Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Επιστολή προς Ομοσπονδίες – Συνεχίζουμε την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση

Posted on Μαΐ 31 2018 - 11:11πμ


Προς:
  1. Ομοσπονδίες – μέλη ΑΔΕΔΥ
  2. Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ

Συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή
από την αξιολόγηση και στον β΄ κύκλο (2018)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη συνεδρίασή του στις 14 Μαΐου 2018, ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης και στον β΄ κύκλο αξιολόγησης (ηλεκτρονική αξιολόγηση), αφού η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, δεν απάντησε, επί της ουσίας, σε καμιά από τις θέσεις που η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατέθεσε με τα υπομνήματά της.
Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξέδωσε και απέστειλε στις 17/5/2018 προς Υπουργεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΚΕΔΕ κλπ ΕΞΩΔΙΚΟ για την προκήρυξη «απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου».
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /35/οικ.18485/24-5-2018 Απόφασή του (ΦΕΚ Β’ 1882) και την σχετική του εγκύκλιο θέτει νέες προθεσμίες για την διενέργεια της ηλεκτρονικής, πλέον, αξιολόγησης, έτους 2017.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί:
Α. Όλους τους συναδέλφους :
  • Να καταθέσουν στα Σωματεία τους τις δηλώσεις συμμετοχής τους στην απεργία – αποχή.
  • Να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση την συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση. Να μην βάλει κανείς πάνω από τα συμφέροντα των συναδέλφων και του συνδικαλιστικού κινήματος προσωπικές του επιδιώξεις και φιλοδοξίες. 

Β. Όλους τους προϊσταμένους να σταθούν στο πλευρό των συναδέλφων,  να μην δεχτούν να αποτελέσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό.

Γ. Τα Δ.Σ. όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων
  • Να πάρουν όλα τα μέτρα οργάνωσης της συνέχισης της Απεργίας-Αποχής, με Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, περιοδείες, συσκέψεις προϊσταμένων κλπ.
  • Να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους στην αντιδραστική αξιολόγηση και στην αντεργατική πολιτική.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Στο κάλεσμα της Υπουργού προς τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης εκτός όλων των παραπάνω προσθέτουμε τα εξής:
Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας εργαζόμενος να συμπληρώσει προσωπικά του δεδομένα, όπως το ΑΦΜ, σε καμία κατάσταση, σε καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας την παρακάτω «δήλωση συμμετοχής στην Απεργία – Αποχής».
Δεν έχει δικαίωμα κανείς να επεξεργαστεί (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση κλπ) προσωπικά δεδομένα (παρ. 2 αρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων) ενός εργαζόμενου, όπως το ΑΦΜ, χωρίς τη συγκατάθεσή του, να «καταρτίζει το προφίλ» του (παρ. 4 αρ. 4 του ΓΚΠΔ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία) χωρίς να τηρεί βασικές προβλεπόμενες αρχές και διαδικασίες. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν να συμβάλουν εκ της θέσεως τους στην συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας την παρακάτω «δήλωση συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή» .
Ταυτόχρονα όπως προκύπτει από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που τέθηκε σε ισχύ από τις 25/5/2018 η ανάθεση που έκανε στις 20/4/2018 το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/28/14504 Απόφασή του στην εταιρία «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για την «Υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης του Προσωπικού του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού», ως σύμβαση σε εξωτερικό – ιδιώτη συνεργάτη δεν έχει λάβει υπόψη της τις απαραίτητες προσαρμογές και κατά την άποψή μας δεν επιτρέπεται να προχωρήσει.
          (Υπόδειγμα 1): «Δήλωσης Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης»:
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….., που υπηρετώ ως……….., στην Δ/νση Διοικητικού της Π.Ε………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (Ομοσπονδία-Σύλλογος…..) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να συμμετέχω στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.
          Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.
Ημερομηνία………………..                                             Ο δηλών»

Αντίστοιχα τα ίδια ισχύουν και για την συνέχεια, στο διάστημα μετά την προπαρασκευαστική διαδικασία, όπου
α. θα κληθούν οι αξιολογούμενοι (από 4/6/2018 έως 14/6/2018) να συμπληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης τους,
β. θα κληθούν οι  α΄ αξιολογητές (από 15/6/2018 έως 29/6/2018) να συμπληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά το σκέλος που τους αφορά και
γ. όταν θα κληθούν οι β΄ αξιολογητές (από 2/7/2018 έως 13/7/2018) να ολοκληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις καλούνται οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν
(Υπόδειγμα 2):    «Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης»
 «Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….., που υπηρετώ ως……….., στην Δ/νση ………………… της Π.Ε………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (Ομοσπονδία -Σύλλογος…..) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως …………………….. (αξιολογητής ή αξιολογούμενος ή ως αξιολογητής και αξιολογούμενος).
          Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.
     Ημερομηνία………………..                                             Ο δηλών»
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο μπορούμε να δώσουμε για μία ακόμη φορά μαζικά και δυναμικά την απάντησή μας,
Όλοι μαζί μπορούμε να ακυρώσουμε στην πράξη και αυτόν τον σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
         ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

