Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

1/11/17 Ενημέρωση για την πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.201/1975.

1/11/17 Ενημέρωση για την πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.201/1975

Ολ.ΣτΕ 1472/2016 Παραπέμπεται στο ΑΕΔ η επίλυση του ζητήματος της ερμηνείας των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 και 10 παρ. 4 του ν. 2470/ 1997
11. Επειδή, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ερμηνεύοντας τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 (Α΄ 228) και 10 παρ. 1 και 4 και 31 του ν. 2470/1997 (Α΄ 40), δέχεται με πάγια νομολογία του (βλ. ΣτΕ 3151/2008 επταμ., 655/2012, 2236/2012, 3870/2012, 901/2013, 3443/2013, 934/2014, 2509/2014 κ.ά.), α) ότι η πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975, η οποία θεσπίσθηκε ως κίνητρο προσέλκυσης προσωπικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα, καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997, ήτοι από 1.1.1997, εφόσον δεν προβλέφθηκε, ειδικώς, η διατήρησή της από τις διατάξεις του νόμου αυτού και β) ότι δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 πρόσθετη αμοιβή, δεν καταργήθηκε με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2470/1997, από τη μεταγενέστερη ρητή κατάργηση της τελευταίας αυτής διάταξης με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117), διότι, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του νόμου αυτού, τούτο έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ήτοι για το λόγο ότι η ανωτέρω ρητά καταργούμενη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 ενέπιπτε στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), με την παράγραφο 1 του οποίου είχαν καταργηθεί, μεταξύ άλλων, και οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2470/1997.................
13. Επειδή, με την 3/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία εκδόθηκε μετά την 866/2014 παραπεμπτική απόφαση του Β2 Πολιτικού Τμήματος, έγινε δεκτό καθ’ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 3 του ν. 201/1975, 10 παρ. 4 ν. 2470/1997, 8 ν. 3205/2003 και 9 παρ. 6 ν. 3670/2008, ότι: «... η πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 δεν καταργήθηκε ούτε με το ν. 2470/1997, ούτε με το ν. 3205/2003 και τούτο διότι η πρόσθετη αυτή αμοιβή δεν συνιστά επίδομα ή ειδική πρόσθετη παροχή, αλλά μέρος των νομίμων αποδοχών που λαμβάνει υπάλληλος νοσηλευτικού ιδρύματος για την απασχόλησή του. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το ότι η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 πρόσθετη αμοιβή καταργήθηκε ρητά μεταγενέστερα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3670/2008». Λόγω δε της αντίθεσης της κρίσης αυτής της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, ως προς το ζήτημα της μη κατάργησης της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 201/1975 πρόσθετης παροχής, με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997, προς την πάγια επί του κρίσιμου αυτού ζητήματος νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (σκέψη 11), με την 4035/2015 απόφαση του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραπέμφθηκε, κατ’ άρθρο 14 παρ. 4 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), το ζήτημα της εννοίας των ως άνω διατάξεων, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου τούτου.
14. Επειδή, ενόψει τούτων, σύμφωνα με τη γνώμη που επικράτησε στο Δικαστήριο, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 201/1975, η προβλεπόμενη από αυτή πρόσθετη αμοιβή χορηγήθηκε ως κίνητρο για την προσέλκυση μισθωτών σε θέσεις προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενόψει της εξαιρετικά επίπονης εργασίας και του μικρού ύψους των αποδοχών τους, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του νόμου αυτού, αλλά δεν αποτελούσε επίδομα και, για το λόγο αυτό, δεν καταργήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1505/1984 (βλ. και ΑΕΔ 10/2005). Η ως άνω πρόσθετη αμοιβή, όμως, η οποία, κατά τα ανωτέρω, θεσπίσθηκε ως κίνητρο προσέλκυσης προσωπικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ως εκ της φύσεώς της, καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997, ήτοι από 1.1.1997, εφόσον δεν προβλέφθηκε, ειδικώς, η διατήρησή της. Και τούτο διότι στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου αυτού ορίσθηκε ρητώς ότι, πέραν των διατηρούμενων, με τις διατάξεις του νόμου αυτού επιδομάτων και παροχών, καταργούνται όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω νόμου, κατά την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένων και εκείνων που χορηγήθηκαν με μορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας, «καθώς και παροχές για κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής», εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατά συνέπεια, η