Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και ΜΑΪΟ 2023.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ : 37 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 3 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΓΙΑ 522 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2024

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2024
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2024

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024

ΥΠΟΥΡΓΕ, ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ!!! ΖΗΤΩ !!!

Σε πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση ο Υπουργός Υγείας είπε ότι δεν βρίσκει Τραυματιοφορείς, εμείς του λέμε ότι βρέθηκαν 30 !!! Και γιατί 30; γιατί τόσες ήταν συνολικά οι θέσεις που προκηρύχθηκαν στην προκήρυξη 5Κ2023. 

Σήμερα ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα (σχετικά γρήγορα σε σχέση με άλλες φορές που η καθυστέρηση χτυπούσε κόκκινο!), τις 79 θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Μέσα σε αυτές τις θέσεις έχουμε και 30!!! τραυματιοφορείς !!!!

Ναι Υπουργέ ΒΡΕΘΗΚΑΝ!!!

Για την 5η ΥΠΕ έχουμε 6 ολόκληρες Θέσεις!!

Θυμίζουμε τις ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ για την 5η ΥΠΕ

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τις 11386 αιτήσεις που έγιναν για τις 79 θέσεις κατηγορίας ΥΕ. 

Συμπέρασμα: θέλετε προσωπικό Κ.Υπουργέ; Κάντε προκηρύξεις!! Και αφήστε τα λόγια... 

  

 https://info.asep.gr/node/62790

http://dikaiiekprosopisi.blogspot.com/2023/12/5-2023.html

ΑΣΕΠ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2023) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2023)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2023 (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023 & Φ.Ε.Κ. 1/τ. Α.Σ.Ε.Π. 11/1/2024) που αφορά, μεταξύ άλλων, στην πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) θέσεων μόνιμου προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Ενημέρωση για τις ώρες του ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

Ενημέρωση για τις ώρες του ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο μισθοδοσίας και με κάθε επιφύλαξη, ενημερωθήκαμε για την πληρωμή των ωρών για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2024, η πληρωμή θα γίνει στις 27/7/24. 

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Oenet: Ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος εργασίας; Θεωρείται ως χρόνος εργασίας ο χρόνος προπαρασκευής του εργαζόμενου ;

 Ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος εργασίας; Θεωρείται ως χρόνος εργασίας ο χρόνος προπαρασκευής του εργαζόμενου ;

H εργασιακή σχέση, κατά κανόνα, προϋποθέτει ενεργό ή θετική παροχή πνευματικής ή σωματικής ανθρώπινης δραστηριότητας για την επίτευξη κάποιου οικονομικού αποτελέσματος.

Εργασία με τη νομική έννοια του όρου είναι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του είδους της. Εμπίπτουν, συνεπώς, στην έννοιά της όχι μόνο οι φανερές ανθρώπινες ενέργειες, αλλά και οι περιπτώσεις καλυμμένης ανθρώπινης θετικής ενέργειας, όπως είναι η προετοιμασία για την ανάληψη εργασίας ή ακόμα και η σκόπιμη ακινησία όταν γενικότερα συντρέχει περιορισμός του ελεύθερου χρόνου για τις ανάγκες ενός άλλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ 88/1999, χρόνο εργασίας αποτελεί κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων.

Κατά το άρθρο 14 του Π.Δ 27.6/1932 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.Δ 3789/1957, ως ώρες εργασίας θεωρούνται οι πραγματικές, μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπών ή διαλειμμάτων εργασίας.

Στον χώρο που αφορά τους μισθωτούς των καταστημάτων, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ 1037/71, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα σύμφωνα με τις οποίες η διάρκεια εργασίας ορίζεται από την έναρξη μέχρι το πέρας της εργασίας. Στον χρόνο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι διακοπές , τα διαλείμματα , ο χρόνος ανάπαυσης καθώς και ο χρόνος μετάβασης του εργαζόμενου στον τόπο εργασίας, ασχέτως αν παρέχονται από τον εργοδότη μεταφορικά μέσα, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

Γενικότερα

Σύμφωνα με τα καιρούς νομολογηθέντα, στην διάρκεια του ωραρίου (χρόνος εργασίας) δεν συμπεριλαμβάνονται:

-ο χρόνος μεταβάσεως στην εργασία και επιστροφής από αυτήν ( εκτός αντίθετης συμφωνίας),

- οι διακοπές και τα διαλείμματα εργασίας.

- Ο χρόνος προπαρασκευής για την εργασία (π.χ αλλαγή ενδυμασίας, την περιβολή ειδικής στολής, το πλύσιμο, ο χρόνος φαγητού κ.λ.π).

Ως προς τον χρόνο όμως προπαρασκευής του εργαζόμενου , της παρουσίας και παραμονής του στον τόπο εργασίας πριν ή μετά το δηλωθέν ωράριο εργασίας του, θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι διευκρινήσεις:

Υπάρχει παροχή εξαρτημένης εργασίας και θεωρείται ως χρόνος εργασίας όταν δεσμεύεται η ελευθερία του μισθωτού, με την υποχρέωσή του να παραμένει στον καθοριζόμενο από τον εργοδότη τόπο και χρόνο(π.χ προσέλευση και παραμονή στον τόπο της επιχείρησης) για να είναι έτοιμος προς παροχή της εργασίας του.