31/5/18 ΑΔΕΔΥ Δελτίο Τύπου

31/5/18 ΑΔΕΔΥ
Δελτίο Τύπου
Η Γεροβασίλη αποκλείει συναδέλφους από την επιλογή Γενικών Διευθυντών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη για τον αποκλεισμό προσοντούχων συναδέλφων μας από τις κρίσεις Γενικών Διευθυντών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υλοποιώντας την απαράδεκτη τροπολογία της, άρθρο 24Α του Ν. 4369/2016, τιμωρεί όσους πήραν μέρος στη νόμιμη απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την αξιολόγηση, αποκλείοντάς τους από τις κρίσεις για θέσεις στελεχών (Γεν. Διευθυντές, Διευθυντές, προϊσταμένους). Είναι βέβαιο ότι οι όποιες κρίσεις γίνουν με αποκλεισμό συναδέλφων είναι αίολες και απονομιμοποιημένες πολιτικά, συνδικαλιστικά και ηθικά. Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ., δε, θα λάβουμε όλα τα μέτρα στήριξης των συναδέλφων που αποκλείονται. Είναι βέβαιο ότι στο τέλος θα δικαιωθούν. Η, δε, τροπολογία της κ. Γεροβασίλη θα μείνει στην ιστορία ως μελανό στίγμα, αφού είναι η μόνη Υπουργός, μετά τη μεταπολίτευση, που νομοθέτησε μέτρα τιμωρητικά για όσους συμμετέχουν σε νόμιμη απεργία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Έναρξης προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019

Εγκύκλιος Γ6α/Γ.Π.40234/2018 - Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων 2018 - 2019
29/05/2018
 «Έναρξης προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 5 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ Α/217/85) οι Νοσηλευτές – τριες δύνανται να αποκτήσουν νοσηλευτικές ειδικότητες (Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική και Ψυχικής Υγείας) και οι Επισκέπτες – τριες Υγείας μπορούν να αποκτήσουν την ειδικότητα της Ψυχικής Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α/165/97).
Μετά τα ανωτέρω και ενόψει της εκπαιδευτικής περιόδου 2018 – 2019, που αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, παραθέτουμε πίνακα (I) με τα προγράμματα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που θα εφαρμόσουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με τις αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης αυτών.
Ως εκ τούτου πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας, που υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, ώστε να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθμ. Α4/203/88 (ΦΕΚ Β΄/106/88) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05), της Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β΄ 804) και Γ4α/Γ.Π.19631/2017 (ΦΕΚ Β΄1474) Απόφασης (παρατίθεται πίνακας ΙΙ)
Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι θα πρέπει να ορίσετε καταλυτική ημερομηνία μέσα στην οποία οι νοσηλευτές και οι επισκέπτες υγείας πρέπει να υποβάλουν στις υπηρεσίες σας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. στις οποίες υπάγονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία θέλουν να εκπαιδευτούν οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας της υπηρεσία σας για να διαβιβάσετε έγκαιρα τους φακέλους και τις συνημμένες σ’ αυτούς γνωμοδοτικές αποφάσεις των Δ.Σ. των υπηρεσιών σας προκειμένου να προβούν στην επιλογή των ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση των ανωτέρω προγραμμάτων.
Με αφορμή τα ανωτέρω σας υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι :
α) Ο υποψήφιος πρέπει να έχει διανύσει ευδόκιμη διετή προϋπηρεσία νοσηλευτή –τριας και όχι Βοηθού Νοσηλευτή ή άλλου επαγγελματία υγείας ή διοικητικού υπαλλήλου για να πληροί της προϋποθέσεις συμμετοχής του για παρακολούθηση ειδικότητας νοσηλευτικής, (περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α4/203/1988 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’106)
β) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δέχεται να υπηρετήσει για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια στο ΕΣΥ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η κινητικότητα του υπαλλήλου πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για αποδεδειγμένα σοβαρό λόγο υγείας. (περ. γ της αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 19631/2017 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β΄1474).
29/05/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΟΤΗ

Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Έγινε η ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση και για τα προβλήματα του κλάδου από τους Εκπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ.