ένδικη πρόσθετη αμοιβή,......., δεν αποτελεί μεν επίδομα, αλλά πρόσθετη αμοιβή για την προσέλκυση προσωπικού, η οποία, όμως, είχε, ήδη καταργηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (από 1.1.1997), καθόσον με αυτή καταργήθηκαν ρητά, πλην των επιδομάτων και λοιπών αμοιβών, και οι παροχές για κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, στις δε διατάξεις του νόμου αυτού δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τη διατήρησή της. Εξάλλου, εκ μόνου του γεγονότος ότι, με το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3670/2008, καταργήθηκε εκ των υστέρων ρητώς η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 201/1975, δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η τελευταία αυτή διάταξη δεν είχε καταργηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997, αλλά το πρώτον με το νεότερο νόμο (ν. 3670/2008), διότι, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του τελευταίου αυτού νόμου, τούτο έγινε για τον λόγο ότι η ανωτέρω ρητά καταργούμενη διάταξη του ν. 201/1975 ενέπιπτε στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3205/2003, με την παράγραφο 1 του οποίου είχαν καταργηθεί, μεταξύ άλλων, και οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (στην παράγραφο 4 του οποίου προβλεπόταν η κατάργηση «παροχών για κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής»), προς άρση κάθε αμφιβολίας ως προς την ισχύ της ως άνω ρητά καταργούμενης πλέον διάταξης. Κατά τη γνώμη, όμως,......., με την υπ' αριθμ. 10/2005 απόφασή του, το ΑΕΔ έκρινε ότι η πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975, λόγω της φύσεως της ως μέρους των νομίμων αποδοχών των εργαζομένων, δεν αποτελεί επίδομα και, για το λόγο αυτό, δεν καταργήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1505/1984, με το οποίο καταργήθηκαν, πέραν των ρητώς κατονομαζομένων, όλα τα λοιπά γενικά και ειδικά επιδόματα ανεξάρτητα από την ονομασία και τον τρόπο καταβολής τους. Τόσο από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 8 και 19 του ν. 1505/1984, όσο και από τη ρητή διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2470/1997 προκύπτει ότι οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων αποτελούνται από το βασικό μισθό, αφ' ενός, και από τα πάσης φύσεως και ονομασίας επιδόματα, αφ' ετέρου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κίνητρα προσέλευσης και παραμονής. Και ναι μεν τα κίνητρα αυτά θεσπίζονται από το νομοθέτη κατά κανόνα με τη μορφή επιδομάτων, ειδικώς όμως προκειμένου περί της πρόσθετης αμοιβής του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975, εφ' όσον το ΑΕΔ έκρινε ότι αυτή δεν αποτελεί επίδομα, δεν μπορεί παρά να είναι μέρος του βασικού μισθού. Η εν λόγω πρόσθετη αμοιβή καταργήθηκε ρητά, αυτή μόνη, με το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117), ακριβώς για το λόγο αυτό, διότι δηλ. δεν είχε εμπέσει, ως μη αποτελούσα επίδομα, ούτε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 2470/1997, με το οποίο καταργήθηκαν συλλήβδην πάντα τα μη ρητώς διατηρούμενα επιδόματα, ούτε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 του ν. 3205/2003 ώστε να δύναται να θεωρηθεί ότι είχε αναβιώσει, εν όψει της καταργητικής του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 2470/1997 διατάξεως του ανωτέρω άρθρου 28 του ν. 3205/2003, και έχρηζε, ως εκ τούτου, καταργήσεως. Με τα δεδομένα αυτά, κατά την άποψη της μειοψηφίας η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 201/1975 δεν καταργήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2470/1997, αλλά καταργήθηκε ρητώς με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3670/2008.  
15. Επειδή, ενόψει της ανωτέρω, καθ’ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 3 ν. 201/1975 και 10 παρ. 4 ν. 2470/1997, κρίσης της Ολομελείας του Δικαστηρίου, ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 201/1975, με την οποία προβλέφθηκε η ένδικη πρόσθετη παροχή για το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (1.1.1997), η οποία είναι αντίθετη προς την, καθ’ ερμηνεία των ιδίων ως άνω διατάξεων, κρίση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την 3/2015 απόφαση του οποίου έγινε αντιθέτως δεκτό ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 201/1975 δεν καταργήθηκε ούτε με τις διατάξεις του ν. 2470/1997 ούτε με τις διατάξεις του ν. 3205/2003, αλλά καταργήθηκε ρητώς με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3670/2008, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινομένης υπόθεσης και να παραπεμφθεί το ζήτημα τούτο στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 περ. ε΄ του Συντάγματος και το άρθρο 48 παρ. 2 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο τουν. 345/1976 (ΦΕΚ Α΄ 141) Κώδικα περί του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, προς άρση της αμφισβήτησης.

