Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

ΕΚΑΠΥ: Αρχικοποίηση παραγωγικής λειτουργίας του ΠΣ «Ekapy.Net» σχετικά με τον Σχεδιασμό Κεντρικών Προμηθειών από Νοσοκομεία, ΥΠΕ, και λοιπούς φορείς/αγοραστές

 

Εγκύκλιος Δ.Σ.Ε.Α. οικ. 2858/2023 - ΕΚΑΠΥ: Αρχικοποίηση παραγωγικής λειτουργίας του ΠΣ «Ekapy.Net» σχετικά με τον Σχεδιασμό Κεντρικών Προμηθειών από Νοσοκομεία, ΥΠΕ, και λοιπούς φορείς/αγοραστές

  29 Ιουνίου 2023 12:04


ΠΟΕΔΗΝ: Την Τετάρτη 12/07/2023 Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση και Συγκέντρωση 8.30πμ. στο Υπουργείο Υγείας. Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών

 29.06.2023

Την Τετάρτη 12/07/2023 Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση και Συγκέντρωση 8.30πμ. στο Υπουργείο Υγείας. Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών

 

ΑΘΗΝΑ 29/06/2023

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

• ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8πμ – 3μμ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
8.30πμ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΝΙΚΗΣ 5)

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ
• ΙΣΧΥΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ
• ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

 Τεύχος Γ’ 1681/29.06.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ. 33511/15.06.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Του άρθρου 36 του ν. 1397/1983 (Α’ 143), β) του άρθρου 59 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), δ) του άρθρου 90 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ε) του άρθρου 18 του ν. 4812/2021 (Α’ 110), στ) του άρθρου 31 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), ζ) του άρθρου 39 του ν. 4950/2022 (Α’ 128), η) του άρθρου 63 του ν. 4999/2022 (Α’ 225), θ) του άρθρου 95 του ν. 5041/2023 (Α’ 87), λύεται αυτοδίκαια, κατά την 01η.07.2023, η υπαλληλική σχέση του ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ΜΗΤΡΟΛΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, Διευθυντή Αναισθησιολογίας στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του, καθόσον δεν επιθυμούσε την παράταση παραμονής στην Υπηρεσία του έως την 30η.09.2023, σύμφωνα με την ανωτέρω (θ) σχετική διάταξη. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9417117379/16.05.2023).

ΑΣΠΑΙΤΕ: Πρόσκληση για Φοίτηση Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 2023-24

 ΑΣΠΑΙΤΕ: Πρόσκληση για Φοίτηση Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 2023-24

ΑΣΠΑΙΤΕ: Πρόσκληση για Φοίτηση Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 2023-24

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.aspete.gr Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.grΟι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Τετάρτη 28/6/2023, ώρα 12:00 έως και Δευτέρα 28/8/2023, ώρα 19:00
 
Η εισαγωγή των σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ για το έτος 2023-2024 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 30/8/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα


ΠΔ 77 : Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Υγείας

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77

Τεύχος A’ 130/27.06.2023

Άρθρο 5 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Υγείας – Μεταφορά αρμοδιοτήτων – Κατάργηση Γενικής Γραμματείας 

    1. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 63/2020 (Α΄ 156) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του άρθρου 6 του ν. 4675/2020 (Α΄ 54).     

    2. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: 

(α) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 8 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148),

 (β) η Διεύθυνση Φαρμάκου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του άρθρου 24 του π.δ. 121/2017, 

(γ) η Διεύθυνση Υποστήριξης και Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του άρθρου 28 του π.δ. 121/2017 και 

(δ) το Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του άρθρου 30 του π.δ. 121/2017. 

    3. Καταργούνται η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα.

Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

ΥΠΕΣ: Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

 16.06.2023

PDF | ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ygeionomikoi: Ο λόγος που δεν βγήκε η προκήρυξη των 910 θέσεων για την υγεία (ΦΕΚ)

Ο λόγος που δεν βγήκε η προκήρυξη των 910 θέσεων για την υγεία (ΦΕΚ)

Με τη λήξη της προηγούμενης η κυβερνητικής θητείας της ΝΔ επιβεβαιώθηκε  η εξαπάτηση  της κοινής γνώμης και των υγειονομικών στο θέμα των προκηρύξεων μόνιμων θέσεων, με ειδική μοριοδότηση για υποτιθέμενη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Η προκήρυξη των 4000 μόνιμων θέσεων νοσηλευτών που είχε εξαγγείλει το Σεπτέμβριο του 2020 στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε με δύο χρόνια καθυστέρηση (!!!),“κουρεύτηκε” κατά 280 θέσεις,  και ακόμα δεν έχουν βγει ούτε τα προσωρινά αποτελέσματα για τις κατηγορίες ΤΕ και ΔΕ.