Συγκεκριμένα από τον Ταμία της Ομοσπονδίας Κο Κουρουβακάλη Δημήτρη, και το Μέλος της Ομοσπονδίας Κο Αντωνόπουλο Τάσο.
Ο Κος Κουρουβακάλης αναφέρθηκε στα εξής:
1.     Στα τεράστια προβλήματα της υποστελέχωσης των Νοσοκομείων 25000 προσωπικό λείπουν από τα Νοσοκομεία.
2.     Για το επίδομα των προϊσταμένων στο Νοσηλευτικό Προσωπικό.
3.     Για την Αξιολόγηση χωρίς εκπρόσωπο των εργαζομένων, την εκβιαστική τροπολογία της Κας Γεροβασίλη. Προσπαθεί η κυβέρνηση να φοβίσει τους εργαζόμενους. Προσπαθούν με ψέματα να δημιουργήσουν αρνητική ψυχολογία (με ψεύτικα δημοσιεύματα), ότι έχουν ήδη αξιολογηθεί 30000 μέσα σε 3 ημέρες όταν η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής Αξιολόγησης δεν είναι σε λειτουργία! ( http://www.avgi.gr/article/10813/8913983/mazike-symmetoche-sten-elektronike-axiologese )
Η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ από την Αξιολόγηση και σύμφωνα με τον Ν.1264 η απεργία αποχή είναι δικαίωμα του καθενός εργαζομένου. Δεν μπορεί κανένας να μας αναγκάσει να γίνουμε ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ. Ειδικά δεν νοείται απεργοσπάστης στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες από τις ομοσπονδίες. Πέρσι το νοσοκομείο σας κράτησε σε μεγάλο μέρος την Απεργία Αποχή.
Στις 30/5/18 θα γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση Πανελλαδική Πανεργατική από όλους τους χώρους εργασίας θα πρέπει και εσείς να δώσετε μαθήματα αγωνιστικότητας.
Έχουμε δεχτεί πολλές απώλειες σε μισθούς σε επιδόματα τώρα και στο αφορολόγητο. Καιρός να ζητήσουμε και αυξήσεις στους μισθούς μας.
Φτάσαμε σε σημείο να συζητάμε για το Ανθυγιεινό! Πρέπει να παραμείνει να αυξηθεί και να δοθεί και σε άλλες ειδικότητες.

Ο κος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα του Νοσηλευτικού κλάδου, στην Ανεργία που επικρατεί σε όλες τις οικογένειες λίγο ή πολύ. Υπάρχουν εργαζόμενοι σε ομηρία, με ελαστικές μορφές εργασίας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, λείπουν από το Νοσηλευτικό Προσωπικό 20.000 εργαζόμενοι. Ας τοποθετηθούν για να δουλεύουν σωστά και με ασφάλεια τα Νοσοκομεία και ας αξιολογηθούμε. Είμαστε στην μέγγενη των μνημονίων, τα Νοσοκομεία είναι μνημονιακά και δεν εξαιρέθηκαν από τα μνημόνια. Δουλεύουμε σχεδόν με προσωπικό ασφαλείας, οι εργαζόμενοι αδυνατούν να έρθουν να ενημερωθούν γιατί πρέπει να είναι στους χώρους της δουλειάς τους. Για την Αξιολόγηση είναι ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ από την ΤΡΟΪΚΑ και τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ και όχι για την βελτίωση του προσωπικού. Θέλουν να τελειώσουν με τους Δημοσίους υπαλλήλους, Η τροπολογία για την αξιολόγηση ψηφίστηκε και από την Αξιωματική αντιπολίτευση. Αλίμονο άλλωστε την 'αγάπη και την συμπάθεια προς όλους εμάς την γνωρίζουμε με τον προηγούμενο Νόμο που περιείχε την ποσόστωση, μετά ήρθαν οι άλλοι που θα έσκιζαν τα μνημόνια και θα έφερναν καλύτερους νόμους.
Όπως και στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση είναι εκ του πονηρού.
Πέρσι το ποσοστό της Αποχής στο Νοσοκομείο σας ήταν 70  υπέρ της Απεργίας Αποχής και 30 υπέρ της Αξιολόγησης.
Σας καλούμε όλους στην Απεργία –Αποχή για τα ίδια και καλύτερα ποσοστά φέτος.

Σάββατο 26 Μαΐου 2018Διαβάστε περισσότερα στον σύνδεσμο:
Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων.