Σε πολλές περιπτώσεις ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να προσέρχεται νωρίτερα από το προκαθορισμένο ωράριο προκειμένου να προετοιμαστεί για την εργασία του, σε χρόνο που προκαθορίζει ο εργοδότης με ρητή εντολή καθώς ο ίδιος κρίνει ότι θα προετοιμαστεί ο εργαζόμενος καλύτερα για την ανάληψη εργασίας ,θα λάβει τις κατάλληλες εντολές , οδηγίες ή θα πρέπει να ασχοληθεί με τις καθοριζόμενες διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάληψη εργασίας, χωρίς το χρονικό διάστημα αυτό να δηλώνεται ως ωράριο εργασίας στην δήλωση του χρόνου εργασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων ως χρόνος παροχής εργασίας θεωρείται και ο χρόνος που διατίθεται από τους μισθωτούς για να λάβουν οδηγίες σχετικά με την εργασία που θα εκτελέσουν ή για την φροντίδα προς αναπλήρωση εκείνων που δεν προσήλθαν στην εργασία τους (ΑΠ 255/1977).

Τούτο συμβαίνει συχνά με εγκύκλιους, εντολές , οδηγίες ή με διατάξεις εσωτερικών κανονισμών εργασίας , σύμφωνα με τις οποίες ο εργαζόμενος υποχρεούται να προσέρχεται στον τόπο εργασίας νωρίτερα από το ωράριό του (π.χ μισή ώρα πριν την έναρξη του ωραρίου) ή αντίστοιχα να αποχωρεί αργότερα από τον τόπο εργασίας.

Ο χρόνος όμως παραμονής του μισθωτού στον εργασιακό χώρο νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο αναλήψεως εργασίας όταν υπάρχει σχετική υποχρέωση του μισθωτού και η προσέλευση γίνεται προς εξυπηρέτηση του εργοδότη, θεωρείται ως χρόνος εργασίας, καθόσον ο εργαζόμενος είναι στη διάθεση του εργοδότη και έχει περιορίσει την προσωπική του ελευθερία σύμφωνα με τα ανωτέρω, προς όφελος του εργοδότη. Ο χρόνος αυτός βαρύνει τον εργοδότη και πρέπει να δηλώνεται ως ωράριο εργασίας στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ομοίως ο χρόνος παραμονής και προπαρασκευής των εργαζομένων κατά την αποχώρησή τους από την εργασία(δηλωθέν ωράριο λήξης εργασίας) κατόπιν εντολής του εργοδότη (π.χ τακτοποίηση μηχανημάτων, τακτοποίηση χώρου εργασίας, καθαριότητα χώρου , τακτοποίηση ταμείου, κλείσιμο εγκαταστάσεων κ.α ) αποτελεί χρόνο εργασίας.

Επίσης αποτελεί χρόνο εργασίας , ο χρόνος που διατίθεται από τον εργαζόμενο μετά τη λήξη της εργασίας, κατά τον οποίο ο εργαζόμενος παραμένει στον τόπο εργασίας και οφείλει να συλλέγει τα εργαλεία και να τα μεταφέρει σε ορισμένο τόπο (ΑΠ 779/1989).

Οι παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις που αφορούν τον χρόνο παραμονής στον τόπο εργασίας και προπαρασκευής του εργαζόμενου για την ανάληψη ή την αποχώρηση από την εργασία του, εμπίπτουν στους ορισμούς του άρθρου 2 του Π.Δ 88/1999, καθώς περιορίζεται η προσωπική ελευθερία του εργαζόμενου προς όφελος του εργοδότη (παραμένει στη διάθεση του εργοδότη του) , συνεπώς αποτελούν χρόνο εργασίας ο οποίος θα πρέπει αμείβεται και να δηλώνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ .

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας

Ετήσιος προγραμματισμός η καλύτερα ετήσιος Αποπροσανατολισμός και ετήσιο "Δούλεμα" από Υπουργεία και Διοικήσεις.

Ετήσιος  προγραμματισμός η καλύτερα ετήσιος Αποπροσανατολισμός και ετήσιο "Δούλεμα" από Υπουργεία και Διοικήσεις. 

Πριν λίγες μέρες αναρτήθηκε στην σελίδα του υπουργείου εσωτερικών η εγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους 2025. 

Θα σταθούμε σε κάποια σημεία που έχουν σημασία κατά την γνώμη μου. Το πρώτο είναι ότι οι φορείς θα ξανά ζητήσουν τις θέσεις τις οποίες ζήτησαν και την προηγούμενη χρονιά χωρίς να γίνεται κάπου "ένας απολογισμός" στο τι έγινε με τις θέσεις που ζητήθηκαν και στις θέσεις που προκηρύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 

Ψιλά γράμματα για το Υπουργείο και τις Διοικήσεις...

Η παράβλεψη του Νόμου 3528/2007 για υποχρεωτική διαβούλευση με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους από τις Διοικήσεις είναι η πρώτη παρανομία που γίνεται εδώ και χρόνια. 

Τι λέει ο Νόμος;

Άρθρο 11

Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προγραμματίζουν σε ετήσια βάση τις ανάγκες τους σε τακτικό προσωπικό, υποχρεωτικώς μετά από γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, συντονίζει τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.

Ο παραπάνω Νόμος δεν αναφέρεται πουθενά στην εγκύκλιο. (Πατήστε εδώ. για να δείτε την Εγκύκλιο). 