Όμως η προκήρυξη για   τις 910 μόνιμες θέσεις των υπόλοιπων ειδικοτήτων πλην νοσηλευτών-τριων (διοικητικών, τεχνικών, εργαστηριακών, παραιατρικού) που οι υπουργοί της κυβέρνησης ΝΔ έχουν ανακοινώσει εδώ 16 μήνες  ότι θα βγει, δεν βγήκε ποτέ, και όπως φαίνεται είναι πολύ πιθανό να μη βγει ούτε εντός του 2023!

Ο λόγος είναι ότι η κυβέρνηση κατένειμε  ένα μεγάλος μέρος από τις 910 θέσεις  στην παραμονή των διορισμένων με την προκήρυξη 2Κ/2019 που κινδύνευαν να χάσουν τις θέσεις τους λόγω της απόφασης του ΣτΕ που επέβαλε στο ΑΣΕΠ την έκδοση νέων αποτελεσμάτων χωρίς την ειδική μοριοδότηση εμπειρίας.

Με την υπουργική απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/134/5962 του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ορίζεται η  κατανομή εξακοσίων εξήντα έξι (666) ατόμων από τους ανασυνταγμένους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπό στοιχεία 2Κ/2019 προκήρυξης, σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 5027/2023 (Α’ 48).

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1kd2XNnOppfESC6CIaCLhLrk1QwYY7E1b/view?usp=sharing

Λόγω των περιορισμών στις εγκρίσεις προσλήψεων που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025, η κυβέρνηση της ΝΔ προφανώς  δεν προχώρησε σε νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για  έγκριση προκήρυξης επιπλέον θέσεων για να καλυφθούν αυτές οι 666 θέσεις για τους διορισμένους της 2Κ/2019 και τις αφαίρεσε από την προκήρυξη των 910 που είχαν ήδη εγκριθεί από το υπουργικό Συμβούλιο, γι΄ αυτό και δεν βγήκε η προκήρυξη των 910!

Με βάση τους περιορισμούς του μεσοπρόθεσμου, είναι άγνωστο αν η νέα κυβέρνηση της ΝΔ θα προχωρήσει σε νέα πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για να εγκριθούν επιπλέον θέσεις και να βγει η προκήρυξη των 910 μέσα στο 2023.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν την κοροϊδία που έχουν υποστεί χιλιάδες επικουρικοί σε όλη τηη χώρα, που η κυβέρνηση της ΝΔ τους είχε καλέσει να έρθουν στο ΕΣΥ για την πανδημία και στη συνέχεια να μονιμοποιηθούν.

Δείτε στο παρακάτω video τον τότε υπουργό υγείας της κυβέρνησης ΝΔ να κάνει “έκκληση στο υγειονομικό προσωπικό γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό να υποβάλουν αιτήσεις ώστε να προσληφθούν άμεσα, με διετείς συμβάσεις, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και να παραμείνουν σε αυτό“:

Αυτή είναι η συνέπεια λόγων και πράξεων της κυβέρνησης της ΝΔ, που ουσιαστικά εξαπάτησε χιλιάδες επικουρικούς υποσχόμενη μονιμοποίηση.

Ούτως ή άλλως με την ειδική μοριοδότηση και με την προκήρυξη ουσιαστικά μόνο του 1/4 των θέσεων συμβασιούχων που εργάζονται στο ΕΣΥ, οι πιθανότητες μονιμοποίησης ήταν μικρές, όμως με το να μην προκηρυχθούν καθόλου οι θέσεις του παραιατρικού και λοιπού προσωπικού, οι πιθανότητες μηδενίζονται και  η εξαπάτηση επιβεβαιώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία και συνδικάτα οφείλουμε να αντιδράσουμε, να αναδείξουμε τα ψέματα και την κοροϊδία που υφίσταται από την κυβέρνηση  της ΝΔ στο σοβαρό θέμα των προκηρύξεων μόνιμων θέσεων και να εντείνουμε τον αγώνα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και για προκηρύξεις όλων των κενών οργανικών θέσεων στη δημόσια υγεία.

ygeionomikoi: Άπιαστο όνειρο οι θερινές διακοπές για τους εργαζόμενους του ΕΣΥ

 

Άπιαστο όνειρο οι θερινές διακοπές για τους εργαζόμενους του ΕΣΥ

Το καλοκαίρι έφτασε και οι εργαζόμενοι στις μονάδες υγείας αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα μετά τις περικοπές στους μισθούς τους και τη μεγάλη ακρίβεια, τεράστιο πρόβλημα προκειμένου να κάνουν διακοπές.

Η μεγάλη αύξηση στις τιμές των τουριστικών καταλυμάτων σε συνδυασμό με τα πενιχρά εισοδήματα που τους έχουν απομείνει είναι ανασταλτικός παράγοντας για να απολαύσουν ελάχιστες μέρες ξεκούρασης.