25_10_2017 Ενημέρωση για Εκδίκαση αγωγών για Πρόσθετη αμοιβή. Παραπομπή σε ΑΕΔ -.

25_10_2017 Ενημέρωση για Εκδίκαση αγωγών για Πρόσθετη αμοιβή.


ΣτΕ Ολ. 3456/2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Πρόσθετη ωριαία αμοιβή - Παραπομπή σε ΑΕΔ -.

Η πρόσθετη αμοιβή που καταβάλλεται ως κίνητρο για την προσέλευση μισθωτών σε θέσεις προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενόψει της εξαιρετικά επίπονης εργασίας και του μικρού ύψους των αποδοχών, δεν αποτελεί αντάλλαγμα για απασχόληση πέραν του νομίμου ωραρίου, αλλά αποτελεί τμήμα των νομίμων αποδοχών της κατηγορίας εκείνης του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 201/1975 είχε νόμιμη υποχρέωση παροχής οκτάωρης ημερησίας εργασίας. Η μεταγενέστερη μείωση του νομίμου ωραρίου εργασίας δεν συνεπάγεται την κατάργηση ή τη μείωση της πρόσθετης αυτής αμοιβής, διότι η οκτάωρη ημερήσια απασχόληση προβλέπεται από το νόμο για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των εργαζομένων που δικαιούνται της αμοιβής και όχι ως ουσιαστική προϋπόθεση απαραίτητη για την εκάστοτε καταβολή αυτής. Επομένως της πρόσθετης αυτής αμοιβής δικαιούνται όσοι απασχολούνται σε θέσεις προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, το οποίο κατά τον κρίσιμο χρόνο της έναρξης ισχύος του ν. 201/1975 είχε υποχρέωση οκτάωρης απασχόλησης. Εξάλλου, η αμοιβή αυτή, λόγω της φύσεως της ως μέρους των νομίμων αποδοχών των ανωτέρω κατηγοριών εργαζομένων, δεν αποτελεί επίδομα και για το λόγο αυτό δεν καταργήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1505/1984, το οποίο αφορά τα ρητώς κατονομαζόμενα επιδόματα μεταξύ των οποίων και το ειδικό νοσοκομειακό επίδομα του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 201/1975. (Αντίθετη μειοψηφία). Λόγω αντίθεσης ΣτΕ και ΑΠ ως προς την έννοια της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 201/1975 το ζήτημα παραπέμπεται ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

1/11/17 Ενημέρωση για άδειες ασθένειας τέκνων

1/11/17 Ενημέρωση για άδειες ασθένειας τέκνων.


Με το άρθρο 31 του ν. 4440/2016 θεσμοθετείται δικαίωμα άδειας με αποδοχές για τους υπαλλήλους λόγω ασθένειας των ανήλικων τέκνων τους κατόπιν προσκόμισης σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες το έτος. Ειδικά για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι, το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η άδεια αυτή ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες το έτος, πρόκειται δε για άδεια που συναρτάται με την κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου από έναν γονέα (άρθρο 53 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει)

Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.Τυχόν υπόλοιπο άδειας που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εργαζόμενο.
Για να δείτε τον Νόμο 4440 πατήστε εδώ.


Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

30/10/17 Ενημέρωση για την κινητικότητα

30/10/17 Ενημέρωση για την κινητικότητα

Ενημερωτικό Σημείωμα του εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ, Μπράτη Δημήτρη στην 1η συνεδριαση της Επιτροπής Κινητικότητας

Ενημερωτικό Σημείωμα
ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΡΑΤΗ
στην 1η Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 Συνάδελφοι,
Συνεδρίασε, σήμερα, για πρώτη φορά, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του Ν. 4440/2016 στην οποία συμμετέχω εκ μέρους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ως παρατηρητής.
Στη σημερινή συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Επιτροπής, καθώς και για τα αιτήματα των φορέων που έχουν υποβληθεί ως τώρα.
Συγκεκριμένα:
Α. Υποβλήθηκαν 444 αιτήματα από 8 φορείς (7 Υπουργεία και την ΑΑΔΕ) για μετάταξη, καθώς και 360 αιτήματα για απόσπαση.
Αναλυτικότερα για μετάταξη:
1.      Υπουργείο Τουρισμού: 58
2.      Υπουργείο Υγείας: 65
3.      Υπουργείο Δικαιοσύνης: 44
4.      Υπουργείο Υποδομών: 41
5.      Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής: 109
6.      Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 15
7.      Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 112
Σύνολο: 444
Β. Για απόσπαση έχει υποβληθεί αίτημα από την ΑΑΔΕ για 180 θέσεις και από άλλους φορείς άλλα 180 περίπου. Σύνολο: 360
Επισημαίνω ότι σύμφωνα με τον Νόμο για να μπορεί ένας φορέας να συμμετέχει στην κινητικότητα θα πρέπει να έχει:
1.     Ψηφιακό οργανόγραμμα
2.     Ειδικά περιγράμματα θέσης
3.     Έκθεση αναγκαιότητας
Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα γίνει στις 10 του Νοέμβρη με θέμα την έγκριση των αιτημάτων των φορέων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Στη συνέχεια οι θέσεις θα δημοσιοποιηθούν και οι υπάλληλοι θα μπορούν ηλεκτρονικά –εφόσον έχουν τα προσόντα που απαιτούνται- μα υποβάλλουν αίτηση.

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

ΝΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΤΠΥ Ν4488_2017

27/10/2017 Ενημέρωση για την Μισθοδοσία σας.

Λόγω αύξησης στις κρατήσεις για το Μ.Τ.Π.Υ. θα δείτε τον Μισθό σας μειωμένο.
Πατήστε για να δείτε τον σχετικό Νόμο 4488_2017 εδώ, και το σχετικό έγγραφο του
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, για να δείτε πατήστε εδώ.
Για να δείτε την παλιά εγκύκλιο και να συγκρίνετε τις αυξήσεις πατήστε εδώ.

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Ομιλία του πρώην Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Ρωμανιά. με θέμα «Ασφαλιστικό, Μισθολογικό, Συνταξιοδοτικό στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Τι συμβαίνει με την συνταγματικότητα των νόμων στη χώρα μας.

Ομιλία του πρώην ΓΓ Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Ρωμανιά στην ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) με θέμα «Ασφαλιστικό, Μισθολογικό, Συνταξιοδοτικό στις Ένοπλες Δυνάμεις», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

https://youtu.be/CTadRrJzYJc?t=159

απαντήσεις σε ερωτήματα
Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

14/10/2017 Ενημέρωση για Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ.

14/10/2017 Ενημέρωση για Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ.


Νόμος 4483 Άρθρο 105
Για να δείτε όλο τον Νόμο 4483 πατήστε εδώ

Άρθρο 105
Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
1. Στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014 (Α ́237 για προβολή του Νόμου 4305 πατήστε εδώ) προστίθεται η παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α ́226  για προβολή του Νόμου 4024 πατήστε εδώ) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος» με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 για προβολή του Νόμου 4440 πατήστε εδώ, όπως ισχύει. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014.».
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 για προβολή του Νόμου 3584 πατήστε εδώ, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 ή των διατάξεων του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες.».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (για προβολή του Νόμου 3979 πατήστε εδώ )αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 ή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α ́138), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.».

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

13/10/17 Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Αυγούστου.

13/10/17 Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Αυγούστου.


Μετά από σημερινή ενημέρωση από το γραφείο Μισθοδοσίας, και με κάθε επιφύλαξη: 

Στις 10/10/17  έγινε η πληρωμή των ωρών για τον Ιούλιο, οι ώρες για τον μήνα Αύγουστο θα δοθούν στις 27/10/17. (Υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τον Επίτροπο και δεν πληρώθηκαν οι ώρες Αυγούστου)

Η Εκκρεμότητα του Ιανουαρίου θα δοθεί μαζί με τις ώρες Αυγούστου. 