Η εγκύκλιος αναφέρεται στην απόφαση του ΔΣ του φορέα, δηλαδή οι θέσεις που ζητούνται να είναι με απόφαση του ΔΣ του φορέα. Άρα πρέπει να γνωρίζει το ΔΣ του Νοσοκομείου μας τις κενές οργανικές θέσεις και τις προτεραιότητες για να τις ζητήσει. 

Μέσα στον αίτηση αναφέρονται και οι εκτιμώμενες αποχωρήσεις, εκεί και αν δεν γίνεται "απολογισμός". 

Όταν όμως οι εκτιμώμενες αποχωρήσεις είναι μια η δυο και η πραγματικότητα είναι ότι έγιναν 10 και περισσότερες, εκεί υπάρχει πρόβλημα "εκτίμησης". 

Ακολουθούν οι προγραμματισμοί προλήψεων 2023 και 2024 του ΓΝΒ.

Οι θέσεις που ζητήθηκαν πολλές, πάνω από 100.
Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν από τις 2  τελευταίες προκηρύξεις (5Κ2023 και 2Κ2024) μόνο πέντε!!! Και η υποστελέχωση συνεχίζεται... Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025.

Την εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του 2025, τόσο του τακτικού όσο και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς τα υπόλοιπα υπουργεία.

Περιεχόμενα εγκυκλίου:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Α΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

3.1 ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4. Β΄ΣΤΑΔΙΟ - ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

4.1. ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ 4.2. ΟΔΗΓΙΕΣ Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α’ ΣΤΑΔΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ & ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : από 10-7-2024 έως 24-7-2024 Β΄ ΣΤΑΔΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ: από 25-7-2024 έως 31-7-2024

7. ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.


Εθνικό Τυπογραφείο: Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων

Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων

 Τεύχος Γ’ 2056/10.07.2024

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

Διορίζονται από τον πίνακα διοριστέων της προκήρυξης 7Κ/2022 (ΑΣΕΠ 60), ως δόκιμοι υπάλληλοι σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με εισαγωγικό βαθμό Δ’ και μισθολογικό κλιμάκιο Μ.Κ.: 1 της κατηγορίας τους, στο Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», οι κάτωθι:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 35615/1-7-2024 1425129440/1-7-2024 

2 ΓΚΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35621/1-7-2024 7512336351/1-7-2024 

3 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35623/1-7-2024 5312738126/1-7-2024 

4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35626/1-7-2024 1221047121/1-7-2024 

5 ΖΑΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 35629/1-7-2024 4915305130/1-7-2024 

6 ΚΑΪΒΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35631/1-7-2024 8612512377/1-7-2024 

7 ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣΑΚΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35634/1-7-2024 2327667970/1-7-2024 

8 ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 35636/1-7-2024 8101101911/1-7-2024 

9 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35638/1-7-2024 3147480321/1-7-2024 

10 ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 35640/1-7-2024 5121212312/1-7-2024 

11 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35643/1-7-2024 7984148111/1-7-2024 

12 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35645/1-7-2024 4712784106/1-7-2024 

13 ΠΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35646/1-7-2024 7937557799/1-7-2024 

14 ΠΙΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35650/1-7-2024 3434563468/1-7-2024 

15 ΣΙΑΜΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35714/1-7-2024 4364351228/1-7-2024 

16 ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35653/1-7-2024 3612552123/1-7-2024 

17 ΧΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 35719/1-7-2024 6894126120/1-7-2024 

18 ΧΙΩΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 35655/1-7-2024 6328944012/1-7-2024 

19 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 35658/1-7-2024 4939554395/1-7-2024

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 16/7/2024 ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ 12/07/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:


ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ


ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΜΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 16/7/2024


ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ


Στη συνέχεια της ανακοίνωσής μας με το Πρόγραμμα Δράσης για την απόσυρση του

Νομοσχεδίου για την Ψυχική Υγεία και Απεξάρτηση, καλύπτουμε τις Απεργιακές

Κινητοποιήσεις των Σωματείων Μελών για την Τρίτη 16/07/2024 προκηρύσσοντας για τα

Σωματεία μέλη μας όπου έχουν αναπτυγμένες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, 5ωρη Στάση

Εργασίας 10πμ-3μμ.

Καλούμε σε συμμετοχή στις 11.00πμ στη Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο

Υγείας.

Το πλαίσιο το έχουμε θέσει στην υπ’ αριθ. 2229/8.7.2024 ανακοίνωσή μας.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024

Αναγκαιότητα επίσπευσης διαδικασιών πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ.

«Αναγκαιότητα επίσπευσης διαδικασιών πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ.»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της τραγικής υποστελέχωσης απέστειλε σχετική πρόταση προς τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με σκοπό τη λήψη άμεσων μέτρων  για την επίσπευση των  διαδικασιών πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτών στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ.

Αναλυτικά η πρόταση:

Αξιότιμοι,

Όπως είναι διαχρονικά γνωστό, η τραγική υποστελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας από Νοσηλευτές, υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, σε όλο το φάσμα του Δημόσιου Τομέα.

Η ιδιαιτέρως χρονοβόρα διαδικασία των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., διογκώνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, καθώς ο μέσος όρος ολοκλήρωσης μιας προκήρυξης δύναται να ξεπεράσει ακόμη και τα 2,5 χρόνια.