Η περικοπή του επιδόματος αδείας, που έγινε με τους μνημονιακούς νόμους, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία προγραμμάτων που θα δώσουν το δικαίωμα των διακοπών στις λαϊκές οικογένειες, κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

Ένα ακόμα στοιχείο που δυσκολεύει την κατάσταση είναι η απουσία κατασκηνωτικών προγραμμάτων για τους εργαζόμενους στις μονάδες υγείας, ιδιαίτερα όμως κατασκηνωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά.

Επιπλέον λόγω υποστελέχωσης αρκετά τμήμα αρνούνται να χορηγήσουν ένα ικανό αριθμό ημερών αδείας, ή τις χορηγούν σε διαστήματα που δεν εξυπηρετούν τους εργαζόμενους.

Τα Σωματεία πρέπει με ιδιαίτερη ένταση να θέσουν ως αιτήματα διεκδίκησης:

-Την επαναφορά άμεσα τους επιδόματος αδείας που θα δώσει μια δυνατότητα για λίγες μέρες διακοπών.

-Την χορήγηση ικανού αριθμού ημερών αδείας στο προσωπικό, σε χρόνο που θα μπορεί να προγραμματίσει με τις οικογένειές του τις διακοπές του.

-Την άνοιγμα των κατασκηνώσεων του Υπ. Υγείας για το προσωπικό των μονάδων υγείας και την ανάπτυξη σε αυτές κατασκηνωτικών προγραμμάτων για τα παιδιά.

Γιατί οι διακοπές είναι δικαίωμα και το διεκδικούμε αποφασιστικά.

ΠΑΣΥΝΟ: Το υγειονομικό προσωπικό δεν είναι έρμαιο στη βία και στις επιθετικές συμπεριφορές

«Το υγειονομικό προσωπικό δεν είναι έρμαιο στη βία και στις επιθετικές συμπεριφορές» 

Στο πλαίσιο ενός ακόμα τραγικού περιστατικού βίαιης συμπεριφοράς, το οποίο έλαβε χώρα στο Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», με αποδέκτες το Νοσηλευτικό Προσωπικό, καταδικάζουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά, η οποία είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό της συναδέλφου.

Οι Υπηρεσίες Υγείας αποτελούν χώρους παροχής φροντίδας και οι εργαζόμενοι, δεν είναι έρμαια κανενός!!! Οι Διοικήσεις οφείλουν να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, στο οποίο η βία δεν έχει καμία θέση!!! Το υγειονομικό προσωπικό αποτελείται από επιστήμονες υγείας και το γεγονός αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από ολόκληρη την κοινωνία, ώστε τέτοιου είδος ενέργειες να εκλείψουν, αλλά και να τιμωρούνται υποδειγματικά!

Ήδη οι υπάρχουσες συνθήκες εργασίας, παραπέμπουν σε «εμπόλεμη ζώνη», καθώς όλες οι Υπηρεσίες Υγείας είναι τραγικά υποστελεχωμένες, ωστόσο όμως, όλοι οι εργαζόμενοι καθημερινά, καταθέτουν την ψυχή τους, για να κρατηθεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ελληνική κουλτούρα: «…εγώ σε πληρώνω…», «…το νοσοκομείο μου ανήκει…», «…είσαι υπάλληλός μου…» κ.λπ., δεν έχει θέση σε κανένα Νοσοκομείο, σε κανένα Κέντρο Υγείας κι ούτε πουθενά.

Απαιτούμε την υποδειγματική τιμωρία του εμπλεκόμενου συνοδού και ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιες αρχές να αναλογιστούν εξ’ ίσου και τη δική μας ιδιαιτέρως επιφορτισμένη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση…

Εκφράζοντας τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση προς τις συναδέλφους, παρακολουθούμε στενά την υπόθεση και θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην γίνουμε και πάλι μάρτυρες σε αντίστοιχο περιστατικό. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. καταδικάζει τη βία σε όλες τις μορφές της και βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων και των επαγγελματιών υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

Εθνικό Τυπογραφείο: Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων  ΙΟΥΝΙΟΣ 2023,

Τεύχος Γ’ 1611/20.06.2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

 Με την υπ’ αρ. 234/10615/12-5-2023 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με:

- την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.2024/14-1-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού του Διοικητή Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» (Υ.Ο.Δ.Δ.19) και την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.4330/23-1-2023 απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας περί παράτασης θητείας του Διοικητή του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 51), 

- την υπ’ αρ. Υ4α/οικ.38861/10-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» (Β’1236), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.  2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (Α’ 254/), 

- τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 7 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220), - τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’81), 