Σε αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς υποβάλλονται οι διοικητές των νοσοκομείων.
Το έργο τους θα βαθμολογείται ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα εξής θέματα: Ο χρόνος αναμονής των ασθενών για «ψυχρά» χειρουργεία, όπως αρθροπλαστικές, δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες. Θα πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), όπου θα γίνεται η διαλογή των περιστατικών.
Ο συνολικός χρόνος αναμονής στο ΤΕΠ δεν πρέπει να ξεπερνά τις δυόμισι ώρες, ενώ θα πρέπει όπου κρίνεται απαραίτητο να κατανέμονται περιστατικά σε άλλες κλινικές, προκειμένου να μη βγαίνουν ράντζα στους διαδρόμους. Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ο χρόνος αναμονής των ασθενών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20 ημέρες και ο χρόνος αναμονής εξωτερικών ασθενών για απεικονιστικές εξετάσεις (πρωινά) πρέπει να είναι το πολύ 15 ημέρες.
Οι διοικήσεις καλούνται να συζητούν τους στόχους με τα συνδικαλιστικά όργανα του εργασιακού χώρου και να καθιερώσουν μια διαδικασία δημόσιας λογοδοσίας, κυρίως ως προς τους στόχους που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη που είχε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας με τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και νοσοκομείων της χώρας.
Κριτήρια και στόχοι
Όπως ανακοινώθηκε, η κατάρτιση κριτηρίων και στόχων θα αποτελέσει τη βάση για την τακτική αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων.
Στα τέλη Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη, στην οποία οι διοικητές θα καταθέσουν έναν πρώτο απολογισμό σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων. Μαζί με την καταγραφή της πορείας υλοποίησης των στόχων, κάθε διοίκηση θα κληθεί να καταγράψει όλα τα στοιχεία που αφορούν την «ταυτότητα» της μονάδας που διοικούν.
Σε αυτά περιλαμβάνονται το ποσοστό κάλυψης, οι εισαγωγές, οι εξετασθέντες στα επείγοντα και τα εξωτερικά ιατρεία, ο αριθμός των επεμβάσεων και των εξετάσεων. Θα αποτυπωθούν, επίσης, η μέση διάρκεια νοσηλείας, το κόστος ανά νοσηλευθέντα και ανά ημέρα νοσηλείας, η δαπάνη για φάρμακα και υγειονομικό υλικό ανά νοσηλευθέντα και η αντίστοιχη δαπάνη ανά γιατρό.

Ενδιαφέρον έχει και η αποτύπωση των εκροών περιστατικών από κάθε νοσοκομείο σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι εκροές θα μετρώνται ως «αποδεκτές», λόγω μεγέθους και επάρκειας του νοσοκομείου, και ως «μη αποδεκτές», οι οποίες γίνονται εξαιτίας λειτουργικών προβλημάτων. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών, οι διοικήσεις μπορούν να θέτουν στόχους συγκράτησης της δαπάνης. Αντίστοιχα μπορεί να σχεδιαστεί και αύξηση της δαπάνης, για κάποιες κατηγορίες, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός είναι σε αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ          Για την περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, σας γνωρίζουμε ότι το προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2, υποπαράγραφο 13 του Νόμου 1264/1982.

Για να διαβάσετε πατήστε εδώ.

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Ενημέρωση για την 10ήμερη ειδική άδεια κλειστού χώρου.

Ενημέρωση για την 10ήμερη ειδική άδεια κλειστού χώρου.

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων για την 10ήμερη άδεια κλειστού τύπου,και για να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση ώστε να υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα έχουμε :
Την Συγκεκριμένη άδεια με τον Νόμο 4368/16 ΦΕΚ Άρθρο 51 δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι σε όλες οι ειδικότητες που εργάζονται σε:
 χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, AIDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Η ειδική άδεια χορηγείται μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρόνου, στις ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό διάστημα που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Για να δείτε τον Νόμο 4368/16 πατήστε εδώ, και να δείτε το Άρθρο 51 πατήστε εδώ.
Για να δείτε τη ΚΥΑ αρ. 2003075/ 0022  Αρ. Φύλλου: 33 ΦΕΚ Β 1995 πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον Νόμο 2071 ΦΕΚ Α 123 15/7/1992 πατήστε εδώ  και για το Άρθρο 105 πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 726_ 1994 πατήστε εδώ και όλο το ΦΕΚ εδώ.

Η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ από την Αξιολόγηση και για φέτος. Την ίδια στιγμή μέσα στον ιστότοπό της (http://adedy.gr/avgi210518/ ) έχει άρθρο της εφημερίδας Αυγή που μας λέει ότι υπάρχει "Μαζική Συμμετοχή στην ηλεκτρονική Αξιολόγηση" ?? Πως?? Πότε ?? περισσότερα εδώ.

Αφού δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία και δεν έχει "ανοίξει στο apografi.gov.gr" το σχετικό link.

Αν είχε ξεκινήσει θα έπρεπε να είχε και τα υπόλοιπα στοιχεία  όπως :

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Γνωμοδότηση για την χορήγηση αδείας σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται μπροστά σε οθόνες.

Γνωμοδότηση για την χορήγηση αδείας σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται μπροστά σε οθόνες.


Για να δείτε την γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. πατήστε εδώ.

Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.37858/2018 - Μοριοδότηση, προσόντα και διαδικασία πρόσληψης στις Τοπικές Μονάδες Υγείας

Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.37858/2018 - Μοριοδότηση, προσόντα και διαδικασία πρόσληψης στις Τοπικές Μονάδες Υγείας


Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.48427/23-6-2017 (ΦΕΚ Β’ 2162) απόφασης του Υπουργού Υγείας περί καθορισμού κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017.

Για να δείτε το ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 1811/21.05.2018) πατήστε εδώ.


Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

            Με το Ν. 4533/2018 άρθρο 9 καθιερώνεται η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση.
            Η ΠΟΕΔΗΝ και η ΑΔΕΔΥ προκήρυξαν Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση.
Σας καλούμε να μην δώσετε κανένα στοιχείο που θα σας ζητηθεί σε εφαρμογή της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/31/οικ.14951 (ΑΔΑ: 6ΨΩΛ465ΧΘΨ-3Ο1) εγκυκλίου για την Ηλεκτρονική  Αξιολόγηση, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .
Επίσης το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών που θα επιφορτισθούν με το έργο της καταγραφής των απαιτούμενων στοιχείων των υπαλλήλων ώστε να συμπληρωθεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολόγησης, δηλώνοντας ότι απεργούν – απέχουν. ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ με την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ  που κήρυξαν και από το καθήκον της συμπλήρωσης στοιχείων που αφορούν την Αξιολόγηση.
Τα Σωματεία μέλη να ενημερώσουν τους εργαζόμενους. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ θα μείνει στα χαρτιά και εν προκειμένω στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
Σχετικές διατάξεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση του Συλλόγου για Συγκέντρωση στις 24/5/18 ώρα 13:00

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
          «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»    

Ανακοίνωση.
Για ενημέρωση των Συναδέλφων, την ερχόμενη Πέμπτη 24/5/18 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα διαλέξεων του Νοσοκομείου μας, θα γίνει οργανωμένη συγκέντρωση για ενημέρωση από εκπρόσωπο της ΠΟΕΔΗΝ (γίνεται προσπάθεια να υπάρχει και εκπρόσωπος από την ΑΔΕΔΥ) για τα τρέχοντα θέματα που μας αφορούν, και κυρίως για το θέμα της ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ από την ηλεκτρονική Αξιολόγηση για το έτος 2017
Για να δείτε την σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ πατήστε εδώ.


                                          ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ          ΠΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

  

