Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Πληρωμή ωρών Απριλίου 2024

 Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών του Απριλίου 2024.

Η πληρωμή ωρών του Απριλίου 2024 θα γίνει στις 13/6/24. 


Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Ημερήσια Εκδρομή Συλλόγου στην ΒΈΡΟΙΑ - Κυριακή 16/6/24

 Ημερήσια Εκδρομή Συλλόγου. Στην ΒΈΡΟΙΑ - Κυριακή 16/6/24

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γ.Ν.Βολου διοργανώνει ημερήσια εκδρομή για τα μέλη του συλλόγου την Κυριακή , στις 16/6/2024 στην Παναγία Σουμελά καί Βέροια.

Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής: Επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά το πρωί - μεσημεριανό γεύμα κοντά στη Βέροια σε υπαίθριο εστιατόριο με Ζωντανή Μουσική ( Μενού : σαλάτα, φέτα, αλοιφές ανά 4 άτομα και ατομική μερίδα με επιλογή κρέατος .Κόστος 20 € ανά άτομο - χωρίς ποτά.)
Απογευματινές καφές στο κέντρο της Βέροιας ή στο Άλσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα.

Το κόστος των λεωφορείων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Σύλλογο!!!

Παρακαλούμε για τις έγκαιρες δηλώσεις συμμετοχής σας ώστε να ρυθμιστεί ο αριθμός λεωφορείων !

Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 693 201 1433 Ντίνος Μηνδρινος και 694 878 9335 Καρακασίλη Ειρήνη 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/24. 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2024

 ΑΔΑ: ΡΡ9Π4690ΒΩ-3ΔΖ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2024

Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'

Πόθεν Έσχες: Μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων, έτους 2024

Πόθεν Έσχες: Μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων, έτους 2024


Μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία δεν θα είναι εφικτές τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024

Αθήνα, 27 Μαΐου 2024

ΠΡΟΣ:
Φορείς Υπόχρεων Υποβολής Δήλωσης
Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) &
Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 5026/2023.

Θέμα: «Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2024 (φορολογικό έτος 2023) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ.».

Με την υπ΄ αριθμ. 1505/27.05.2024 απόφαση του Συντονιστή Ελέγχων, βάσει της από 11.05.2023 απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου, παρατείνεται κατ΄ εξαίρεση μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 η προθεσμία του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) για την καταχώριση και οριστικοποίηση των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Οι εν λόγω καταστάσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται. Επισημαίνεται ότι η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα είναι εφικτές τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024. Τυχόν παράλειψη ή ελλιπής καταχώριση των ως άνω στοιχείων επισύρει τις κυρώσεις του ν. 5026/2023 (άρθρο 34).

Για τον σκοπό της παρ. 1 της παρούσης οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εκάστου φορέα εισέρχονται στην εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.5026/2023 στη διεύθυνση www.pothen.gr κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 5026/2023.

Φορείς υπόχρεων που πρέπει να αντικαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν πιστοποιημένους χρήστες, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης foreis@pothen.gr, αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο που βρίσκεται στον σύνδεσμο «Υπόδειγμα Αρχείου Καταχώρησης Υπόχρεου» και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή.

Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2023 & περιουσία κατά την 31.12.2023) πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2023 έως 31.12.2023 ή από 01.01.2021 έως 31.12.2023 για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α’ του άρθρου 6 και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Διευκρινίζεται ότι οι ιδιότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στους παραμετρικούς πίνακες της εφαρμογής υποβολής καταστάσεων έχουν αλλάξει και είναι αυτές του κεφαλαίου Β’ του ν. 5026/2023 (άρθρα 3 έως 16). Κατά συνέπεια απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των κωδικών των ιδιοτήτων με βάση το νέο αρχείο «Παραμετρικοί Πίνακες για Καταστάσεις έτους 2024» που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pothen.gr.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι φορείς υπόχρεων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες ως προς:

1. τη σύνταξη της ετήσιας κατάστασης υπόχρεων Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2024,

2. την ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν και

3. την ενημέρωση των υπόχρεων ώστε αυτοί να καταχωρίσουν /επιβεβαιώσουν μέσω της εφαρμογής «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, τα στοιχεία των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους και των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω.