Ο μεγάλος χρόνος αναμονής, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, για την έκδοση των αποτελεσμάτων, επιφέρουν σημαντικά προβλήματα στις Υπηρεσίες Υγείας, σε ότι αφορά την στελέχωσή τους.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναμονής, έχουν έλθει αλλαγές στην καθημερινή διαβίωση των Νοσηλευτών, οι οποίοι είτε αλλάζουν τόπο κατοικίας, είτε αλλάζουν συνθήκες διαβίωσης, είτε αλλάζουν και επάγγελμα, οπότε όταν εκδοθούν τα προσωρινά αποτελέσματα, δεν αποδέχονται τους διορισμούς τους.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι μέχρι τέλη του έτους περίπου 15 -20% των Νοσηλευτών θα αποχωρήσουν από τα Νοσοκομεία, λόγω συνταξιοδότησης..

Τα κενά είναι τεράστια.

Χιλιάδες Νοσηλευτές λείπουν από το Ε.Σ.Υ..

Για να υπάρξει διέξοδος και να είναι σε θέση το Ε.Σ.Υ. να συνεχίσει να υφίσταται, απαιτείται άμεσα σχεδιασμός και υλοποίηση σημαντικού αριθμού προσλήψεων μόνιμων Νοσηλευτών, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

Για τον ίδιο σκοπό θα μπορούσε ενδεικτικά να συνεισφέρει η ύπαρξη κυλιόμενων πινάκων υποψηφίων ανά Υγειονομική Περιφέρεια, οι οποίοι θα έχουν ήδη αξιολογηθεί και θα επιλέγονται για πρόσληψη αμέσως μετά την κένωση οποιασδήποτε οργανικής θέσης Νοσηλευτών, όπως συμβαίνει διαχρονικά με τις προκηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο αφενός θα μπορούν να αναπληρώνονται άμεσα τα κενά που προκύπτουν από τις αποχωρήσεις κι αφετέρου οι Νοσηλευτές θα είναι σε θέση να εισέρχονται στο Ε.Σ.Υ. με πιο απλουστευμένες διαδικασίες, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο αναμονής των προκηρύξεων.

Καθώς βιώνουμε ίσως την πιο κρίσιμη περίοδο σε επίπεδα υποστελέχωσης για τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση τις αντίστοιχες στοχευμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα επιταχύνουν τις διαδικασίες πρόσληψης Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΑΑΔ)

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΑΑΔ)

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.4940/2022 (Α’ 112) και σε συνέχεια της αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/32/οικ.6878/20.4.2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2588/2023) - αναφορικά με τη σύσταση και τήρηση Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης - σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» η οποία εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν - κατόπιν αίτησης – οι υπάλληλοι για τους οποίους πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι
  • Ανήκουν στις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
  • Ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
  • Έχουν Α’ βαθμό
  • Έχουν πενταετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία
  • Διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 19 του ν. 4940/2022.

Δεν εγγράφονται στο Μητρώο υποψήφιοι, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Με εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα δοθούν οδηγίες προς τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού ή Διοικητικού αναφορικά με τις εκ μέρους απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων εγγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους για τους οποίους πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις

Διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού στόχων για το έτος 2024 – Νέα Εφαρμογή «Στοχοθεσία» - Νέα παράταση προθεσμίας

Διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού στόχων για το έτος 2024 – Νέα Εφαρμογή «Στοχοθεσία» - Νέα παράταση προθεσμίας

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/22.5.2024 (ΑΔΑ: 67ΜΜ46ΜΤΛ6-83Ψ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων στη νέα Εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Στοχοθεσία» για το έτος 2024, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

Οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4940/2022 (Α΄ 112) καλούνται, μέχρι την ως άνω προθεσμία, να έχουν ολοκληρώσειμέσω της Εφαρμογής «Στοχοθεσία», τη διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 και να έχουν οριστικοποιήσει τη στοχοθεσία τους. Υπογραμμίζεται ότι δε θα δοθεί άλλη παράταση. Τυχόν τροποποίηση των Έργων και των Οροσήμων των Ετησίων Σχεδίων Δράσης θα συμπεριληφθεί από τους φορείς κατά το στάδιο της αναθεώρησης των στόχων.

Προς διευκόλυνση των χρηστών της Εφαρμογής, σε συνέχεια ποιοτικής επεξεργασίας των στόχων που τέθηκαν για το έτος 2023 με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, έχει προστεθεί και νέο λεξικό με προτεινόμενους στόχους, με δυνατότητα επιλογής ανά θεματική κατηγορία ενδιαφέροντος. Για τη δυνατότητα αυτή, καθώς και για τα ειδικότερα ζητήματα χρήσης της Εφαρμογής, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στις νέες εκδόσεις τόσο του Εγχειρίδιου της Εφαρμογής όσο  και της αντίστοιχης τεχνικής παρουσίασης, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση -> Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) -> Οδηγίες χρήσης. Επίσης, απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις  βρίσκονται στη διαδρομή Αξιολόγηση→ Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) →  Συχνές Ερωτήσεις.

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

Καθορισμός Επιδόματος επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας στο ΝΙΜΙΤΣ

 Αριθμ. 2/58469/ΔΕΠ 

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’  176) των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Δημόσιας Επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.».

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Πληρωμή ωρών Μαϊου 2024

 Πληρωμή ωρών Μαϊου 2024

 Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών του Μαϊου 2024.

Η πληρωμή ωρών του Μαϊου 2024 θα γίνει στις 13/7/24. 

