΔιοικητήςΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΔιοικητήςΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Κοινός ΔιοικητήςΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Αγία Βαρβάρα», με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ», ΔιοικητήςΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, Κοινός ΔιοικητήςΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΙΤΣΑ
Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», ΔιοικητήςΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ΔιοικητήςΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», ΔιοικητήςΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κ.Θ. – Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ, ΔιοικητήςΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, Κοινός ΔιοικητήςΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», ΔιοικητήςΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ», ΔιοικητήςΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Αγία Βαρβάρα», με αρμοδιότητα στην Οργανική Μονάδα Έδρας «ΝΙΚΑΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3η ΥΠΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΠΙΛΟΓΗ
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΔιοικητήςΧΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ”, ΔιοικητήςΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Γ.Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Διοικητής.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΔιοικητήςΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με αρμοδιότητα στην Οργανική Μονάδα ΄Εδρας «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΔιοικητήςΚΟΥΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με αρμοδιότητα στην Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΤΡΑΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ, με αρμοδιότητα στην  Αποκεντρωμένη Οργανική μονάδα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΛΟΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔιοικητήςΚΑΠΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΔιοικητήςΠΛΙΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
4η ΥΠΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΠΙΛΟΓΗ
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Κοινός ΔιοικητήςΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ΔιοικητήςΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», ΔιοικητήςΚΟΥΡΤΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ΔιοικητήςΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔιοικητήςΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΔιοικητήςΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ, ΔιοικητήςΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΝ
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔιοικητήςΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΔιοικητήςΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ, ΔιοικητήςΡΟΦΑΕΛΑ ΕΛΕΝΑ
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», ΔιοικητήςΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔιοικητήςΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΔιοικητήςΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με αρμοδιότητα στην Οργανική Μονάδα Έδρας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΠΕΓΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5η ΥΠΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΠΙΛΟΓΗ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔιοικητήςΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», ΔιοικητήςΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», ΔιοικητήςΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΔιοικητήςΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΔιοικητήςΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΔιοικητήςΚΑΡΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΔιοικητήςΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ, ΔιοικητήςΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΘΑΝΟΣ
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΘΗΒΑ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΧΡΟΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, ΔιοικητήςΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6η ΥΠΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΠΙΛΟΓΗ
Γ.Ν. Ιωαννίνων «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», ΔιοικητήςΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΔιοικητήςΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΔιοικητήςΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΔιοικητήςΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ.Ν. Ζακύνθου, ΔιοικητήςΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», Κοινός ΔιοικητήςΜΕΣΣΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔιοικητήςΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, ΔιοικητήςΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», ΔιοικητήςΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΔιοικητήςΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη οργανική  μονάδα ΝΑΥΠΛΙΟ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΔιοικητήςΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΔιοικητήςΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΣΦΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΔιοικητήςΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», ΔιοικητήςΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΜΟΛΑΟΙ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
7η ΥΠΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΠΙΛΟΓΗ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΜΠΟΛΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔιοικητήςΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔιοικητήςΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ», ΔιοικητήςΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», Κοινός ΔιοικητήςΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΣΗΤΕΙΑ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Αναπληρωτής ΔιοικητήςΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», Αναπληρωτής ΔιοικητήςΧΑΤΖΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΕΙΡΗΝΗ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ΔιοικητήςΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