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2023, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι απέκτησαν ιδιότητα υπόχρεου για πρώτη φορά το 2023, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» στην διεύθυνση https://www.pothen.gr/syzygos, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης επιλέγοντας έτος «2024» και τύπο δήλωσης «ετήσια». Υπόχρεοι που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις δεν απαιτείται να προβούν στην προαναφερόμενη ενέργεια και τα στοιχεία των συζύγων/ΜΣΣ θα αντληθούν από τη τελευταία οριστικοποιημένη ετήσια ή αρχική Δ.Π.Κ. 2022. Προς τούτο, οι Φορείς Υπόχρεων θα πρέπει να ενημερώσουν αμελλητί τους υπόχρεους αρμοδιότητάς τους για την προαναφερθείσα διαδικασία.

Η ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων συζύγου στην εφαρμογή «Γνωστοποίηση Στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες», θα γίνει μέχρι τις 25/06/2024. Στην συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων οφείλουν να εκτελούν τις παρακάτω ενέργειες μέχρι και την 1/7/2024:

1. Επιλέγουν το πεδίο «Εκτύπωση καταλόγου συζύγων/ΜΣΣ» διαδικασία από την οποία δημιουργείται αρχείο που περιλαμβάνει τους/τις συζύγους/ΜΣΣ.

2. Ενσωματώνουν ηλεκτρονικά - «φορτώνουν» το αρχείο αυτό, με την μέθοδο της διατήρησης, χωρίς καμία μεταβολή, στην ήδη προσωρινά αποθηκευμένη κατάσταση.

3. Οριστικοποιούν την κατάσταση.

Διευκρινίζεται ότι στο αρχείο «Εκτύπωση καταλόγου συζύγων/ΜΣΣ», εφόσον τα στοιχεία των συζύγων/ΜΣΣ αντλήθηκαν αυτοματοποιημένα από την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, ως ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας θα εμφανίζεται η «1/1/1900».

Προς διευκόλυνση των αρμοδίων υπαλλήλων των φορέων αναφέρεται ότι είναι στη διάθεσή τους η δυνατότητα επιλογής του πεδίου «Έλεγχος Στοιχείων Συζύγων» από το οποίο παράγεται κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι υπόχρεοι της προσωρινά αποθηκευμένης κατάστασης καθώς και η πηγή άντλησης των στοιχείων συζύγων/Μ.Σ.Σ. δηλαδή «Δήλωση Συζύγου» ή «Περσινή Δ.Π.Κ.». Για όσους δεν υπάρχουν στοιχεία οικογενειακής κατάστασης στο πεδίο αυτό θα εμφανίζεται η ένδειξη «Χωρίς Δηλ. Στοιχείων Συζ. ή περσινή Δ.Π.Κ.» και σε αυτή την περίπτωση οι Φορείς Υπόχρεων θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπόχρεους αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023, μετά την οριστικοποίηση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων θα αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου που είναι καταχωρισμένη στη φορολογική αρχή, ενέργεια η οποία επέχει θέση ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων για την υποχρέωσή τους προς υποβολή Δ.Π.Κ. και δια της οποίας απαλλάσσεται ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα ή του οργάνου του πρώτου εδαφίου από κάθε σχετική ευθύνη.

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένοι υπάλληλοι θα πρέπει να δηλώνονται από τον φορέα στον οποίο έχουν αποσπαστεί, όταν η ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής Δ.Π.Κ., αποκτάται στον τελευταίο (φορέας υποδοχής). Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε Υπουργείο και είναι υπόχρεος υποβολής Δ.Π.Κ. λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ., θα δηλωθεί μόνον στην κατάσταση υπόχρεων που θα συντάξει και θα καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι και στην κατάσταση του Υπουργείου (οργανική θέση), εφόσον δεν έχει άλλη ιδιότητα.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-48.02.100 ή μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε βοήθεια;» αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr και επιλέξετε «Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης.

Η Επιτροπή Ελέγχου,
ο Συντονιστής και τα

Ειδικά Όργανα Ελέγχου 

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Σας ενημερώνουμε, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/60/οικ.8092/24.4.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΥ546ΜΤΛ6-Η30) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης για την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου της τελικής αξιολόγησης των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων από τους αρμόδιους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.  

 Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες.

Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Σε αναμμένα κάρβουνα τα στελέχη της Υγείας: Βγαίνουν οι πίνακες ΑΣΕΠ - Τι γίνεται με τους διορισμούς

 Σε αναμμένα κάρβουνα τα στελέχη της Υγείας: Βγαίνουν οι πίνακες ΑΣΕΠ - Τι γίνεται με τους διορισμούς

 Το ΑΣΕΠ ακόμη συνεδριάζει με την αρμόδια επιτροπή για να ελέγξει τα πιστοποιητικά που έχουν καταθέσει όσοι θέλουν να γίνουν Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών

 Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται δεκάδες στελέχη του τομέα της Υγεία, αφού αναμένουν εντός των ημερών να εκδοθούν οι πίνακες με τους 15 πρώτους υποψήφιους που πέρασαν από τον σκόπελο των γραπτών εξετάσεων του ΑΣΕΠ, ενώ διαθέτουν και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που προβλέπει ο νόμος Κεραμέως για να γίνουν διοικητές.

    Αν και το ΑΣΕΠ θα έπρεπε να είχε εκδώσει ήδη τις 15άδες, κατά τη συνήθη τακτική του, έχει αφήσει τους υποψηφίους σε αναμονή αφού όπως λένε πληροφορίες του ethnos.gr, ακόμη συνεδριάζει με την αρμόδια επιτροπή για να ελέγξει τα πιστοποιητικά που έχουν καταθέσει όσοι θέλουν να γίνουν Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Αναρτώνται άμεσα οι πίνακες - 5 ημέρες για ενστάσεις

  Παρ΄αυτά με βάση τις διαβεβαιώσεις υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης, οι πίνακες αναμένεται να αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε από τον διορισμό των Διοικητών των ΥΠΕ εξαρτάται και ο διορισμός των νέων Διοικητών Νοσοκομείων. Να σημειωθεί ότι στις επιτροπές που θα επιλέξουν τους νέους Διοικητές Νοσοκομείων συμμετέχουν και οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών.

   Οι προσωρινοί πίνακες με τους 15 υποψήφιους διοικητές ΥΠΕ για κάθε μία από τις 7 Περιφέρειες, θα παραμείνουν στον αέρα για 5 ημέρες, ώστε να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος να υποβληθούν ενστάσεις από υποψηφίους που μπορεί να έχουν αντιρρήσεις ως προς τη μοριοδότηση τους.

    Αμέσως μετά θα γίνει η οριστική μοριοδότηση προκειμένου να εξαχθεί η οριστική 7άδα ανά υγειονομική περιφέρεια. Οι τελικές λίστες με τα στελέχη του εθνικού συστήματος υγείας θα είναι αυτές που θα περάσουν και από προσωπική συνέντευξη από την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο υγείας επικεφαλής της οποίας είναι η Γενική Γραμματέας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Οι διορισμοί ακόμα αργούν

    Πάντως, ενώ αρχικά οι Διοικητές των ΥΠΕ επρόκειτο να διοριστούν πριν τις ευρωεκλογές, τελικός όλα δείχνουν ότι η διαδικασία θα καθυστερήσει και θα αναλάβουν μετά τις κάλπες.

   Αντίστοιχα οι Διοικητές των Νοσοκομείων αναμένεται να καθυστερήσουν πολύ περισσότερο, αφού υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί παράγοντες έλεγαν στο ethnos.gr ότι δεν πρόκειται να διοριστούν πριν από το Σεπτέμβριο. Εξάλλου η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ καθυστερεί, με συνέπεια όμως τα νοσοκομεία να παραμένουν «παγωμένα», αφού τα υπάρχοντα στελέχη είναι σε αναμονή και κάνουν απλή διαχείριση στα ζητήματα που προκύπτουν.

   Γι’ αυτό και οι όποιες αλλαγές στα νοσοκομεία προωθούνται μετά τον διορισμό των νέων διοικήσεων, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές.

   Το μόνο που φαίνεται πως θα αλλάξει μετά τις Ευρωεκλογές είναι οι εφημερίες στα νοσοκομεία. Ήδη οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας πραγματοποιούν συνεχείς συσκέψεις ώστε να καταλήξουν στο νέο μοντέλο εφημέρευσης του ΕΣΥ.