Κυριακή 7 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ.Μητσοτάκη στο Λαϊκό Νοσοκομείο

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Ανακοίνωση για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ.Μητσοτάκη στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κ.Μητσοτάκης, την Δευτέρα το απόγευμα (1/6), αποφάσισε να επισκεφτεί «αιφνιδιαστικά» το Λαϊκό Νοσοκομείο, ημέρα όπου ήδη είχε αρχίσει η εφημερία από τις 2.30 μ.μ.

Παρατήρηση Πρώτη:

Το Νοσοκομείο για 5 τουλάχιστον ώρες θύμιζε ημέρα μη εφημερίας. Επρόκειτο για μια «προστατευμένη» εφημερία έως την αποχώρηση του Πρωθυπουργού με αποτέλεσμα αμέσως μετά πνιγήκαμε στα περιστατικά από το ΕΚΑΒ.

Όμως αυτού του είδους οι προστατευμένες εφημερίες έρχονται και εκδικούνται κατά την διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα το πρωί το Νοσοκομείο θύμιζε πεδίο μετά την μάχη, με 41 ράντζα στους διαδρόμους των κλινικών!!! Εκεί όπου βασανίζονται νοσηλευόμενοι και Εργαζόμενοι. Εκεί καταρρακώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αλήθεια ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας πως κατέληξε η εφημερία στο Νοσοκομείο που επισκέφτηκε;

Παρατήρηση Δεύτερη:

Πολλοί πρωθυπουργοί έχουν επισκεφτεί το Λαϊκό Νοσοκομείο και με τα ίδια μέτρα «προστασίας». Αλλά πρωθυπουργός που «Ήλθον, είδον και απήλθον» χωρίς να πει κάποια κουβέντα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι πολίτες-ασθενείς όσο και οι εναπομείναντες Εργαζόμενοι στον πολύπαθο χώρο της Υγείας, δεν υπήρξε.

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός για τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού στο Λαϊκό Νοσοκομείο καθώς η στελέχωση επί του συνόλου των οργανικών θέσεων είναι μόνο 54,63% !!!

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι στο ελάχιστο Νοσηλευτικό προσωπικό οφείλονται 12.000 ρεπό και άδειες;

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι όλα τα Νοσηλευτικά και Παραϊατρικά τμήματα του Νοσοκομείου στην πράξη λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας λόγω της τραγικής υποστελέχωσης;

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι εν έτη 2024 υπάρχουν Νοσηλευτικά τμήματα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου κάποιες βάρδιες καλύπτονται μόνο από 1 Νοσηλεύτρια με ότι αυτό συνεπάγεται για την Εύρυθμη και Ασφαλή λειτουργία τους;

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι στην ΜΕΘ από τα 17 κρεβάτια που λειτουργούσαν σήμερα λειτουργούν μόνο τα 12;

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι Τραυματιοφορείς - Βοηθοί Θαλάμου και λοιπό Βοηθητικό προσωπικό είναι Ειδικότητες προς εξαφάνιση;

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι το 33% των Εργαζομένων είναι Συμβασιούχοι και μάλιστα σε ομηρία; (Σ.Ο.Χ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ-ΟΑΕΔ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ)

Αλήθεια από ποιον θα αναζητήσουμε την υλοποίηση  της υπόσχεσης που έδινε ο ίδιος προσωπικά «βάλτε πλάτη στον Covid και εμείς θα σας μονιμοποιήσουμε»; Η΄ θα ενταχθεί και αυτή στην πολιτική του «Μαυρογιαλούρου»;

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι οι Εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στην εστίαση στο Νοσοκομείο μας εκδιώκονται από τον Υπουργό του Γεωργιάδη καθώς παραδίδονται στους Εργολάβους με διπλάσιο τίμημα και στο Λαϊκό Νοσοκομείο; Αλήθεια αυτό δεν είναι διασπάθιση Δημόσιου χρήματος;                                         

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι οι όποιες νέες προσλήψεις είναι σταγόνα στον Ωκεανό λόγω των παραιτήσεων, των συνταξιοδοτήσεων καθώς και των ρουσφετολογικών αποσπάσεων εκτός νοσοκομείου και σε διαφορετικές υπηρεσίες, φορείς και υπουργεία ακόμα και στην ΥΠΕ;

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που χειροκροτούσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του δεν είναι ενταγμένο στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα; Και το Πόρισμα της επιτροπής ΜΠΕΧΡΑΚΗ είναι στα συρτάρια του Υπουργείου;

Αλήθεια γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι το ελάχιστο Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό Διοικητικό και  Τεχνικό προσωπικό  του Νοσοκομείου μας είναι το πλέον χαμηλόμισθο καθώς ακόμα και μετά το τέλος των μνημονίων δεν επανήλθαν και ούτε πρόκειται, δια στόματος των Υπουργών του των Οικονομικών, ο 13ος και 14ος μισθός; Ενώ το ήδη πενιχρό εισόδημα μας ροκανίζεται από την ακρίβεια.

Αλήθεια γνωρίζει ο πρωθυπουργός ότι οι Γιατροί (Ειδικευμένοι και Ειδικευόμενοι) στο Λαϊκό εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες με απάνθρωπα και εξαντλητικά ωράρια ενώ οι αμοιβές τους είναι εξευτελιστικές και τους προσβάλουν. Κατά τ’ άλλα  ψάχνετε τις αιτίες που τους οδηγούν να αναζητήσουν ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον δυστυχώς εκτός Ελλάδος.