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

11/10/17 Ενημέρωση για Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

11/10/17 Ενημέρωση για Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

Ν.4483 31/7/17 Άρθρο 98.

Για να δείτε όλο τον Νόμο 4483 πατήστε εδώ, και για να δείτε το Άρθρο 98 πατήστε εδώ και εδώ.

Η παράγραφος 4. αναφέρει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος.

4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.


Σε συνέχεια του ΦΕΚ 465 (Τεύχος Β 24_2_2012) πατήστε εδώ για να δείτε. Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1. του άρθρου 15 Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄ 27/10/2011)  πατήστε  εδώ για προβολή του.  

Ενημέρωση Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ 10/10/17

10/10/2017 Ενημέρωση Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ

10.10.2017

Πορεία σωτηρίας Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ

ΑΘΗΝΑ 10/10/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3702

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΠΟΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΚΑΒ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
8πμ έξω από τα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Η πορεία θα διασχίσει τη Βασιλίσσης Σοφίας, την Πανεπιστημίου και θα καταλήξει στο Υπουργείο Υγείας.
Θα διέλθει μπροστά από Νοσοκομεία, θα κάνει στάση στο Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών, το Γ.Λ.Κ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Για την Αττική: Παναττική Στάση Εργασίας 8πμ – 1μμ
Για τα υπόλοιπα Σωματεία Μέλη: 24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση
Διεκδικούμε
• Δωρεάν Υγεία
• Επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ και της Πρόνοιας
• Ένταξη στα ΒΑΕ
• Κατάργηση των μνημονίων για ανάκτηση των μνημονιακών απωλειών
Απεργούμε – Απέχουμε από την Αξιολόγηση
Δεν υποκύπτουμε στους εκβιασμούς της κυβέρνησης
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση για την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 6/10/17.

Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου στην  Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 6/10/17 από τον Πρόεδρο Μηνδρινό Κωνσταντίνο. 

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες
Με την συμπλήρωση 3 μηνών από την ανάληψη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα οικονομικά του Συλλόγου μας.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου είναι σε δεινή θέση και το σύνολο των οφειλών ιδιαίτερα μεγάλο.
1.                  Οφειλή προς το ΙΚΑ. 22065,51
Σε ρύθμιση των 319,79 € Χ 69 Δόσεις.
Η συγκεκριμένη οφειλή ξεκινάει από πολύ παλιά, καθότι δεν πληρωνόταν το ΙΚΑ των υπαλλήλων του κυλικείου κανονικά ή ένσημα που δηλώθηκαν και δεν πληρώθηκαν ποτέ !

  1. Σχετικά έντυπα:  Πίνακας ληξιπρόθεσμων Χρεών 7_8_17 εδώ
  2. Ρυθμιζόμενες Οφειλές ενημέρωση 7/8/17 σελ.1 εδώ, σελ. 2 εδώ

2.

              
Οφειλή προς την Ομοσπονδία ΠΟΕΔΗΝ ύψους 23450€ από τα οποία 6300 είναι 3 γραμμάτια των 2100€ υπογεγραμμένα από τον κ. Γιαννακό (στο συνέδριο του 2015), για οφειλές του Συλλόγου της θητείας 2011 – 2014.
Και 5000 € είναι το Δάνειο της προηγούμενης διοίκησης το οποίο ζητήθηκε τον Απρίλιο του 2017, λίγο πριν τις εκλογές και η εξόφληση του ορίστηκε από την παρούσα θητεία.

Το υπόλοιπο ποσό αφορά οφειλόμενες συνδρομές από το 2015. Στην Διάρκεια της θητείας 2014-2017 πληρώθηκαν άλλα 3 γραμμάτια των 2100 € (Σύνολο 6300) οφειλής προς ΠΟΕΔΗΝ της θητείας 2011 -2014.