    Η επίσπευση των διαδικασιών γίνεται βέβαια εξαιτίας της τραγικής εικόνας που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, όπως το Γ.Γεννηματάς, φωτογραφίες από το οποίο δημοσιοποίησαν πρόσφατα οι γιατροί που εφημέρευαν και δείχνουν τους ασθενείς να είναι στοιβαγμένοι στο Παθολογικό Τμήμα επάνω σε κρεβάτια. Εικόνες που κατά τους γιατρούς είναι μόνιμες στο νοσοκομείο και δεν αποτυπώνουν μία συγκεκριμένη στιγμή, όπως ισχυρίστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναδημοσίευση από ethnos.gr

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Εκκρεμότητα ΠΟΘΕΝ

 Οι Συνάδελφοι που έχουν ειδοποιηθεί από το Πλημμελειοδικείο Βόλου για υπόθεσή τους, σχετική με ΠΟΘΕΝ, να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Συλλόγου. Προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα συλλογικά.

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 - Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή)

 Διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 - Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή)Για να δείτε την σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ. 

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

 Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την περίοδο που προηγείται των εκλογών για την ανάδειξη μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ισχύει η απαγόρευση των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 


Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Όσον αφορά στη χορήγηση κανονικών αδειών στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 89), δύνανται, με απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, να τεθούν σε εφαρμογή οι περί ανακλήσεως και απαγορεύσεως χορήγησης κανονικών αδειών διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 106 Π.Δ. 26/2012) στις εκλογές των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών δεν εμπλέκεται στην προετοιμασία και διεξαγωγή των ευρωεκλογών, δεν κρίνεται σκόπιμη η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία να θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του ισχύοντος, για τις βουλευτικές εκλογές, άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012 (Α’ 57). Συνεπώς, δεν θα ισχύσει για τις προσεχείς ευρωεκλογές η ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κανονικές άδειες απουσίας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα χορηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες εκάστου φορέα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.Γ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει), της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, όπως ισχύει), της παρ. 3 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4255/2014, στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., χορηγείται, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης, ειδική άδεια απουσίας που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν (1 έως 3 ημέρες). Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής: Α. Για τους υπαλλήλους, για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας: 1. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 - 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας. 2. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. 3. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Β. Για τους υπαλλήλους, για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας: 1. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 - 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας. 2. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών. 3. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. 4. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας. Ως εκ τούτου η εν λόγω άδεια χορηγείται και στο έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) των φορέων του Δημοσίου και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου. Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση της ειδικής εκλογικής άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετούν, βεβαίωση αρμοδίου οργάνου, από την οποία θα προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές. Επισημαίνεται ότι στις Υπηρεσίες στις οποίες, λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους, δύνανται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες, κ.λπ.), η χρήση της ως άνω άδειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ όσον αφορά στον αριθμό των ημερών αδείας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ημερών άδειας που θα χορηγηθεί στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος συναρτάται με τις ανωτέρω οδηγίες ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις και τα μέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και με την εύρυθμη λειτουργία κάθε φορέα και κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα κάθε φορέα λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραμέτρους. Ο αριθμός των δικαιούμενων αριθμών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες και η τελική κρίση για τον δικαιούμενο αριθμό της εν λόγω άδειας ανά υπάλληλο αποτελεί αρμοδιότητα της κάθε Διεύθυνσης Προσωπικού, διασφαλίζοντας ότι η τελικώς εγκριθείσα άδεια καλύπτει, όπως ορίζουν και οι σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις, τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του υπαλλήλου στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ` αυτόν. 
Στην περίπτωση που δημόσιοι υπάλληλοι διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας, παρ. 3, 4 και 9 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύουν, και δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του ως άνω π.δ. υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, προς διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας, καλούνται όπως διευκολύνουν τους εν λόγω υπαλλήλους στην άσκηση του έργου τους ως δικαστικών αντιπροσώπων, δικαιολογώντας στους υπαλλήλους αυτούς απουσία από την εργασία τους, με αιτιολογία χορήγησης της διευκόλυνσης αυτής την απόφαση διορισμού τους ως δικαστικών αντιπροσώπων. Η εν λόγω διευκόλυνση θα ανέρχεται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα για όσους υπαλλήλους διοριστούν σε εκλογικό τμήμα εντός του νομού, όπου εδρεύει η Υπηρεσία εργασίας τους, και έως τρεις (3), κατά την κρίση της Υπηρεσίας, εργάσιμες ημέρες για όσους υπαλλήλους διοριστούν σε εκλογικό τμήμα εκτός του νομού, όπου εδρεύει η Υπηρεσία εργασίας τους.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/60/οικ.8092/24.4.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΥ546ΜΤΛ6-Η30) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας η ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων από τους αρμόδιους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω εγκυκλίου θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.  