24ωρη Πανελλαδική Απεργία – Τετάρτη 30 ΜάηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24ωρη Πανελλαδική Απεργία
Τετάρτη 30 Μάη 2018
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η 30ή Μάη έχει αποφασιστεί ως ημέρα Παλλαϊκής κινητοποίησης με 24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ από ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ και τους συνδικαλιστικούς φορείς μικρομεσαίων επαγγελματιών, εμπόρων και επιστημόνων. Οι δέκα φορείς που συγκροτήσαμε την κοινωνική Συμμαχία, προκρίναμε αυτή τη μορφή δράσης ύστερα από επίπονο διάλογο και αμοιβαίες υποχωρήσεις, προκειμένου να αναδείξουμε τα κορυφαία προβλήματα της λιτότητας, της ανεργίας και της υπερφορολόγησης που έχουν οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση χιλιάδες συμπολίτες μας και κυρίως τους νέους, τις γυναίκες και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
Η πολιτική της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια όλες οι κυβερνήσεις της χώρας μας σε συνεργασία με τους δανειστές, οδήγησε στη βύθιση του ΑΕΠ κατά 25%, στην έκρηξη της ανεργίας στο 30%, στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, στην υποβάθμιση και την ανατροπή των εργασιακών κατακτήσεων και δικαιωμάτων.
Οκτώ χρόνια μετά και η επίθεση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση θέτοντας στην ατζέντα διαρκώς και νέα ληστρικά μέτρα για την επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων που διασφαλίζουν τους δανειστές, αδιαφορώντας προκλητικά για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Το Success story που φιλοτεχνεί η Κυβέρνηση για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, ακυρώνεται από τις δηλώσεις των δανειστών για αυξημένη εποπτεία και μετά τον Αύγουστο του 2018, ενώ καταρρέει πλήρως από τα μέτρα που ήδη έχουν ψηφιστεί ως το 2022 και άλλα που προβλέπονται ως το 2060.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, παρά τον κοινωνικό αυτοματισμό που συστηματικά καλλιεργείται, έχουμε υποστεί τρομακτική μείωση στους μισθούς κατά 40%, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό υποστελέχωσης του Δημοσίου στη λογική υπηρέτησης του επιτελικού κράτους, με φθηνό κόστος και με την εκχώρηση στους ιδιώτες όλων των κερδοφόρων δράσεων.
Η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, το νέο μισθολόγιο με χαμηλότερο κατά 200 ευρώ ανά κατηγορία καταληκτικό μισθό, η επέκταση των Μ.Κ. ως τα 39 χρόνια υπηρεσίας, το πάγωμα της ωρίμανσης για τη διετία 2016-2017, ο περιορισμός στην καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου από τα 8.600 ευρώ στα 5.600 έχει οδηγήσει και τους Δημοσίους Υπαλλήλους σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης.
Ο ΕΝΦΙΑ, τα υψηλά επιτόκια από το Παρακαταθηκών και Δανείων, η αύξηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, στο αλκοόλ, η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, οι μειώσεις στο αφορολόγητο, η υπαγωγή των ειδικών εισφορών των επαγγελματιών σε φόρο, η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολογίας στα νησιά του Αιγαίου, είναι μερικά μόνο από τα φορομπηχτικά μέτρα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Η υποστελέχωση των κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής κρίσης, όπως η Παιδεία, η Υγεία – Πρόνοια, η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνική ασφάλιση, ο πολιτισμός κ.ά. εντείνουν περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες και θέτουν εμπόδια στην πρόσβαση, την ποιότητα και επάρκεια τόσο κρίσιμων κοινωνικών αγαθών όπως η Υγεία, η Παιδεία, η σύνταξη, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Η κάλυψη στους κρίσιμους τομείς του Δημοσίου σε ανθρώπινο δυναμικό δεν υπερβαίνει το 70% των οργανικών θέσεων των μνημονιακών οργανογραμμάτων.
Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης επεκτείνονται ραγδαία και στο δημόσιο, υποβαθμίζοντας περαιτέρω τα εργασιακά δικαιώματα, δημιουργώντας μια νέα γενιά συμβασιούχων χωρίς ασφάλεια, ποιότητα δουλειάς και στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα. Η πολιτική ομηρεία και η κομματική χειραγώγηση είναι ο απώτερος στόχος αυτών των εμβαλωματικών πολιτικών.
Η αξιολόγηση, με τιμωρητικό χαρακτήρα και με αφετηρία πως για την κακοδαιμονία στο Δημόσιο αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, συνεχίζεται και από την παρούσα Κυβέρνηση στην ίδια λογική, αθωώνοντας την πελατειακή λογική και αντίληψη, αλλά και την προσπάθεια πολιτικής και κομματικής χειραγώγησης του Δημοσίου. Η λογική του κράτους λάφυρου συνεχίζεται όμοια και απαράλλαχτα και από τη σημερινή κυβέρνηση, αναπαράγοντας με ακραίο τρόπο τις κακοδαιμονίες της μεταπολίτευσης.
Η κατάπτυστη απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη που ποινικοποιεί τη συμμετοχή των προϊσταμένων στην απεργία – αποχή που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποκλείοντάς τους από τη διεκδίκηση θέσης ευθύνης,  επισκιάζει ακόμα και το 15% του Ν. 4250 του κ. Μητσοτάκη. Άλλωστε μαζί την ψήφισαν στη Βουλή. Ο αγώνας συνεχίζεται ανυποχώρητα, χωρίς την υποστολή της σημαίας, και χωρίς εκπτώσεις, για να γίνουν αποδεκτές πλήρως οι θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την αξιολόγηση: Να μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, να μη συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, να μην οδηγεί σε απόλυση, αλλά στη βελτίωση των δεξιοτήτων με επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση. Να λαμβάνεται υπόψιν για την επιλογή στελεχών στο δημόσιο με μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια που θα οδηγούν σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, την αναβάθμιση των υποδομών, με τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.
Οι απαντήσεις του Υπουργείου στα 14 σημεία του υπομνήματος μας δεν καλύπτουν τις θέσεις της ΑΔΕΔΥ και για αυτό το λόγο συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή και στο νέο κύκλο αξιολόγησης, δυναμώνοντας τη δράση μας με επιπλέον μέτρα για την επιτυχία του αγώνα μας.
Ο Νόμος – λαιμητόμος Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό, μετατρέπει τις συντάξεις σε βοηθήματα και τους ασφαλισμένους παρίες της κοινωνίας και ζητιάνους μετά από 40 χρόνια εργασίας. Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, καταργώντας ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, οι μειώσεις συντάξεων για τους νέους ασφαλισμένους ως και 35%, ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων και η σταδιακή ισοπέδωση με τις νέες, αρχής γενομένης από το 2019, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση των επικουρικών συντάξεων, η περαιτέρω μείωση του ΕΦΑΠΑΞ, είναι μόνο μερικά από τα δεινά που έφερε ο Ν. 4387/2016.
Οι ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων τομέων της οικονομίας συνεχίζονται με θαυμαστή προσήλωση από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Η ΔΕΗ, τα αεροδρόμια, ακίνητα φιλέτα του Δημοσίου εκποιούνται αντί πινακίου φακής, ενώ άλλα εκχωρούνται στο Ταμείο αποκρατικοποιήσεων για «αξιοποίηση» για τα επόμενα 99 χρόνια.
Η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, αλλά και περιουσιακών στοιχείων όταν αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία αποπληρωμής είναι αναγκαία με νομοθετική ρύθμιση και με επέκταση της εφαρμογής του Νόμου Κατσέλη. Η μείωση κατά 50% των ληστρικών επιτοκίων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εδώ και τώρα είναι απαίτηση όλων των δανειοληπτών. Τα επιτόκια κυμαίνονται από το 4,6% ως και 6,1% όταν στις τράπεζες δεν υπερβαίνουν το 2,5%, ενώ το ρίσκο είναι σχεδόν μηδαμινό καθώς οι δόσεις παρακρατούνται από το μισθό ή τη σύνταξη.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η επίθεση της Κυβέρνησης στο συνδικαλιστικό κίνημα συνεχίζεται αμείωτη με τα νέα εμπόδια που θέτει στην συμμετοχή για τη λήψη απόφασης για απεργία και κορυφώθηκε με την ευθεία επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας με την τροπολογία Γεροβασίλη.
Για όλους αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε από κοινού με τους άλλους φορείς να κηρύξουμε 24ωρη Γενική Απεργία για τις 30 ΜΑΗ και πέρα από τα γενικά αιτήματα της ανατροπής της ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, του περιορισμού της ΑΝΕΡΓΙΑΣ, της κατάργησης της ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, διεκδικούμε τα πανδημοσιοϋπαλληλικά αιτήματα:
1.        Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό (ν. 4387/2016).
2.        Κατάργηση της  τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση. Συνεχίζουμε την απεργία – αποχή και στον νέο κύκλο αξιολόγησης.
3.        Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Γενναία αύξηση των μισθών των νέων συναδέλφων. Υπολογισμό της διετίας 2016-2017 για τη μισθολογική μας εξέλιξη.
4.        Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων – μέσω του ΑΣΕΠ – που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με γενναία μοριοδότηση της προϋπηρεσίας.
5.        Κανένας πλειστηριασμός, για την πρώτη κατοικία, για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να πληρώσουν.
6.        Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
7.        Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο. Κατάργηση των περιορισμών στην άσκηση του απεργιακού δικαιώματος. Θα υπερασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις το δικαίωμα στην απεργία, που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες.
ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην Απεργία
την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2018
και στην Απεργιακή Συγκέντρωση
Πλ. Κλαυθμώνος, ώρα 11:00πμ

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου 14.05.2018 – Κήρυξη 24ωρης απεργίας


ΑΠΟΦΑΣΗ
του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε:
1.         Την κήρυξη 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, μαζί με τη ΓΣΕΕ, ενάντια στη ΛΙΤΟΤΗΤΑ, την ΑΝΕΡΓΙΑ και στην ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ.
2.        Την κήρυξη απεργίας – αποχής από τη διαδικασία της αξιολόγησης και ψήφισε ομόφωνα την παρακάτω Εξώδικη Γνωστοποίηση για την απεργία – αποχή.
«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Συμβούλιο αυτής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.

ΠΡΟΣ ….

Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ αντιδρώντας:
α) αφ’ ενός στις ρυθμίσεις των άρθρων 14 επ. του ν.4369/2016 σχετικά με την διαδικασία της αξιολογήσεως των δημοσίων υπαλλήλων που επιχειρεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση, όπως τούτες ισχύουν τροποποιημένες από το άρθρο 36 ν.4489/2017 και από το άρθρο 9 ν.4533/2018 με το οποίο θεσπίστηκε ηλεκτρονική διαδικασία αξιολογήσεως των δημοσίων υπαλλήλων, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της οποίας θα εξειδικευθούν με σχετική υπουργική απόφαση και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες υλοποιήσεως της οποίας για το έτος 2017 έχουν εξειδικευτεί με τις με αριθμό ΔΑΠΔΕΠ/οικ.14951/24.4.2018 και ΔΑΠΔΕΠ/οικ.17115/10.5.2018 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως,
β) αφ’ ετέρου στην θεσπισθείσα από το άρθρο 36 παρ.2 ν.4489/2017 κύρωση η οποία εισήχθη στο άρθρο 24Α παρ.4 ν.4369/2016,
σύστημα ρυθμίσεων που συνδέεται και θίγει ευθέως την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των μελών μας, με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις (ν.4336/2015, 4354/2015, 4369/2016),
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Μετά το πέρας τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και την λήξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολογήσεως, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 14 επ. ν.4369/2016 ως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 9 ν.4533/2018, κηρύσσεται απεργία-αποχή όλων των υπαλλήλων, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ τόσο στα ως άνω αναφερόμενα Υπουργεία, όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ.14 επ. του ν.4369/2016 διαδικασία.
Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολογήσεως, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούμε.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, όπου αυτή απευθύνεται προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επιδόσεώς του.
Αθήνα, 14.05.2018»