Αλήθεια ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός ότι στα Επείγοντα του Λαϊκού Νοσοκομείου που επισκέφτηκε υπάρχει πολύωρη αναμονή των ασθενών της τάξης των 6-7 ωρών και ποιες είναι οι αιτίες που γεννούν αυτό το πρόβλημα;

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τόσα και άλλα τόσα!!! Όμως κλείνουμε εδώ!!!

Ανεξάρτητα από το τι είδε ή τι δεν είδε, ή τι δεν άκουσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο μας, αν πήρε ή δεν πήρε το μήνυμα από τις πρόσφατες εκλογές, εμείς δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με τους Εργαζόμενους και τους Πολίτες για το υπέρτατο αγαθό της Δημόσιας Υγείας και για την Ασφάλεια  των Ασθενών και  των Εργαζομένων.

 

  Για το Δ.Σ

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

Δημόσιο: Ποια παιδιά υπαλλήλων θα λάβουν 1.500 ευρώ από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – Τα κριτήρια και οι προθεσμίες

Δημόσιο: Ποια παιδιά υπαλλήλων θα λάβουν 1.500 ευρώ από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – Τα κριτήρια και οι προθεσμίες

Βραβείο 1.500 ευρώ το καθένα θα λάβουν τέσσερα -αριστεύσαντα στις πανελλαδικές εξετάσεις- παιδιά δημοσίων υπαλλήλων που είναι μέτοχοι (εν ενεργεία υπάλληλοι) ή μερισματούχοι (συνταξιούχοι) του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, για το έτος 2024 προκηρύσσονται 4 βραβεία, ένα ανά επιστημονικό πεδίο των Πανελλαδικών 2024, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ το καθένα, απονεμόμενα σε 4 τέκνα μετόχων ή μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., τα οποία θα αριστεύσουν και θα πρωτεύσουν έναντι των λοιπών τέκνων δημοσίων υπαλλήλων, είτε μετόχων, είτε μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ. ανά επιστημονικό πεδίο στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024, εφόσον έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον 18 και υποβάλλουν αίτηση στην Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, το βραβείο θα απονεμηθεί σε αυτόν με την υψηλότερη βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας το βραβείο θα διανεμηθεί ισομερώς στους ισοβαθμούντες.

Πεδίο 1: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές – 1 βραβείο

Πεδίο 2: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες – 1 βραβείο

Πεδίο 3: Επιστήμες Υγείας & Ζωής – 1 βραβείο

Πεδίο 4: Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής – 1 βραβείο

Οι αιτήσεις για την απονομή βραβείων θα πρέπει να υποβληθούν στην Ακαδημία Αθηνών το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Tα παραπάνω βραβεία θα απονέμονται από το Μ.Τ.Π.Υ. και την Ακαδημία Αθηνών κάθε έτος.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων επισυνάπτονται:

α) η Ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών με τους ακριβείς όρους συμμετοχής

3394_2024-06-19_Ανακοίνωση Προκήρυξης Βραβείων ΜΤΠΥ.pdf

β) η αίτηση προς την Ακαδημία Αθηνών σε επεξεργάσιμη μορφή

Αίτηση Υποψηφιότητας. word

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του γονέα θα χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του υποψηφίου.

Ο Αριθμός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. μπορεί να αναζητηθεί από την ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. (www.mtpy.gr) επιλέγοντας «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», μετά την είσοδο με κωδικούς TAXIS, «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» , «Τα στοιχεία μου».

ΠΗΓΉ: newsit.gr

Οι νοσηλευτές προτείνουν να χρησιμοποιηθεί στις προσλήψεις στα νοσοκομεία το ίδιο σύστημα που χρησιμοποιεί το ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία

Οι νοσηλευτές προτείνουν να χρησιμοποιηθεί στις προσλήψεις στα νοσοκομεία το ίδιο σύστημα που χρησιμοποιεί το ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία

Στο πλαίσιο των πρόσφατων κυβερνητικών δηλώσεων για τις ελλείψεις και τις προσλήψεις νοσηλευτών μέσω ΑΣΕΠ, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος απέστειλε έγγραφο προς τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καταθέτοντας τη δική της πρόταση σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων των  νοσηλευτών.

Όπως τονίζει στην επιστολή της η ΕΝΕ θεώρει πως «έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την καθιέρωση ενός ειδικού συστήματος επιλογής και πρόσληψης νοσηλευτών, που θα παρακάμπτει τις υπάρχουσες αγκυλώσεις και θα συμβάλει τα μέγιστα στην άμεση στελέχωση των νοσοκομείων».

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνει να δημιουργηθεί ένα ειδικό τμήμα ΑΣΕΠ με αποκλειστικό αντικείμενο τις προκηρύξεις νοσηλευτικού προσωπικού και την άμεση διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών (εξέταση δικαιολογητικών, αξιολόγηση ενστάσεων, σύνταξη πινάκων κλπ).

Παράλληλα, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος προτείνει να υπάρξει ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό των εκπαιδευτικών, όπου οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται από το υπουργείο Παιδείας αφού πρώτα έχουν τοποθετηθεί σε πίνακα κατάταξης.

Στην ανακοίνωση της τονίζει ότι, με την ύπαρξη κυλιόμενων πινάκων υποψηφίων, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, θα αναπληρώνονται άμεσα τα κενά που προκύπτουν από τις αποχωρήσεις. Επιπλέον, οι νοσηλευτές θα είναι σε θέση να εισέρχονται στο ΕΣΥ με πιο απλουστευμένες διαδικασίες, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο αναμονής των προκηρύξεων.