Διευκρινίζεται ότι, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα είναι δυνατή και η αξιολόγηση υπαλλήλων από τους αρμόδιους αξιολογητές μόνο για τις περιπτώσεις των αξιολογήσεων που είτε δεν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα είτε λόγω αστοχιών απαιτείται να ακυρωθούν και να υποβληθούν εκ νέου.

 Για τις αξιολογήσεις υπαλλήλων που έχουν υποβληθεί οριστικά δεν θα είναι δυνατή τυχόν τροποποίηση αυτών από τους αξιολογητές.

 Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Ημερήσια Εκδρομή Συλλόγου Κυριακή 16/6/24

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γ.Ν.Βολου διοργανώνει ημερήσια εκδρομή για τα μέλη του συλλόγου την Κυριακή , στις 16/6/2024 στην Παναγία Σουμελά καί Βέροια.

Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής: Επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά το πρωί - μεσημεριανό γεύμα κοντά στη Βέροια σε υπαίθριο εστιατόριο με Ζωντανή Μουσική ( Μενού : σαλάτα, φέτα, αλοιφές ανά 4 άτομα και ατομική μερίδα με επιλογή κρέατος .Κόστος 20 € ανά άτομο - χωρίς ποτά.)
Απογευματινές καφές στο κέντρο της Βέροιας ή στο Άλσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα.

Το κόστος των λεωφορείων θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Σύλλογο!!!

Παρακαλούμε για τις έγκαιρες δηλώσεις συμμετοχής σας ώστε να ρυθμιστεί ο αριθμός λεωφορείων !

Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 693 201 1433 Ντίνος Μηνδρινος και 694 878 9335 Καρακασίλη Ειρήνη 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 1/6/24. 

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Οριστικοποίηση Εκθέσεων Αξιολόγησης – Αξιολογική περίοδος έτους 2022

Οριστικοποίηση Εκθέσεων Αξιολόγησης – Αξιολογική περίοδος έτους 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/50/οικ.19175/20.11.2023 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης παρελθόντων ετών» το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 21 παρ. 5 του ν. 4369/2016) από τις αρμόδιες Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΕΑ) για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου 2023. 

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι η προθεσμία προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο τους οι αρμόδιες ΕΕΑ λήγει τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Διευκρινίζεται ότι, οι ως άνω προθεσμίες δεν είναι εκ του νόμου αποκλειστικές. Ωστόσο, έχοντας ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης παρακαλούνται οι Πρόεδροι των ΕΕΑ να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση του έργου των οικείων ΕΕΑ - συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εκκρεμοτήτων από αξιολογήσεις παρελθόντων ετών - το συντομότερο δυνατόν.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους Προέδρους των ΕΕΑ καθώς και τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά με την οριστικοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιο».

Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και τα Παραρτήματα της κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2024 - 2025.

 Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και τα Παραρτήματα της κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2024 - 2025.

ΔΙΕΚ 5ης Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

28. Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις) 2. Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο)

29. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

2. Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο)

30. Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο)

2. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ( Α΄ εξάμηνο) 3. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ( Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

31. Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

32. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)

2. Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου ( Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

33. Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240202591


Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

ΑΣΕΠ 2Κ/2024 : Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./23.04.2024 και 15/τ.Α.Σ.Ε.Π./08.05.2024) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠαποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Σημαντική επισήμανση για την πληρωμή Κωδικού Παραβόλου:

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης και Πάγια Μέρη Προκηρύξεων).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4): τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 και τις αργίες κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Την Πέμπτη 16/05/2024 Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ.

 

Την Πέμπτη 16/05/2024 Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ.

 

ΑΘΗΝΑ 10/05/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2072

 