Το Γενικό Συμβούλιο καλεί την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να οργανώσει τον Αγώνα ενάντια στην ακολουθούμενη διαδικασία της αξιολόγησης, που έχει δρομολογήσει η κα Γεροβασίλη.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                                                 Ο Πρόεδρος                                Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μπέσης               Παναγιώτης Ιωακειμίδης

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτών 12/5/2018

Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτών 12/5/2018

ΑΘΗΝΑ 11/5/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 286
12 ΜΑΪΟΥ 2018
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Συναδέλφισες-οι
Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών επέλεξε φέτος, να αφιερώσει την Ημέρα Νοσηλευτών για το 2018 στο να υπενθυμίσει ότι «Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ» και ότι η φροντίδα υγείας πρέπει να είναι προσβάσιμη και προσιτή σε όλους, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή τις συνθήκες. Και βέβαια ο ρόλος των Νοσηλευτών σε αυτό είναι εξαιρετικά κομβικός, καθώς οι Νοσηλευτές, από την ίδια την φύση του επαγγελματικού τους προσδιορισμού, έχουν την δυναμική να αποτελέσουν μια Ηγετική Φωνή για την υλοποίηση αυτού του στόχου.
Προτού όμως οι ιθύνοντες της Πολιτικής Ηγεσίας της χώρας μας, με ακατάληπτα προσχήματα, ζητήσουν από τους Νοσηλευτές για άλλη μια φορά:
• να βάλουν «πλάτη» και να στηρίξουν το πολύπαθο και προβληματικό Εθνικό Σύστημα Υγείας,
• να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που επιφέρει η εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση (πρόσφυγες- μετανάστες) και οι πολιτικές επιλογές αναφορικά με τη δημοσιονομική κρίση
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η ώρα της ενότητας του κλάδου μας είναι πιο κοντά από ποτέ. Έχει έρθει πια το πλήρωμα του χρόνου να σταματήσει η συνεχιζόμενη διάσπαση των Νοσηλευτών. Το «διαίρει και βασίλευε» εξυπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση. Παίρνουμε πρωτοβουλίες για την ενότητα του κλάδου. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από την πρόταση της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ.
Με απόλυτα ενωτικό επομένως χαρακτήρα, κατατέθηκε στην Κυβέρνηση η πρόταση/ θέση της ΠΟΕΔΗΝ:
• Ενιαία βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης καθότι με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καταργούνται σταδιακά τα ΤΕΙ. Αυτονόητο θα πρέπει να είναι ότι λόγω των αδιαμφισβήτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, όλοι οι Νοσηλευτές απόφοιτοι ΤΕΙ, που υπηρετούν στην Δημόσια Υγεία – Πρόνοια, θα πρέπει να σταδιακά να ισοτιμηθούν τα πτυχία τους ως Ανώτατης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και να ενταχθούν μισθολογικά- βαθμολογικά στη ΠΕ κατηγορία.
• Για το ΔΕ Νοσηλευτικό Προσωπικό. Ο τίτλος των εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας- Πρόνοιας, να είναι ΔΕ Νοσηλευτικό Προσωπικό με αντίστοιχη περιγραφή στους Οργανισμούς όλων των Νοσοκομείων. Άμεση διέξοδος του ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού στα ΤΕΙ, στο τρίτο έτος με κριτήριο την εμπειρία.
• Ενιαίος κλάδος για το Νοσηλευτικό Προσωπικό, με σαφή περιγραφή καθηκόντων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, με αντίστοιχη μισθολογική και εργασιακή εξέλιξη.
• Καθιέρωση εφημερίας Νοσηλευτή με αποζημίωση αντίστοιχη του λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού.
• Αναδρομική χορήγηση της διαφοράς του Επιδόματος Ευθύνης προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας (Απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας)
• Απρόσκοπτη καταβολή και διπλασιασμός του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας
• Ένταξη στα ΒΑΕ
Συναδέλφισες-οι
Έχουμε την δύναμη, αρκεί να το πιστέψουμε!
Έχουμε την δυναμική, αρκεί να το δούμε!
Ας είναι επομένως η 12η Μάη του 2018 ημέρα εορτασμού της ενότητας μας στους κοινούς εργασιακούς μας αγώνες!
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