- τις διατάξεις των άρθρων 4-17 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), - την υπ’ αρ. 75169/31-8-2021 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) με έδρα τη Λάρισα, 

- την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/122/6136 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με «Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του ν. 2643/1998, όπως ισχύει, έτους 2023 (Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα) και - την υπ’  αρ. 26/28-04-2023 (Ορθή Επανάληψη) της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. (νυν Δ.ΥΠ.Α.) Θεσσαλίας ανακοίνωση τοποθέτησης σε εργασία, διορίζεται η ΚΑΤΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Δημητρίου, ως δόκιμη υπάλληλος σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής στο Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», από την υπ’ αρ. 26/28-04-2023 (Ορθή Επανάληψη) της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. (νυν Δ.ΥΠ.Α.) Θεσσαλίας ανακοίνωση τοποθέτησης σε εργασία, με εισαγωγικό βαθμό Δ’ και μισθολογικό κλιμάκιο Μ.Κ.: 1 της κατηγορίας της. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Υγείας: 2293/23-5-2023). (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9797852111/13-6-2023). (Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 36000/13-06-2023).

 Τεύχος Γ’ 1648/23.06.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Με την υπό στοιχεία Γ4αΓ.Π.ΕΜΠ.2298/13.06.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου  36 του ν.  1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143), β) του άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3584/2007 - Α’ 143), γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148) και δ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται  η υπαλληλική σχέση του ιατρού ΒΑΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερ. παραίτησης: 09.05.2023. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1197871231/12.06.2023)

Εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) η καταβολή των διαφορών του ανθυγιεινού

 Εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) η καταβολή των διαφορών του ανθυγιεινού

Μετά τη δημοσίευση στις 21/4/2023 του ΦΕΚ με τη νέα ΚΥΑ με τις αλλαγές στα ποσά και στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο ΕΣΥ (δείτε το ΕΔΩ), με υπηρεσιακή αλληλογραφία υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) έδωσαν οδηγίες στα Νοσοκομεία να μείνουν  εκτός αλλαγών του ανθυγιεινού οι συμβασιούχοι  του προγράμματος 4000 για την υγεία που εργάζονται στα νοσοκομεία και στις δομές του ΕΣΥ, με τη δικαιολογία ότι δεν προβλέπεται σχετικό κονδύλιο.

Για το θέμα διατυπώθηκαν έντονες διαμαρτυρίες, υπήρξε σχετικό δημοσίευμα απο την ιστοσελίδα μας (δείτε το ΕΔΩ) και διαμαρτυρία της ΠΟΕΔΗΝ.

Τελικά την Τρίτη 13/6/2023  εγκρίθηκε από το Δ.Σ της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) η προσαρμογή του Ανθυγιεινού Επιδόματος σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ. Αναμένεται το επόμενο διάστημα η απόφαση του ΔΣ της ΔΥΠΑ νε εγκριθεί και να διατυωθεί σε νέα ΚΥΑ και να εκδοθεί σχετικό ΦΕκ.  Η απόφαση είναι κατά τα πρότυπα της ήδη υπάρχουσας ΚΥΑ ( Ειδικότητες, χώροι, ποσά).

Έτσι και οι συνάδελφοι του ΟΑΕΔ (το πρόγραμμα 4.000) θα έχουν το ίδιο Ανθυγιεινό με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Οι αλλαγές θα ισχύσουν μόλις εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ, όμως δεν  να γνωρίζουμε αν θα ισχύσουν αναδρομικά από 1/1/2023 όπως ίσχυσε για τους μόνιμους και συμβασιούχους του ΕΣΥ. Βεβαίως το δίκαιο, το νόμιμο και το λογικό είναι να ισχύσουν αναδρομικά από 1/1/2023.

Η περίπτωση του ανθυγιεινού είναι ακόμα μια περίπτωση που αναδεικνύει το γεγονός ότι οι συμβασιούχοι του προγράμματος 4000 για την υγεία έχουν μειωμένα μισθολογικά δικαιώματα σε σχέση με τους υπόλοιπους συμβασιούχους και μετά από 6 χρόνια δουλειάς βρίσκονται σε διαρκή εργασιακή ομηρία.

Μοναδική λύση για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, είναι η μετατροπή των συμβάσεων τους σε Αορίστου, ώστε αυτοί οι συνάδελφοι να μείνουν στα Νοσοκομεία και να συνεχίσουν να προσφέρουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Πηγή:ygeionomikoi

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

Παρατάσεις συμβάσεων στο Προσωπικό του ΓΝ Βόλου έως 30.9.23

 ΑΔΑ: 930Ξ4690ΒΩ-Φ5Δ - παράταση της σύμβασης της ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ από 01-07-2023 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2023, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 91 του Ν.5041/2023 (ΦΕΚ 87/08-04-2023/τ.Α΄).