·         Κατά την παράδοση του απερχόμενου ΔΣ προς το νέο αναφέρθηκαν MONO οι οφειλές του ΙΚΑ και  του Δανείου στην ΠΟΕΔΗΝ, ουδεμία άλλη οφειλή υπήρχε από τον Σύλλογο. Όλα ήταν πληρωμένα.!!!!!!!
·         Στην πρώτη τηλεφωνική επαφή που είχαμε με τον ΛΟΓΙΣΤΗ του Συλλόγου μας ενημέρωσε ότι ήταν απλήρωτος από 1/1/17 έως 30/6/17 με ύψος οφειλής 900€. (Σχετικό έγγραφο εδώ.)
Μας ενημέρωσε ότι ο μισθός του είναι 150€ το μήνα. Όταν του αναφέραμε ότι το ποσό ήταν υπερβολικά μεγάλο, συμφώνησε άμεσα στα 80€.
Αναρωτιόμαστε γιατί η διαπραγμάτευση αυτή δεν είχε γίνει νωρίτερα (-70€ *12=840€ /έτος ).


·         Στην συνέχεια ήρθε στο σύλλογο λογαριασμός της Wind ύψους 250,54€ (ούτε αυτή η οφειλή είχε αναφερθεί).Ο Σύλλογος έχει ένα πρόγραμμα τηλεφώνου που κατά την άποψη μας είναι ιδιαίτερα ακριβό αλλά που δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε μέχρι τον 3ο του 2018 λόγω συμβολαίου και πληρωμής ρήτρας. Ζητήθηκε η διακοπή του αλλά έπρεπε να πληρωθεί άμεσα το ποσό των 724€ ως ρήτρα και να εξοφληθεί και ο λογαριασμός των 250,54€.·         Κατόπιν η Δικηγόρος του Συλλόγου μας ενημέρωσε για οφειλή προς αυτήν 750€ (η συγκεκριμμένη οφειλή είναι ακόμα προς έλεγχο και εξακρίβωση).

·         Επίσης βρήκαμε ένα λογαριασμό του Συλλόγου οφειλής προς την ΔΕΗ ύψους  1476,32 (προέρχεται από το κτήμα, σχετική ειδοποίηση εδώ) και ούτε αυτός είχε αναφερθεί στην παράδοση του Συλλόγου. Και αυτός ο λογαριασμός ελέγχεται γιατί έχει βρέθηκε αναφορά στο Βιβλίο του Ταμείου ποσό πληρωμής 1667€ τον Ιούλιο του 2009 που ταυτίζεται χρονικά με την λίστα που απέστελλε η ΔΕΗ. σχετικό έγγραφο εδώ στις 17/6/2009.  


 Η απόδειξη πληρωμής δεν έχει ακόμα βρεθεί. Έχουμε παραλάβει αποδείξεις από το 2011 και μετά.


  • Βρέθηκαν απλήρωτες οφειλές προς το ΙΚΑ  (Ένσημα από Παλιά οφειλή για ενσημα που δηλώθηκαν και δεν αγοράστηκαν): 222,77 € και τα οποία πληρώθηκαν άμμεσα διότι υπήρχε ο κίνδυνος να χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων που έχει γίνει. 
  • Για απόδειξη πατήστε εδω.

  • Βρέθηκαν απλήρωτες οφειλές προς την Εφορία (Παλιά οφειλή ΦΠΑ 2014) 515,68 € τα οποία πληρώθηκαν άμμεσα.

  • Βρέθηκαν οφειλές προς τον K. Τράγαλο για για έξοδα εκλογών (Δικηγόρο, Ψηφοδέλτια) 584€ ( είναι σε εκκρεμότητα)

  • Κατά την συγκέντρωση για Ενημέρωση για την αξιολόγηση ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ αν υπάρχει κάποια οφειλή του Συλλόγου προς την ΑΔΕΔΥ και μας είπε ότι υπάρχει απλήρωτο το 2016 και το 2017. Από 200 € ανά έτος.
  • Επίσης η  εκπρόσωπος των Κέντρων Υγείας κα Χονδρογιάννη μας ανάφερε ότι υπάρχει κάποιο υπόλοιπο από οφειλή του 2015 της τάξεως των 243 (για 27 μέλη του ΚΨΥ).
Όλα αυτά ανεβάζουν τα χρέη του Συλλόγου στα 50.000 € περίπου, χωρίς να υπολογίζουμε και οφειλές προς προμηθευτές του Κυλικείου που αναφέρονται στην έκθεση του Λογιστή κ. Κωνσταντούλα (από το 12/6/2014) . 
  • Για να δείτε την έκθεση Ελέγχου του Λογιστή του Συλλόγου κ. Κωνσταντούλα με ημερομηνία 12/6/2014 πατήστε εδώ.

  
Κυλικείο.
Κατά την παράδοση και δείχνοντας μας το Βιβλίο Ταμείου ο απερχόμενος Πρόεδρος μας διαβεβαιώσε ότι το κυλικείο καλύπτει τα έξοδά του.
Κατά τον έλεγχο που κάναμε με τον λογιστή φάνηκε ότι στα έξοδα του κυλικείου δεν προσμετρώντας πότε η μισθοδοσία των υπαλλήλων, πότε τα ένσημα του ΙΚΑ, το ΦΠΑ και ο μισθός του λογιστή.
Ο λογιστής μας διαβεβαίωσε ότι η λειτουργία του κυλικείου δεν δεν ήταν βιώσιμη επί σειρά πολλών μηνών.
 Η διατήρηση μιας επιχείρησης η οποία δεν καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα και η οποία επιβαρύνει τα οικονομικά του Συλλόγου που είναι οι δικές σας εισφορές,  για  την λειτουργία της, μας ανάγκασε στην άμεση αναστολή της λειτουργίας του.
Οι υπάλληλοι του κυλικείου αποζημιώθηκαν άμεσα και πλήρως και σύμφωνα με την παραμικρή λεπτομέρεια της εργατικής νομοθεσίας. Πήραν μέσω τραπέζης :
(Προσωπικό κυλικείου Αθανασία)
Μισθοδοσία 7ου    Υπόλοιπο      219,49 €
Δώρο Χριστουγέννων  2017 148,01 €
Επίδομα αδείας                           116,30 €
Εξόφληση αποδοχών αδείας 36,05 €

Προσωπικό κυλικείου Μαρία
Μισθοδοσία 7ου   Υπόλοιπο      86,11 €
Δώρο Χριστουγέννων  2017 137,21 €
Επίδομα αδείας                              99,88 €
Εξόφληση αποδοχών αδείας 77,41 €
Δυστυχώς πριν δύο εβδομάδες οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι κατήγγειλαν το Σύλλογο στην Επιθεώρηση εργασίας για οφειλές 2 μηνών ( Φεβρουάριου και Μαρτίου 2017 δηλαδή οφειλές της προηγούμενης διοίκησης του Συλλόγου
Εκλήθη για εξηγήσεις ο κ. Τράγαλος, τον οποίο είχαν ενημερώσει οι υπάλληλοι και ο οποίος μας είπε ότι ‘νομίζει ‘ ότι τις έχει πληρώσει!
Δυστυχώς η μισθοδοσία δεν γινόταν κατά τον νόμιμο τρόπο ( μέσω τραπέζης ή υπογράφοντας τα παραστατικά μισθοδοσίας). Οι υπάλληλοι έπαιρναν χρήματα έναντι  από  το ταμείο καταγράφοντας τα σε ένα τετράδιο!!! (τετράδια προηγούμενων μηνών  στα οποία φαίνονταν η διαχείριση του κυλικείου, παρουσιολόγιο και μισθοδοσία,  ο κ. Τράγαλος δεν μας παρέδωσε ποτέ).
Παρόλες τις παροτρύνσεις της μειοψηφίας του ΔΣ για προληπτικό συμβιβασμό (και χωρίς παραστατικά!!!) αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την νόμιμη οδό και να παραστούμε στην Επιθεώρηση Εργασίας. (Τράγαλος και Νιαώτης ενημερώθηκαν αλλά δεν εμφανίστηκαν).
Παρόλο που ο Σύλλογος ήταν Εκτεθειμένος εργοδοτικά καταφέραμε συμβιβασμό (χωρίς πρόστιμο) της τάξεως των 360€ (από 180€ έκαστη).  Τα οποία πληρώθηκαν την επομένη μέρα του συμβιβασμού. (Μέσω τραπέζης)
Προσωπικό κυλικείου Μαρία
Οφειλή εργατικής Διαφοράς προηγούμενης Διοίκησης (Επιθεώρηση Εργασίας)
180€
Προσωπικό κυλικείου Αθανασία
Οφειλή εργατικής Διαφοράς προηγούμενης Διοίκησης (Επιθεώρηση Εργασίας)
180€


Όλα τα εις άνω χρέη και ο τρόπος διαχείρισης τους από τα προηγούμενα ΔΣ, το βιβλίο του ταμείου που βρέθηκε γεμάτο μουτζούρες και διορθώσεις με Blanco, όπως και η μη ψήφιση του τελευταίου οικονομικού απολογισμού μας επέβαλαν την πρόταση οικονομικού ελέγχου του ταμείου του Συλλόγου.
Μια πρόταση που έγινε δεκτή με 4 ψήφους υπέρ αλλά χωρίς να ψηφιστεί τελείως αρνητικά από τους άλλους 3.
Η μειοψηφία ζήτησε πρώτα έλεγχο από δια παραταξιακή επιτροπή.
Η ψηφοφορία αποφάσισε κατευθείαν έλεγχο από ορκωτό λογιστή. (γίνεται έρευνα προσφοράς τιμής, αυτή τη στιγμή) και το αποτέλεσμα του ελέγχου θα γίνει γνωστό σε Γ.Σ. ώστε τα μέλη να ενημερωθούν.
Εμείς επιθυμούμε έναν Σύλλογο με απόλυτη διαύγεια λειτουργίας. Θέλουμε το σώμα να είναι πάντα ενήμερο των οικονομικών του και των αποφάσεων του.
Επίσης διαφωνούμε με την προηγούμενη πολιτική των Δ.Σ. που έκαναν μετακινήσεις εκτός Βόλου χωρίς να προσκομίζονται παραστατικά και αποδείξεις των μετακινήσεων τους. Εμείς θεωρούμε, όπως είναι λογιστικά και νομικά νόμιμο, ότι οποιοδήποτε έξοδο  του Συλλόγου θα πρέπει να δικαιολογείται νομότυπα, δηλαδή με αποδείξεις.


Θέμα: Κτήμα


Επισκεφθήκαμε το κτήμα του Συλλόγου, Δεν γνωρίζουμε πόσοι από εσάς το έχετε επισκεφθεί. Βρίσκεται μετά την Μηλίνα (από την εκκλησία προς το Τρίκερι περίπου 8 χιλιόμετρα υπάρχει ταμπέλα για κτήμα Εργαζομένων Νοσοκομείου Βόλου. Από εκεί και μετά από 3,5 χιλιόμετρα χωματόδρομο από τον οποίο ένα μέρος του είναι ιδιαίτερα δύσκολο (χρειάζεται 4Χ4). Βρήκαμε το κτήμα ξεκλείδωτο (έτσι και αλλιώς δεν μας παραδόθηκαν κλειδιά) και απεριποίητο. Κάποια πρόχειρα οικήματα που υπάρχουν στο μόνο επίπεδο σημείο του κτήματος είναι κατεστραμμένα. Επίσης κάποιο ψυγείο βρέθηκε καμένο και ίχνη φωτιάς τριγύρω. Το υπόλοιπο κτήμα είναι όλο σε επικλινές έδαφος. Η αντικειμενική αξία του κτήματος είναι 62.703,38€.(αποδεικτικό ΕΝΦΙΑ ) (Συμβόλαιο Αγοράς )


Η αξιοποίηση του κτήματος είναι αδύνατη με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
Ούτος ή αλλιώς η τοποθεσία του κτήματος καθιστά δύσκολη την αξιοποίηση. Προτείνουμε στο σώμα την πώληση του μέσω πολλών μεσιτικών γραφείων ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη τιμή πώλησης.

Η πώληση του κτήματος θα ελευθέρωνε το Σύλλογο από τα χρέη του και θα μπορούσε να προσφέρει την δυνατότητα ενός υγιούς Συλλόγου στον οποίο οι εισφορές των μελών θα αξιοποιούνταν στα μέλη και όχι στα χρέη.  


Ο Πρόεδρος 
Μηνδρινός Κωνσταντίνος.


Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

Νέα Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης

5/10/17 Ανακοίνωση του Συλλόγου.   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
          «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»                            
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Λόγω της Κηδείας του Ιατρού μας, Κων/νου. Μπαρμπάκη. 


Η Προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση που ήταν να γίνει σήμερα 5/10/17 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για αύριο 6/10/17 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.


Με τα εξής θέματα:

1.    Οικονομικά του Συλλόγου.

2.    Κτήμα Συλλόγου.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                         ΠΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