Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
30 Μαρτίου 2020 - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ - Αρ. Φύλλου 75
Άρθρο τριακοστό

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών μονάδων αυξημένης φροντίδας (MΑΦ) των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων και πάσης φύσεως δεσμευμένων ή διατιθέμενων ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δύναται να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες μονάδων αυξημένης φροντίδας (MΑΦ) ή και σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), με απόφαση που λαμβάνει ο διοικητής ή συντονιστής του εκάστοτε νοσοκομείου ή θεραπευτηρίου ή κάθε αντίστοιχης δομής, εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν δύνανται να καλυφθούν με διαφορετικό τρόπο.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων.


ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
30 Μαρτίου 2020 - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ - Αρ. Φύλλου 75
Άρθρο τέταρτο
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

2. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020.

3. Η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τις 15 Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικο- νομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

5. Η παραπάνω παροχή είναι ακατάσχετη.


Η αναστολή κανονικών αδειών δεν ισχύει για τους εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Διευκρίνιση σχετικά με αναστολή κανονικών αδειών για εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Η αναστολή κανονικών αδειών δεν ισχύει για τους εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.


Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

«Κατασκευάζουμε ιούς για αποτελεσματικά εμβόλια, κάθε χρόνο έχουμε “πανδημία”» (vid)

«Κατασκευάζουμε ιούς για αποτελεσματικά εμβόλια, κάθε χρόνο έχουμε “πανδημία”» (vid)


«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο πανδημίας», είχε προειδοποιήσει από τον Σεπτέμβριο του 2019 ο λοιμωξιολόγος του υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος ωστόσο, το εξήγησε εν τέλει λέγοντας ότι «έχουμε κάθε χρόνο μία “πανδημία”» γρίπης, κάνοντας και την χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του για τα… εισαγωγικά.

Το πιο ύποπτο απ’ όλα, βέβαια, ήταν αυτό που είπε ότι χρειάζεται επιτήρηση των στελεχών της γρίπης χοίρων και πουλερικών και ότι αυτή η επιτήρηση «γίνεται από ένα δίκτυο 100 εργαστηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να διαπιστώσουμε τυχόν σημαντικές μεταβολές και ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΙΟΥΣ, οι οποίοι ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ».
Δείτε τις δηλώσεις του στο CNN Greece τον Σεπτέμβριο του 2019 και βγάλτε τα συμπεράσματά σας…
Πηγή:flogasport

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος,
β) H αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β΄ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 Α. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ «Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και  Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.»
Κατ΄ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε επιπλέον η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/ οικ.8030/18.3.2020 (Β΄ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19». Κατόπιν των ανωτέρω ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 είναι συνολικά οι κάτωθι:
· Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
· Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
· Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
· Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία
· Μεταμοσχευμένοι ασθενείς. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αυτή ομάδα αυξημένου κινδύνου προσδιορίζεται από την Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 συγκεκριμένα ως εξής: Μεταμοσχευμένοι ασθενείς υπό ενεργό ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
Η ειδική αυτή άδεια απουσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις προαναφερόμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατά τις ισχύουσες διατάξεις χορηγείται υποχρεωτικά και προκειμένου να αποδειχθεί η υπαγωγή του υπαλλήλου στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον αυτό δεν προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας και το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, θα πρέπει να κατατίθενται ή να αναζητούνται αρμοδίως ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν για τον σκοπό αυτό ή άλλα δικαιολογητικά, όπως πχ πιστοποιητικά ΚΕΠΑ εν ισχύ, γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου κοκ. Προκειμένου να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού, αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και σε εύλογο χρόνο αλλά σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επάνοδό τους στην Υπηρεσία, θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν λόγω ειδικής αυτής άδειας. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή εφόσον από τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η υπαγωγή των αιτούντων την άδεια αυτή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα προβούν σε κάθε περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την διευθέτηση του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων αυτών και κατά συνέπεια ο/η υπάλληλος δύναται να απουσιάσει με άλλου είδους άδεια από τις προβλεπόμενες στις πάγιες ρυθμίσεις περί χορήγησης αδειών (π.χ. κανονική άδεια, υπηρεσιακή άδεια, άδεια άνευ αποδοχών). Προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και της υπηρεσίας, όπου υπηρετούν οι εν λόγω υπάλληλοι, είναι αυτονόητη και η συνδρομή των ελεγκτών ιατρών ή και των ιατρών εργασίας, όπου υπάρχουν για την ορθή εφαρμογή των σχετικών ως άνω διατάξεων. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι βάσει των αποφάσεων της ως άνω αρμόδιας Επιτροπής, επί των οποίων έχουν εκδοθεί και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης. Ωστόσο και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να μην  διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισμού ενδεχομένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία. Τέλος, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της σχετικής ΠΝΠ και της ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων θεραπόντων ιατρών τους να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά θα ήταν και πάλι δυνατή η στάθμιση της δυνατότητας παροχής εκ μέρους τους αποκλειστικά παροχής εξ αποστάσεως εργασίας.
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Δεδομένης της υφιστάμενης κρίσης, αλλά και των διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα δικαιολογημένης απουσίας ορισμένων υπαλλήλων με άδεια ειδικού σκοπού ή με ειδική άδεια απουσίας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α της παρούσας και στο κεφάλαιο Δ΄ της ανωτέρω β σχετικής εγκυκλίου, η προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων ή δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να κατατεθούν, δεν αναιρεί την γενικότερη υπέρτερου σκοπού υποχρέωση όλων για προάσπιση και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η οποία συναρτάται και από την ατομική υγεία του καθενός. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι ήδη πολλές υπηρεσίες έχουν περιορίσει τις ώρες προσέλευσης του κοινού, δεν είναι απαιτητή η προηγούμενη προσκόμιση των δικαιολογητικών για την δικαιολόγηση της απουσίας συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων. Επί παραδείγματι: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 περ.γ του άρθρου 5 της από 11-3-20 ΠΝΠ χορηγείται κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης άδεια ειδικού σκοπού στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου του Δημοσίου δεν εργάζεται, αλλά είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η άμεση άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους εν λόγω υπαλλήλους όσο και η αξιοπιστία της διαδικασίας, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό web banking τρέχουσας πληρωμής από τον ΟΠΕΚΑ. Εναλλακτικά, οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού απολογιστικά μετά την επάνοδο των υπαλλήλων στην υπηρεσία δύνανται με τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου που είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στο e-mail anapirika.epid@opeka.gr προκειμένου να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά η καταβολή επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ. Σε περίπτωση που κατά τη διασταύρωση στοιχείων κατά τα ανωτέρω δεν βεβαιωθεί η καταβολή προνοιακού επιδόματος στον/στην σύζυγο του/της υπαλλήλου του Δημοσίου η απουσία του/της θα αποτελεί στο σύνολό της κανονική άδεια ή οποιαδήποτε άλλη άδεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις για τη διευθέτηση του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων αυτών. Γενικότερα, και δεδομένης της ατομικής ευθύνης του καθενός κατά την υποβολή υπευθύνων δηλώσεων, αλλά και της ευθύνης που απορρέει γενικότερα από την ιδιότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου, για οποιαδήποτε ειδική άδεια δεν αποδειχθεί τελικά ότι αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου που έκανε χρήση αυτής, θα ακολουθείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού οποιαδήποτε κατά νόμο απαιτούμενη ενέργεια προς τήρηση της αρχής της νομιμότητας. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται εν εξελίξει διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων με την ανάπτυξη ειδικής προς τούτο εφαρμογής, για την οποία θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση.

Βολιώτες Ήρωες του Κορωνοϊού – Η πραγματική μάχη στο Νοσοκομείο


Βολιώτες Ήρωες του Κορωνοϊού – Η πραγματική μάχη στο Νοσοκομείο
29 Μαρτίου 2020


Οι “Βολιώτες Ήρωες του κορωνοϊού” φέρνουν μέσω του TheNewspaper στην επιφάνεια καθημερινούς ανθρώπους που την ώρα της εξάπλωσης της πανδημίας, και κάτω από αντίξοες συνθήκες, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, αφοσιωμένοι στο έργο τους, για να προσφέρουν υπηρεσίες στους συνανθρώπους τους, ακόμα και να τους σώσουν τις ζωές. Η στήλή αυτή αποτελεί μία υπόκλιση, ένα “ευχαριστώ” της συντακτικής μας ομάδας σε όλους όσοι δίνουν την καθημερινή μάχη. Είμαστε μαζί τους. Τους ευγνωμονούμε!
Μαρία Μιχολίτση, νοσηλεύτρια Νοσοκομείου Βόλου
Την ώρα που η Ελλάδα, όπως και ο ολόκληρος πλανήτης δοκιμάζεται από την μάστιγα του Κορωνοϊού, που αφήνει πίσω του χιλιάδες νεκρούς, υπάρχουν οι σύγχρονοι «ήρωες» χωρίς μπέρτα που προσπαθούν καθημερινά, με κίνδυνο την ίδια τους την ζωή, να σώσουν όσες περισσότερες ζωές μπορούν.
Οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
Καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τον αόρατο εχθρό και δίνουν μάχη νυχθημερόν για το καλύτερο. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, έχουν οικογένειες,  παιδιά και ευπαθείς ομάδες στο σπίτι τους.Παρόλα αυτά όμως, είναι εκεί και παρέχουν βοήθεια σε όποιον την χρειάζεται.
Ο φωτογραφικός φακός του TheNewspaper απαθανάτισε την ειδική ομάδα νοσηλευτών και νοσηλευτριών που υποδέχεται και αντομετωπίζει τα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού στο Νοσοκομείο Βόλου. Μαζί με τη Μαρία Μιχολίτση, τα υπόλοιπα κορίτσια δίνουν μία πρωτοφανή μάχη για όλους εμάς στην πρώτη γραμμή του πυρός. Η Κατερίνα, η Ευαγγελία, η Μαρία, η Άννα, η Λάουρα, η Ιφιγένεια, η Κατερίνα, η Βασιλική, η Δήμητρα, η Νικολέτα, η Λία και η Στέλλα.
“Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Μην ξεχνάτε οτι ο εχθρός είναι καινούργιος και αόρατος. Κάθε μέρα οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται νέα δεδομένα” λέει η Μαρία Μιχολίτση στο TheNewspaper
“Εργάζομαι μέχρι σήμερα οκτώ ώρες την ημέρα, με αποκλίσεις. Αν χρειαστεί κάθομαι και περισσότερο χρόνο στη δουλειά μου. Δε γίνεται αλλιώς. Αυτό που βλέπω στα μάτια των ασθενών είναι ο φόβος. Και κυρίως ο φόβος για το άγνωστο” συμπληρώνει.
-Φοβάσαι;
– Ο φόβος είναι ανθρώπινο συναίσθημα και λογικό. Όμως δεν είναι καλός σύμμαχος στη δουλειά μας. Θα σας πω μία ιστορία. Έλεγε κάποιος: «Φοβάμαι πολύ και εκείνη την ώρα χτύπησε η πόρτα του σπιτιού του. Ρώτησε ο άνθρωπος, “ποιος είναι” και απάντησε κάποιος: “άνοιξε την πόρτα σου είμαι ο φόβος”. Ο άνθρωπος άνοιξε την πόρτα αλλά δεν ήταν κανείς!»
Η Μαρία Μιχολίτση μας εξηγεί οτι στο Νοσοκομείο του Βόλου, όλοι οι επαγγελματίες της Υγείας τηρούν με αυστηρότητα και ευλάβεια τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
“Ακολουθούμε αυστηρά το πρωτόκολλο. Κάνουμε τα αυτονόητα. Για το καλό τόσο του ασθενούς, όσο και το δικό μας. Μην ξεχνάτες οτι έχουμε κι εμείς οικογένεια πίσω, όταν γυρίζουμε το βράδυ στο σπίτι μας” λέει η ίδια, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τα μέτρα προστασίας. “Να γίνουμε μία αλυσίδα προστασίας ο ένας για τον άλλον.
Όλοι οι νοσηλευτές της ειδικής μονάδας του Νοσοκομείου Βόλου στέλνουν ένα μήνυμα σε όλους: “Εμείς μένουμε εδώ για εσάς, εσείς μείνετε στο σπίτι για εμάς!”

Πηγή: TheNewspaper 

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Επικουρικό Προσωπικό - Πρόσληψη επικουρικού γιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Επικουρικό Προσωπικό - Πρόσληψη επικουρικού γιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Μετά από επικοινωνία με την 5η ΥΠΕ, υπάρχει έγκριση για μία θέση επικουρικού ιατρικού προσωπικού. Με την υπ’ αριθμ. Γ4α/ΓΠ18133/13-3-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση πρόσληψης επικουρικών ιατρών νοσοκομείων».

Πρόκειται για 1 θέση επικουρικού γιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.

Επικουρικό Προσωπικό - Ενημέρωση προσλήψεων.

Πρόσληψη λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Μετά από επικοινωνία με την 5η ΥΠΕ, υπάρχει έγκριση για 4 άτομα ΤΕ Νοσηλευτικής και 4 ΔΕ Νοσηλευτών, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας με την σχετική απόφαση Γ4β/ΓΠ 19722/20-3-2020. 

Επίσης με την απόφαση Γ4β/ΓΠ18318/16-3-2020 από το Υπουργείο Υγείας, έχουν αρχίσει οι προσλήψεις για 10 Θέσεις συνολικά επικουρικού προσωπικού, που περιλαμβάνουν τις εξής ειδικότητες: 7 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 θέση ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,1 θέση ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  και 1 θέση ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.
Η Διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων είναι 24 μήνες.

Για μετακίνηση ενός μηνός από 18/3/20 έχουν έρθει 6 άτομα ΤΕ Νοσηλευτικής και 4 ΔΕ Νοσηλευτών από τα Κ.Υ.


Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων εν μέσω πανδημίας


 Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η κατανομή της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων του έτους 2020.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ 15 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.
Το πρώτο ποσό αφορά την ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ και το δεύτερο ποσό την ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4.229.819,42 και 845.963,89
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 3.414.412,36 και 682.882,48
3. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.), Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (Ε.Δ.Ε.Μ.) 1.121.112,58 και 224.222,52
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 847.320,35 και 169.464,06
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 690.791,15 και 138.158,23
6. ΜέΡΑ25 571.544,14 και 114.308,82
7. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 234.375,00 και 46.875,00
8. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 70.312,50 και 14.062,50
9. ΠΟΤΑΜΙ 70.312,50 και 14.062,50
ΣΥΝΟΛΑ 11.250.000,00 και 2.250.000,00
Επίσης κατανέμονται τα ανωτέρω ποσά της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και της κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους, που αντιστοιχούν στο συνασπισμό Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα-Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-«ΕΔΕΜ»-Κινήσεις Πολιτών), ήτοι τα ποσά 1.121.112,58 € και 224.222,52 €, δηλαδή σύνολο 1.345.335,10 €.
Για να δείτε το σχετικό φεκ πατήστε εδώ.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Διευθύντρια "Σωτηρία": Νοσηλεύουμε 40άρηδες και 50ρηδες με κοροναϊό

Διευθύντρια "Σωτηρία": Νοσηλεύουμε 40άρηδες και 50ρηδες με κοροναϊό
Τα συμπτώματα είναι κακουχία, καταβολή, πυρετός - όχι απαραίτητα ψηλός - και βήχας και μερικές φορές γαστρεντερικά.
Δημοσίευση: 24 Μαρτίου 2020

Την αγωνία όσων δουλεύουν στο σύστημα Υγείας να μην χαθεί κανείς από τους ασθενείς, εκφράζει η συντονίστρια διευθύντρια της 7ης πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου "Σωτηρία".
Μιλώντας στο ΑΠΕ, η Μίνα Γκάγκα, περιγράφει την εμπειρία της από τη νοσηλεία ασθενών με πνευμονία λόγω κοροναϊού και τους κινδύνους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό:
"Κάθε εκπαιδευμένος επαγγελματίας Υγείας που λείπει από τη νοσηλευτική αλυσίδα είναι πρόβλημα και κίνδυνος για όλη την αλυσίδα και τους ασθενείς.
Προσέχουμε ακόμα και τον τρόπο που βγάζουμε τα βρώμικα ρούχα, για να μην κινδυνέψουμε εμείς αλλά και κανείς άλλος. Πρέπει στους αναπνευστικούς ασθενείς να παρακολουθούμε συνεχώς το οξυγόνο τους και να προσαρμόζουμε ανάλογα την οξυγονοθεραπεία ή και την υποστήριξη της αναπνοής".
Όπως εξηγεί, όλοι ακολουθούν ευλαβικά τις οδηγίες ασφάλειας, για να μην κολλήσουν οι ίδιοι και να μην μεταφέρουν τον κοροναϊό στους συναδέλφους και στο σπίτι τους:
"Οι περισσότεροι, όταν επιστρέφουμε σπίτι, αφήνουμε παπούτσια έξω ή σε χαλάκι με χλωρίνη, βγάζουμε προσεκτικά και πλένουμε ρούχα, όσο μπορούμε κοιμόμαστε χώρια απ´ τους δικούς μας, φοράμε μάσκα όταν είμαστε κοντά ή και όταν ετοιμάζουμε φαγητό. Καθαρίζουμε κινητά, κλειδιά και πόμολα και πλένουμε καλά τα χέρια μας".
Τονίζει πως η έγκαιρη αγωγή είναι σημαντική στις πνευμονίες και στους νοσηλευόμενους και για τον λόγο αυτό ξεκινά άμεσα η αγωγή. Καπνιστές και πάσχοντες από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις του αναπνευστικού και πνευμονίες.

Σαραντάρηδες

Όσον αφορά τους νέους που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία αναφοράς, η διευθύντρια της 7ης πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου "Σωτηρία", επισημαίνει:
"Νοσηλεύουμε και σαραντάρηδες και πενηντάρηδες. Κάποιοι έχουν παράγοντες κινδύνου, κάποιοι είναι απολύτως υγιείς ή ακόμα και αθλητές. Σίγουρα, η κατάσταση του ανοσοποιητικού έχει σημασία και υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, αλλά νομίζω κανείς δεν είναι άτρωτος".
Επισημαίνει πως πρόκειται για ένα νέο νόσημα: "Μαθαίνουμε κάθε μέρα για να είμαστε απόλυτα έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Παρακολουθούμε κάθε λεπτομέρεια και πρωτόκολλο, κάθε νέα μελέτη και φάρμακο. Και μας νοιάζει να προσφέρουμε την καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς, ιατρικά και ανθρώπινα. Να ξέρουν ότι τους φροντίζουμε σωστά και ότι είμαστε εκεί, δίπλα τους".

Συμπτώματα

Για τα πρώιμα συμπτώματα και τον θόρυβο που γίνεται τις τελευταίες ημέρες η κ. Γκάγκα ξεκαθαρίζει:
"Τα συμπτώματα είναι κακουχία, καταβολή, πυρετός - όχι απαραίτητα ψηλός - και βήχας. Μερικές φορές, και γαστρεντερικά συμπτώματα.
Με ήπια συμπτώματα, καθόμαστε σπίτι. Έντονα συμπτώματα ή δύσπνοια πρέπει να κάνουν τον ασθενή να επικοινωνήσει με γιατρό ή και να πάει στο νοσοκομείο, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Τα έντονα συμπτώματα πρέπει να κινητοποιήσουν κάθε άρρωστο να επικοινωνήσει με τον γιατρό του".
Πηγές: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πηγή : iatronetΤρίτη 24 Μαρτίου 2020

Πληρωμή για τις ώρες Ιανουαρίου 2020

Πληρωμή για τις ώρες Ιανουαρίου 2020

24/3/20 Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών.Μετά από σημερινή ενημέρωση από το γραφείο Μισθοδοσίας, και με κάθε επιφύλαξη: 

Οι ώρες για τον μήνα ΙΑΝΟΥΆΡΙΟ 2020  θα δοθούν στις 27/3/20. 

Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
Νo 15:45.6:30,7:00, ΑΠΟ ΑΝΑΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑ 60 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21:00 
            5:45,6:30,6:55,7:25 ΑΠΟ Π.ΠΑΥΛΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑ 60 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 20:25
EXTRA ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΑΠΟ Π.ΠΑΥΛΟΥ  22:15  ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΥΡΟ 22:40 

Νο  27:35,8:35 ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΕΩΣ 20:35
7:00,8:05,9:05 ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΕΩΣ 21:05

Νο 36:00 ΑΠΟ ΑΝΑΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 60 ΛΕΠΤΑ  ΕΩΣ 21:00
           5:50,6:30  ΑΠΟ ΜΕΤΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 60 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 20:30

Νο 46:00,6:30,7:00, ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 60 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21:00
           6:25,6:55,7:25, ΑΠΟ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 60 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21:25

Νο 5   5:20,6:007:00, 7:30 ΚΑΙ ΚΑΘΕ 60 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ K.ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΩΣ 15:30
    ΚΑΙ   17:30,19:30,21:00 ΑΠΟ Κ.ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Νο 6  8:00, 11:00, 14:00, 16:00, 19:00,
Νο 7  8:55 & 13:25ΑΠΟ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ
No 88:00, KAI13:00
No  9ΜΕΛ/ΚΑ7:05,14:05
No11  9:30,10:30,15:30-16:50

No15ΑΠΟΑΝΑΥΡΟ6:30 KAIANA 60 ΛΕΠΤΑΕΩΣΤΙΣ 20:30
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ 6:30-7:00-7:55 KAIANA 60 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 21:00

ΚΑΤΗΧΩΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ 7:45 KAI 12:30

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
Νo 1  .7:00, ΑΠΟ ΑΝΑΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑ 60 ΛΕΠΤΑ   ΕΩΣ 15:00 
ΚΑΙ 17:00,19:00,21:00
           7:00, ,7:25 ΑΠΟ Π.ΠΑΥΛΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑ 60 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 15:25
          ΚΑΙ 17:25,19:25,21:00

Νο2,8:35 ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΕΩΣ 20:35
8:05,9:05 ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΕΩΣ 21:05


Νο 3  7:00  ΑΠΟ ΑΝΑΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ  ΕΩΣ 21:00
7:00,  7:30  ΑΠΟ ΜΕΤΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ  ΕΩΣ 21:00

Νο 4  7:00, ΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ  ΕΩΣ 21:00
           7:25, ΑΠΟ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΕΩΣ 21:25

Νο 5   , 7:30 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ  ΑΠΟ K.ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΩΣ 21:00

Νο 68:00, 11:00, 14:00, 16:00, 19:00

No11  9:30,10:30,15:30-16:50

No15  ΑΠΟ ΑΝΑΥΡΟ 8:00 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 20:00

ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ 8:25 KAIΚΑΘΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 20:25

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός (COVID-19): Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών

Κορωνοϊός (COVID-19): Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών


Κορωνοϊός (COVID-19): Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών

Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του, κοινοποιεί Οδηγίες Ψυχολογικής Υποστήριξης των Πολιτών, λόγω των μέτρων περιορισμού και αυτοπεριορισμού που λήφθηκαν με στόχο τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου COVID-19.
Οι οδηγίες εκπονήθηκαν από την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19.


Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Π.Ν.Π. 20-3-2020/2020
Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19.
1.Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 συνιστώνται Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμενο την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Η λειτουργία των ομάδων του προηγούμενου εδαφίου συνιστά δράση, η οποία εντάσσεται στην πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 -2020». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού δυναμικού, η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης. Οι Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέα υλοποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου.
2.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις:
α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19,
β) μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων,
γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων,
δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού,
ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό,
στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων και
ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση.

Η πρόσκληση για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΔΤ 2014-2020 (Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020»).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ!

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ!


Θέλουμε ακέραιο το Νοσηλευτικό Προσωπικό – ΠαΣΟΝοΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα,  22 Μαρτίου 2020
Στην Πα.Σ.Ο.Νο.Π. παρακολουθούμε με αγωνία τις τιτάνιες προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου να συγκρατήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας βιώσιμο και λειτουργικό απέναντι στην αυξανόμενη απειλή του κορονοϊούSARSCoV-2. Η έκθεση των συναδέλφων μας στον ιό πολλαπλασιάζεται με ολέθριες συνέπειες στη λειτουργία των Νοσηλευτικών Τμημάτων. Σε καθημερινή βάση μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού τίθενται σε καραντίνα και απομακρύνονται από τους χώρους εργασίας που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Ο νοσηλευτικός κλάδος αναδεικνύεται σε πυλώνα διασφάλισης της συνέχειας του συστήματος σε «καιρό πολέμου». Η προσπάθεια είναι κοινή, συλλογική και ήδη σημαντικά επιβαρυμένη. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες εργασίες, αλλά και η υποστελέχωση των μονάδων με «μπαλώματα» της τελευταίας στιγμής που δεν καταφέρνουν να συμπληρώσουν τις τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.
Σε κάθε «μάχη» απαιτούνται οι κατάλληλες δυνάμεις και τα απαραίτητα «όπλα». Το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Και πρέπει να προστατευτεί. Η προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού και γενικότερα των εργαζομένων στο ΕΣΥ με τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), αποτελεί καθοριστικό μέσο για να κρατηθεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Η χρήση αυξημένων μέτρων προστασίας (μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP3, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτική ρόμπα, γάντια) είναι επιβεβλημένη για όλους όσους εμπλέκονται με τη φροντίδα ασθενών με λοίμωξη COVID 19.

Στις 21 Μαρτίου ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δημοσίευσε οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε περίπτωση ελλείψεων στις οποίες μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης ΜΑΠ, το προσωπικό υπηρεσιών υγείας μπορεί να μη χρησιμοποιεί γάντια ή προστατευτική ρόμπα,συστήνοντας αντί χρήσης γαντιών, την εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και τη χρήση αντισηπτικού… καταστρατηγώντας τις οδηγίες  που έχουν τεθεί από παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς  οργανισμούς αλλά και από τον ίδιο τον ΕΟΔΥ για την προστασία των επαγγελματιών υγείας και όλων όσων εμπλέκονται στη διαχείρηση και φροντίδα πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Η Πα.Σ.Ο.Νο.Π. γνωρίζοντας τις ελλείψεις σε πολλές δημόσιες δομές ακόμη και των βασικότερων υλικών προστασίας του νοσηλευτικού προσωπικού, καλεί την Ελληνική Πολιτεία και τις Διοικήσεις των Μονάδων Υγείας να διασφαλίσουν στο έπακρο την προμήθεια των απαραίτητων ΜΑΠ όπως εξειδικεύονται στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ECDC και επαγρυπνεί σε περίπτωση που παρατηρηθούν «εκπτώσεις» στην εφαρμογή των μέτρων.
ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΣΩΝ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ!!!


Πηγή: pasonop

Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Έντυπο Βεβαίωση Μετακίνησης

skip to nav

Οδηγίες προς τους Πολίτες

Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλο τρόπο επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:
 • Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.
 • Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 • Μεταφορά σε λειτουργία υπηρεσίας προμηθειών πρώτων βοηθειών (supermarket, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 • Μεταφορά στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 • Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 • Μεταφορά σε τελετή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το νόμο ή τη μετάβαση των διαζευγμένων γονέων ή γονέων που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των γονέων και των παιδιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδια ζώα, μεμονωμένα ή ανά δύο άτομα, με την τελευταία αυτή περίπτωση να απαιτείται απόσταση 1,5 μέτρων.

Για την μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ( τύπος Α) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, στην περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενονου, από τον ίδιο.

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε ξεχωριστή κίνηση και μόνο αυτή (τύπος Β) , υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει την ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και το συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης

Σε κάθε μετακίνηση οι πολίτες πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριο και την συμπληρωμένη βεβαίωση κίνησης (εκτυπωμένη ή χειρόγραφη) ή την επιβεβαίωση SMS, προκειμένου να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Πώς εκδίδεται η έντυπη βεβαίωση κίνησης;

Πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπος Α)

Για την πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπος Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένη η ακόλουθη φόρμα: Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Μεμονωμένες μετακινήσεις (Τύπος Β)

Για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπος Β), έχετε 3 επιλογές: SMS, εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

1. Αποστολή SMS

Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στο αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:
X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτίες:
 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 2. Μεταφορά σε λειτουργία υπηρεσίας προμηθειών πρώτων βοηθειών (supermarket, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 3. Μεταφορά στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 5. Μεταφορά σε τελετή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το νόμο ή τη μετάβαση των διαζευγμένων γονέων ή γονέων που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας των γονέων και των παιδιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδια ζώα, μεμονωμένα ή ανά δύο άτομα, με την τελευταία αυτή περίπτωση να απαιτείται απόσταση 1,5 μέτρων.


Θα λάβετε ως απάντηση:
Μετακίνηση κενό Χ κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας


2. Συμπλήρωση εντύπου

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να φέρετε μαζί σας μία από τις ακόλουθες ενότητες, κατά περίπτωση.

3. Χειρογραφη Βεβαίωση

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 1. Όνομα / Επίθετο
 2. Διεύθυνση Κατοικίας
 3. Λόγος μετακίνησης που εμπίπτει στις ανωτέρω επιτρεπόμενες κατηγορίες και τη διεύθυνση προορισμού
 4. Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή© Copyright 2020 GOV.GR
Υλοποίηση από την ΕΔΥΤΕ με χρήση του Ανοικτού Λογισμικού