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 16/05/2024
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΚΑΒ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 8.30π.μ
ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΒΟΥΛΗ, Γ.Λ.K., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 8.00 – 15.00
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δεν πέρασε πολύς καιρός από την πανδημία που το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποθεώθηκε, οι υγειονομικοί καταχειροκροτήθηκαν και με νομοθετικές πρωτοβουλίες ακυρώνεται ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας του Ε.Σ.Υ. ακυρώνονται οι θεμελιώδεις αρχές σύστασής του για ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση.
Τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή, ένας θεσμός που όπως προβλέψαμε απέτυχε αφού γίνονται ελάχιστες, έως καθόλου χειρουργικές επεμβάσεις εκ των οποίων οι περισσότερες εκτός λίστας. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν αντοχές να στηρίξουν το θεσμό λόγω εργασιακής εξάντλησης, παρότι έχουν ανάγκη τα όποια επιπλέον χρήματα και οι ασθενείς δεν ανέχονται να τους κοροϊδεύουν που αν και περιμένουν δύο και τρία χρόνια σε λίστα αναμονής, θα πρέπει να πληρώσουν για να χειρουργηθούν.
Το ταμείο ανάκαμψης που υποτίθεται θα κάλυπτε το κόστος των πρώτων 50.000 χειρουργείων δεν ενεργοποιήθηκε. Οι εργαζόμενοι τσακισμένοι από τις συνεχείς βάρδιες, εφημερίες, μετακινήσεις εντός και εκτός οργανικών υγειονομικών μονάδων που υπηρετούν, είναι αδύνατον να υποστηρίξουν έναν τέτοιο θεσμό. Η μοναδική λύση είναι η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να λειτουργήσει το 40% των κλειστών χειρουργικών αιθουσών, να υπάρξει ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων με ανάλογη στελέχωση. Έτσι θα εξαλειφθούν οι λίστες αναμονής.
Χτύπημα στο Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα του ΕΣΥ είναι η κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών που θα οδηγήσει σε προκλητή ζήτηση υπηρεσιών, θα αυξήσει την παραοικονομία και την συναλλαγή.
Η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να εργάζονται στο ΕΣΥ στήνοντας ιδιωτικά ιατρεία εντός των Νοσοκομείων με ενοικιαζόμενο εξοπλισμό και προσωπικό και μεταφερόμενους ασθενείς από τα ιατρεία τους. Η πλήρη ιδιωτικοποίηση.
Οι Δημόσιες δαπάνες υγείας στη χώρα μας είναι 5.5% του ΑΕΠ, στην Ευρώπη είναι 2 μονάδες πάνω. Η Δημόσια Υγεία δεν φτιάχνει με τέτοιο ύψος Δημοσίων δαπανών. Παρότι έχουμε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα στην Ευρώπη με ιδιωτικές δαπάνες υγείας 40%, οι πολίτες καλούνται να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, να αγοράζουν τις υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε να προσφέρονται ισότιμα, έγκαιρα και δωρεάν.
Υποχρέωση του Κράτους είναι η αύξηση των μισθών των υγειονομικών και προνοιακών υπαλλήλων, προκειμένου να ανακοπεί το κύμα μαζικών αποχωρήσεων από το ΕΣΥ. Είναι αδιανόητο να μετακυλίεται στους ασθενείς.
Κάθε μήνα συνταξιοδοτούνται 300 υπάλληλοι από το ΕΣΥ, χωρίς να αναπληρώνονται. Οι προσλήψεις προσωπικού που ανακοινώνονται καθυστερούν αρκετό χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Όταν ολοκληρώνονται διαπιστώνουμε ότι γίνεται ανακύκλωση του ίδιου υπηρετούντος προσωπικού επειδή οι συμβασιούχοι υπάλληλοι καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων ή μόνιμοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται σε άλλες οργανικές υγειονομικές μονάδες.
Υπάρχει δέσμευση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για μονιμοποίηση των συμβασιούχων την περίοδο της πανδημίας.
Έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να αναζητήσει συνταγματικές λύσεις για την απευθείας μονιμοποίηση των συμβασιούχων με συναίνεση όλων των κομμάτων, προκειμένου να ξεπερασθούν τα όποια συνταγματικά εμπόδια προβάλλονται. Η εργασιακή ανασφάλεια συμβασιούχων πολλών ταχυτήτων οδηγεί σε μαζικές παραιτήσεις.
6.000 συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, απολύονται σταδιακά και εγκαθίστανται εργολάβοι που στοιχίζουν τα διπλά χρήματα στο Δημόσιο και προσφέρουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
Ζητάμε να σταματήσει με νομοθετική πρωτοβουλία η εκχώρηση των υπηρεσιών στήριξης στους εργολάβους και να δοθεί η δυνατότητα στα Νοσοκομεία να συνάπτουν νέες ΣΟΧ. Εργάζονται 7 χρόνια και πλέον με συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεων και είναι άδικο να οδηγηθούν στην ανεργία.
Τα Νοσοκομεία οφείλουν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές 1,3 δις ευρώ που είναι «θηλιά στο λαιμό» στην λειτουργία τους. Εάν θέλουμε να ξανακάνουμε ελκυστικό το ΕΣΥ, χρειάζεται επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση.
Από το ΕΣΥ αποχωρεί προσωπικό, λόγω των χαμηλών αμοιβών, των δυσμενών συνθηκών εργασίας, τον εμπαιγμό με την ένταξή μας στα ΒΑΕ, την μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Ακόμη και στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας υπάρχουν διαχωρισμοί και αδικίες. Στην Πρόνοια, τα Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία ακόμη δεν εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος. Τα μπόνους που ανακοινώθηκαν θα διχάσουν και θα διαιρέσουν το προσωπικό. Δεν τα θέλουμε.
Και όμως παρότι το προσωπικό μειώνεται, η ζήτηση σε υπηρεσίες αυξάνονται. Πολλά εκ των Νοσοκομείων της Περιφέρειας έχουν απωλέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα λόγω ελλείψεων προσωπικού και λειτουργούν ως κέντρα διακομιδών.
Έχουμε λιγότερα νοσοκομειακά κρεβάτια (3,5 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους ) σε σχέση από το μέσο όρο της Ευρώπης (5,3 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους).
Η πρωτοβάθμια περίθαλψη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσωπικού αφού λειτουργεί ως δεξαμενή μετακινήσεων προσωπικού προς τα Νοσοκομεία. Γι’ αυτό στα επείγοντα των εφημερευόντων Νοσοκομείων επικρατεί το αδιαχώρητο από ασθενείς με μεγάλη ταλαιπωρία. Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού απέτυχε αφού μόνο 1.200 ιδιώτες συμμετέχουν στο θεσμό. Η Κυβέρνηση αρνείται να πιέσει τους ιδιώτες γιατρούς να στηρίξουν το θεσμό μέσω της συνταγογράφησης.
Γι’ αυτό επικρατεί το αδιαχώρητο στις παθολογικές κλινικές των μεγάλων νοσοκομείων με νοσηλευόμενους παθολογικά ασθενείς σε ράντζα, φορεία και χειρουργικές κλινικές με κίνδυνο διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (είμαστε οι πρώτοι σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στην Ευρώπη).
Αιτία πολέμου για την ΠΟΕΔΗΝ, η κατάργηση, η συγχώνευση, η αλλαγή ρόλου Νοσοκομείων.
Τα νοσοκομεία δεν είναι ξενοδοχεία να κοιτάμε την πληρότητα. Και ένας ασθενής να σώζεται είναι ανεκτίμητο. Επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση με προσωπικό των Περιφερειακών Νοσοκομείων, της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, του ΕΚΑΒ των Κέντρων Υγείας, των Προνοιακών Μονάδων για να λειτουργήσουν με ασφάλεια και να αποφεύγονται πολλές εκ των διακομιδών.
Είμαστε για άλλη μια φορά στο δρόμο. Αγωνιζόμαστε για δωρεάν δημόσια υγεία με ισότιμη πρόσβαση, επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση.
Διεκδικούμε:
• Αύξηση των μισθών και ωρομισθίου. Όχι στα μπόνους που διχάζουν
• Επαναχορήγηση 13ου και 14ου μισθού,
• Χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε όλους τους κλάδους,
• Την μονιμοποίηση των συμβασιούχων,
• Την ένταξή μας στα ΒΑΕ
• Να φύγουν οι εργολάβοι,
• Να χρηματοδοτηθεί το σύστημα,
• Να προσληφθεί το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό.

ΚΙΝΗΤΡΑ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Αγωνιζόμαστε για άλλη μια φορά να αντιστρέψουμε την κατάσταση.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

ΕΝΕ Προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών οι προσλήψεις Νοσηλευτών

 Προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών οι προσλήψεις Νοσηλευτών


Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Ε.Ν.Ε. κ. Δημήτριου Σκουτέλη με την Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα τα οποία αφορούν τους Νοσηλευτές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποστελέχωση και στις άμεσες προσλήψεις στις Υπηρεσίες Υγείας.


Καθώς οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις Υπηρεσίες Υγείας είναι πλέον τραγικά δυσανάλογες σε σχέση με τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων των Νοσηλευτών, έχει δημιουργηθεί ένα άκρως επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο εξουθενώνει καθημερινά τους Νοσηλευτές. Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η υφιστάμενη χρονοβόρα διαδικασία των προκηρύξεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες κατά μέσο όρο χρειάζονται 2.5 – 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν, έχει ως αποτέλεσμα να ωθεί τους Νοσηλευτές να φτάνουν σε σημείο να μην αποδέχονται τους διορισμούς, καθώς στο μεσοδιάστημα μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων έχουν αλλάξει οι συνθήκες διαβίωσης τους σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 7Κ/2022, όπου σημαντικός αριθμός Νοσηλευτών έχουν ήδη αρνηθεί το διορισμό τους.


Επιπλέον τόσο οι τακτικές προκηρύξεις, όσο και οι προκηρυσσόμενες θέσεις Νοσηλευτών σαφώς και δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες στελέχωσης, καθώς δεν ανταποκρίνονται αριθμητικά και στις δύο περιπτώσεις, ώστε να υπάρχει συνεχιζόμενη εισροή Νοσηλευτών και επαρκής στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας.


Η Υπουργός Εσωτερικών ήταν πλήρως ενήμερη για την κρισιμότητα της κατάστασης και τις επιπλοκές τις οποίες θα επιφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας η παρατεταμένη έλλειψη Νοσηλευτών και τόνισε ότι προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελεί η άμεση εξεύρεση λύσεων, ώστε να αυξηθούν οι τακτικές προκηρύξεις για τους Νοσηλευτές και το Νοσηλευτικό Προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π. και παράλληλα να μειωθούν οι χρόνοι οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων, ώστε σταδιακά να αυξηθεί η στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας με μόνιμο προσωπικό.


Η συνάντηση ήταν άκρως εποικοδομητική και τέθηκαν τα θεμέλια για μια ισχυρή και αμφίδρομη συνεργασία, καθώς η υποστελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας με Νοσηλευτές, αφενός αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αφετέρου όμως δεν αφήνει κανένα περιθώριο αδράνειας ή εφησυχασμού για τα ελληνικά δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τις Υπηρεσίες Υγείας και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του Ε.Σ.Υ. και της Δημόσιας Υγείας σε πολλαπλά επίπεδα. 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ με τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ των ΤΕ Νοσηλευτών της Προκήρυξης 7Κ2022.

Εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ με τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ των ΤΕ Νοσηλευτών της Προκήρυξης 7Κ2022. 


Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.
Κυριακή 12 Μαΐου 2024

ΕΟΡΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ‘ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ’

 

Πολυμέρη 134, 38221  Βόλος Τηλ.- Fax 2421351147

 

 

 

Εν όψη της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ που εορτάζεται στις 12/5/24, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, θέλοντας να τιμήσει την προσφορά των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου μας και,

Nurse-Day-12ΜΑΗ

 

σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας θα διοργανώσει την ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5/24  και ώρα 11:00 στην είσοδο του Νοσοκομείου αρτοκλασία, και επιμνημόσυνη δέηση, θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί, με θέμα την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.

 

Στην συνέχεια θα προσφερθούν από τον Σύλλογο ατομικοί άρτοι και αναψυκτικά που μας έχει χορηγήσει η ΕΨΑ.

 

Προσκαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

Μέχρι την Κυριακή οι αιτήσεις για 70.000 voucher παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ


Μέχρι την Κυριακή οι αιτήσεις για 70.000 voucher παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ

Μέχρι την Κυριακή οι αιτήσεις για 70.000 voucher παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ

Την Κυριακή, 12 Μαΐου, λήγει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2024» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Έως τώρα έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 35.000 αιτήσεις.

Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Και στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα φέτος ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα Άτομα με Αναπηρία και τους μονογονείς, ενώ για πρώτη φορά μοριοδοτούνται όσοι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν και όσοι έκαναν αίτηση τα τελευταία 2 χρόνια αλλά δεν έλαβαν επιταγή.

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 1.1.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις δικαιούχων έως τις 12 Μαΐου και ώρα 23:59.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, μη συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2024.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις. Στις αιτήσεις οι δικαιούχοι δηλώνουν όλα τα ανήλικα παιδιά τους, και όχι μόνο αυτά για τα οποία ζητούν επιταγή συμμετοχής στο πρόγραμμα, για λόγους μοριοδότησης.

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Από φέτος στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης δικαιολογητικών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/parokhoi-kataskenoses

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