Η ΕΝΕ προτείνει οι πίνακες αυτοί να έχουν διάρκεια για τρία έτη. Γενικότερα υποστηρίζεται, ότι η άμεση κάλυψη κάθε κενούμενης θέσης αποτελεί το κλειδί αρχικά για τη διατήρηση σταθερού του αριθμού των νοσηλευτών και της μεταγενέστερης αριθμητικής ενίσχυσής του.

Δεν φταίει το ΑΣΕΠ για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, σε πρόσφατες δηλώσεις του, τόνισε ότι δεν είναι υπεύθυνο το ΑΣΕΠ για τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία, καθώς με τις προκηρύξεις που βγαίνουν τώρα για νοσηλευτικό προσωπικό -ουσιαστικά- θα μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι. Δηλαδή δεν θα προσληφθεί νέο προσωπικό στα νοσοκομεία, αλλά θα μονιμοποιηθεί! 

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου οι προκηρύξεις που εκδόθηκαν πρόσφατα για τα νοσοκομεία αφορούν κυρίως προσωπικό που υπηρετεί ήδη σε αυτά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς μοριοδοτείται κατά πολύ η ειδική εμπειρία την περίοδο της πανδημίας. 

Έρχεται νομοσχέδιο με αλλαγές στο ΑΣΕΠ

Τις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου. Το σημαντικότερο ζήτημα που θα επιλύει το σχέδιο νόμου έχει να κάνει με την διασύνδεση της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του δημοσίου ώστε να επιταχυνθεί η άντληση αλλά και ο έλεγχος των δικαιολογητικών. 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο υπουργός, ένας υπάλληλος του ΑΣΕΠ μπορεί να ελέγξει περίπου 10 με 15 αιτήσεις την ημέρα (να κάνει αντιπαραβολή της αίτησης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά), κάτι που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο. 

Στόχος του υπουργείου είναι το ΑΣΕΠ να μπορεί να αντλεί αυτόματα το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τα ένσημα των υποψηφίων αλλά και τους τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Τα νέα εφάπαξ για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους.

Τα νέα εφάπαξ για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους διαμορφώνονται, βάσει των πληρωμών του πρώτου διμήνου του 2024, ως εξής:

Κατηγορία συνταξιούχωνΜέσος όρος εφάπαξ 2024Μέσος όρος εφάπαξ 2023
Συνταξιούχοι δημοτικοί υπάλληλοι   21.414 €   21.916 €
Συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΙΚΑ   27.169 €   26.956 €
Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί    23.860 €   25.797 €
Συνταξιούχοι από δημόσια νοσοκομεία   20.416 €   24.413 €
Συνταξιούχοι ειδικών μισθολογίων   45.041 €   39.323 €
Συνταξιούχοι κληρικοί   15.033 €   12.501 €

Ο κανόνας που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016 είναι ότι το εφάπαξ για τα ίδια έτη ασφάλισης μειώνεται κάθε χρόνο για όσους συνταξιοδοτούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για να «ισοφαρίσουν» οι ασφαλισμένοι τις απώλειες, θα πρέπει να παραμείνουν περισσότερα χρόνια.

Τι θα γίνει με το εφάπαξ του δημοσίου τα επόμενα χρόνια

Με το ισχύον σύστημα που θεσπίστηκε με το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), το εφάπαξ σε όλα τα Ταμεία (πλην των στρατιωτικών) υπολογίζεται με δύο τρόπους ως εξής:

  • Το πρώτο τμήμα του εφάπαξ αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης ως το 2013 και για το διάστημα αυτό το ποσό υπολογίζεται με το 60% του μέσου όρου των αποδοχών των ασφαλισμένων για την 5ετία 2009-2013.
  • Το δεύτερο τμήμα του εφάπαξ αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης από το 2014 μέχρι τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων και ισοδυναμεί με την επιστροφή των εισφορών που καταβάλλουν μετά το 2024.
  • Το διπλό σύστημα υπολογισμού ευνοεί τους παλαιότερους ασφαλισμένους που είναι πιο κοντά στην «καλή» 5ετία του εφάπαξ (2009-2013).
  • πηγή: proson.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ : Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ : Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων  Τεύχος Γ’ 1938/04.07.2024

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την υπό στοιχεία Δ1/52045/14-06-2024 κοινή απόφαση των Διοικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων- Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) και του άρθρου όγδοου του ν. 5015/2023 (Α΄ 20), την υπό στοιχεία Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Δ.Υ.Πε.» (Β΄ 839), την υπ’ αρ. 42669/09-10-2023 αίτηση μετάταξης της υπαλλήλου, το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 4ης/12-12-2023 (θέμα 16ο) συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με θετική γνωμοδότηση, το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 2ης/28-03-2024 (θέμα 14ο) τακτικής συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» με θετική γνωμοδότηση, μετατάσσεται η ΚΟΡΔΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τεύχος Γ’ 1415/16.05.2024

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.21097/17.04.2024 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται ο ιατρός ΓΚΟΡΝΤΕΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΤΟΛΙ σε θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με βαθμό Επιμελητή Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 1881/19.04.2024). (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9976614490/23.04.2024). (Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 20657/ 23.04.2024).


Μεγάλη ανατροπή στα πλασματικά έτη για σύνταξη - Τι αλλάζει για ποιους και πότε

Μεγάλη ανατροπή στα πλασματικά έτη για σύνταξη - Τι αλλάζει για ποιους και πότε

Αναδημοσίευση από capital.gr

 Του Κώστα Κατίκου

Νέο σύστημα εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης προωθεί το υπουργείο Εργασίας που περιλαμβάνει την κατάργηση όλων των κατηγοριών που ισχύουν σήμερα όπως τα πλασματικά έτη στρατιωτικής θητείας, παιδιών, σπουδών, ανεργίας, κ.λπ και την αντικατάστασή τους με ένα όριο εξαγορών 5 ετών που θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν όλοι οι ασφαλισμένοι ακόμη και όσοι δεν έχουν πλασματικούς χρόνους για α εξαγοράσουν με το σημερινό σύστημα.

Οι 12 κατηγορίες πλασματικών χρόνων που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων 2084/1992 και 3996/2011 καταργούνται και στη θέση τους οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση 5 ετών για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια.

Το νέο καθεστώς θα είναι απλό χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς να απαιτείται από τους ασφαλισμένους και τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να "ψάχνουν" για τα πιστοποιητικά σπουδών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και σε διάφορες επαγγελματικές σχολές, για τα απολυτήρια του στρατού, για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων, για τα κενά διαστήματα ασφάλισης, τους χρόνους ασθένειας, ανεργίας κ.λπ.

Οι ασφαλισμένοι θα αναγνωρίζουν ως 5 έτη χωρίς προϋποθέσεις, ενώ με την ισχύουσα νομοθεσία αναγνωρίζουν έως 7 έτη εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στη λίστα των 12 κατηγοριών πλασματικών χρόνων που ορίζει η νομοθεσία. Αν δεν ανήκουν σε καμία κατηγορία, δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς πλασματικού χρόνου. Σημειώνεται ότι ειδικά για το Δημόσιο ο χρόνος παιδιών είναι ξεχωριστός από τα 7 πλασματικά έτη και οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα επάνω ατα 7 πλασματικά έτη να προσθέσουν και τα πλασματικά έτη λόγω τέκνων που είναι 1 για πρώτο παιδί, 3 με δυο παιδιά και 5 έτη για τρία και άνω. 

Ετσι στο Δημόσιο τα πλασματικά έτη φτάνουν ως και 12 χρόνια. 

Με το νέο σύστημα τα 5 έτη θα ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαιρέτως και η 12ετία των πλασματικών ετών στο Δημόσιο θα καταργηθεί. 

Η 5ετία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους σύνταξης, δηλαδή με 40 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας το 62ο έτος. 

Δεν θα επιτρέπεται –όπως συμβαίνει σήμερα για τους παλαιούς ασφαλισμένους- η αναδρομική αναγνώριση πλασματικού χρόνου για να κατοχυρωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας που ήταν σε ισχύ ως το 2012.

Το νέο σύστημα θα ψηφιστεί εντός του καλοκαιριού, ή τον Οκτώβριο και θα ισχύσει για όσους  συνταξιοδοτηθούν από εδώ και στο εξής και δεν έχουν προβεί σε αναγνωρίσεις με το παλιό σύστημα. 

Για όσους έχουν κάνει εξαγορές και περιμένουν να πιάσουν το όριο ηλικίας για να βγουν στη σύνταξη, μελετάται να δοθεί ένα μικρό μεταβατικό διάστημα από την ψήφιση των αλλαγών ώστε όσοι είναι  κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης να συνταξιοδοτηθούν με το προγενέστερο καθεστώς.

Το κόστος εξαγορών θα μείνει ως έχει, δηλαδή ο κάθε μήνας αναγνώρισης θα εξαγοράζεται με εισφορά σύνταξης ίση με το 20% των μηνιαίων αποδοχών για τους μισθωτούς, και με το ποσό της μηνιαίας εισφοράς κλάδου σύνταξης για τους επαγγελματίες και τους αγρότες.

Πλασματικά έτη και ποσοστά αναπλήρωσης

Με το νέο σύστημα θα συνυπολογίζεται ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (π.χ. σύνταξη με 40ετία εκ των οποίων τα 5 έτη από εξαγορές), αλλά τα έτη που θα εξαγοράζονται εξετάζεται να προσαυξάνουν το ποσοστό αναπλήρωσης με μικρότερο συντελεστή από τα πραγματικά έτη.

Για παράδειγμα, σήμερα με 40 έτη ασφάλισης εκ των οποίων  35 πραγματικά και 5 πλασματικά  το ποσοστό αναπλήρωσης διαμορφώνεται στο 50%. 

Με τα νέα πλασματικά έτη η εξαγορά της 5ετίας θα βοηθήσει τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει 40ετία για να βγει στα 62 με πλήρη σύνταξη, αλλά το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι μικρότερο από το 50%.

Έτσι με το νέο σύστημα στην περίπτωση της 40τίας εκ των οποίων  τα 35 έτη πραγματικά και τα 5 πλασματικά το = ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι 37,31% για τη 35ετία συν 1,25% για κάθε έτος εξαγοράς, δηλαδή 6,25% για τα 5 πλασματικά έτη. Το τελικό ποσοστό που προκύπτει είναι 43,5% ενώ αν η 40ετία είναι πραγματική, χωρίς εξαγορά, το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 50%.

Ο λόγος που εξετάζεται αυτή η αλλαγή είναι για να μπει αντικίνητρο στη "αγορά" υψηλότερης σύνταξης με όχημα την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης