Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635, (Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.)

Πήρε χτες 30/10/19 φεκ ο NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635, (Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.) που στο άρθρο 209 εντάσσονται οι μειώσεις στα πρόστιμα για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης. 

Άρθρο 209 
Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και του ν. 3023/2002 1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά στοιχεία, την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη και τον τρόπο κτήσης τους.». 2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου ix της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, περιλαμβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, εφόσον κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.». 3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής: «Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, εφόσον απαιτείται, από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής.». 4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται ενιαίος κανονισμός διαδικασιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου.». 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού διακοσίων (200) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και πενήντα (50) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του προηγουμένου εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό (100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης δύναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων.». 6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για κάθε παράβαση της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το κόμμα ή τον συνασπισμό τακτικής χρηματοδότησης ή πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα ή συνασπισμό που δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.».


Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

ΠΟΕΔΗΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συμβασιούχοι ΟΑΕΔ Επιτυχία η ανανέωση των Συμβάσεων

ΑΘΗΝΑ 29/10/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2220
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμβασιούχοι ΟΑΕΔ
Επιτυχία η ανανέωση των Συμβάσεων

Η ανανέωση των Συμβάσεων των 4000 Υπαλλήλων ΟΑΕΔ στα Νοσοκομεία αποτελεί μεγάλη νίκη για την ΠΟΕΔΗΝ και δικαίωση των αγώνων των 4.000 Συναδέλφων.
Θυμίζουμε ότι προεκλογικά η Κυβέρνηση Σύριζα δια του κου Ξάνθου σε συνάντησή μας είχε απορρίψει το αίτημά για ανανέωση των συμβάσεων.
Μας είπε τότε ο κος Ξανθός ότι σκέφτεται να νομοθετήσει αυξημένη μοριοδότηση και συμμετοχή στους όποιους μελλοντικούς διαγωνισμούς γίνουν στα Νοσοκομεία. Θέσαμε το θέμα και στον νυν Υπουργό Υγεία κο Β.Κικίλια στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μετά τις εκλογές, χωρίς να πάρουμε θετική απάντηση. 
Επιμείναμε όμως με κινητοποιήσεις και η κυβέρνηση έγκαιρα προχώρησε στην ανανέωση των συμβάσεων. Με Δελτίο Τύπου παραμονή της μεγάλης κινητοποίησής μας 22/10/2019 γνωστοποίησαν τη παράταση.
Επισημαίνουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε αντίστοιχα την ανανέωση των συμβάσεων για τον χρόνο που τρέχει λίγες ημέρες πριν τη λήξη τους (Φεβρουάριος 2019) και μάλιστα σε συνέντευξη τύπου Πολάκη, Ξάνθου, Αχτσιόγλου με κάθε επισημότητα.
Ο αγώνας μας για μονιμοποίηση των συναδέλφων όπως και όλων των έκτακτων που έκλεισαν τουλάχιστον δυο χρόνια συνεχούς εργασίας και αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες συνεχίζεται. Κρατάμε ως παρακαταθήκη την συγκινητική συμμετοχή των συναδέλφων έκτακτων (ΟΑΕΔ, Επικουρικών, πρώην εργολαβικών) στην κινητοποίηση στις 23/10/2019.
Συνεχίζουμε με νέες κινητοποιήσεις.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Παράταση με τροπολογία, του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Παράταση με τροπολογία, του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Παρατείνεται μέχρι 30/6/20 από 31/10/2019 που ισχύει, η προθεσμία εντός της οποίας, Η επιτροπή μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το οριζόμενο έργο και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς.

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ. (Β. σχέδιο Διατάξεων Άρθρο 2).

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΟΑΕΔ: Παράταση ενός έτους σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας


ΟΑΕΔ: Παράταση ενός έτους σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίαςΤην παράταση των συμβάσεων κατά ένα έτος αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, για όλους τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που αφορά θέσεις στην υγεία.Πρόκειται για το «ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο αποφασίστηκε να λάβει 12μηνη παράταση.
Το πρόγραμμα αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης και οι συμβάσεις των εργαζομένων θα ανανεωθούν για ένα χρόνο ακόμα.
Σε ό,τι αφορά τις θέσεις, οι 3.000 από τις 4.000 αντιστοιχούν σε νοσηλευτικό προσωπικό για Γενικά Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία, Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, τις Κεντρικές τους Υπηρεσίες, το ΠΕΔΥ και για Κέντρα Υγείας και 700 θέσεις σε διάφορες ειδικότητες.
Άλλες 300 θέσεις αφορούν οργανισμούς, εποπτευόμενους από το υπουργείο Υγείας, όπως ο ΕΟΦ, το ΕΚΑΒ, το ΕΚΕΑ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ :
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

ΑΠ: ΔΙΔΔΑ/οικ.36239

«Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.


Πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ. Αιτία πολέμου η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ

22.10.2019

Πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ. Αιτία πολέμου η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ

ΑΘΗΝΑ 22/10/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2191
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας – ΕΚΑΒ
Αιτία πολέμου η Ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ
Αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιούμε 24ωρη Πανελλαδική Πανυγειονομική Απεργία. Οργανώνουμε πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας – ΕΚΑΒ. Θα εκκινήσει από την Πλατεία Μαβίλης 8.30πμ θα διέλθει από Υγειονομικές Μονάδες, το Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή και θα καταλήξει στο Υπουργείο Υγείας.
Δεν θα επιτρέψουμε την εμπορευματοποίηση της Υγείας που οραματίζονται κάποιοι φορείς της υγείας (π.χ. ΠΙΣ) που θέλουν να παίζουν το ρόλο του «λαγού» στις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Αιτία πολέμου είναι για την ΠΟΕΔΗΝ:
• Η δυνατότητα εργασίας ιδιωτών γιατρών στα Νοσοκομεία για οποιονδήποτε λόγο. Προσλήψεις γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού χρειάζεται το σύστημα.
Χάσαμε 25000 την περίοδο των μνημονίων.
• Η εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από ιδιωτικές εταιρίες στα νοσοκομεία για να πλουτίζουν σε βάρος των ασθενών και του Δημοσίου. Επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές χρειάζεται το σύστημα.
• Η μετατροπή της Νομικής μορφής των νοσοκομείων από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε οτιδήποτε άλλο (ΝΠΙΔ, Ανώνυμες Εταιρείες). Το Νοσοκομείο Σαντορίνης που λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕΜΥ ΑΕ) από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα πρέπει άμεσα να μετατραπεί σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Το σύστημα χρειάζεται χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, αύξηση των Δημόσιων Δαπανών για την Υγεία στο Μέσο Όρο των χωρών της Ε.Ε. και όχι περαιτέρω μετακύλιση της λειτουργίας του στις τσέπες των πολιτών.
Έως εδώ και μη παρέκει!!!
Αγωνιζόμαστε για:
• Δωρεάν Δημόσια Υγεία με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση
• Μονιμοποίηση εκτάκτων
• Αύξηση μισθών
• Ένταξη στα ΒΑΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

6η Συνεδρίαση για το 2019 - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6η Συνεδρίαση για το 2019 - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠρόσκληση 6ης Συνεδρίασης του  2019 - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Στις 22-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, θα  γίνει το 6ο  Υπηρεσιακό Συμβούλιο  του 2019 .


Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ .

Τετάρτη 23/10/2019 24ωρη Πανελλαδική Απεργία.

21.10.2019

Τετάρτη 23/10/2019 24ωρη Πανελλαδική Απεργία. Πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας-Πρόνοιας-ΕΚΑΒ. Εκκίνηση Πλατεία Μαβίλη 8.30πμ.


ΑΘΗΝΑ 21/10/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10/2019
24ωρη ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΚΑΒ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 8.30πμ
Θα διέλθει από Υγειονομικές Μονάδες, το Μέγαρο Μαξίμου, την Βουλή και θα καταλήξει στο Υπουργείο Υγείας
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ σε νεκρό χρόνο.
Κάθε ημέρα νέα τραγικά περιστατικά προστίθενται επιβεβαιώνοντας τις παθογένειες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιστροφή της κατάστασης με τη διαχείριση του σημερινού μίζερου ύψους των Δημόσιων Δαπανών για την Υγεία που διαμορφώθηκε τα χρόνια των Μνημονίων.
Οι Δημόσιες Δαπάνες έχουν «κολλήσει» στο 5% του ΑΕΠ όταν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχειρίζονται δημόσιες δαπάνες υγείας κατά μέσο όρο 7,5%.
Αν δεν ληφθούν μέτρα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και εφέτος θα ζήσουμε τραγικές καταστάσεις. Πολύωρες αναμονές στα ΤΕΠ, διασωληνωμένοι ασθενείς σε κοινούς θαλάμους λόγω έλλειψης ΜΕΘ, έλλειψη αντιδραστηρίων για ανίχνευση της γρίπης στα Νοσοκομεία (έως σήμερα καμία πρόβλεψη), βόλτες θανάτου των ασθενών λόγω έλλειψης ασθενοφόρων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού.
Η κυβέρνηση έβαλε πολύ χαμηλά το πήχη των παρεμβάσεων για τη Δημόσια Υγεία. Με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2020 η Δημόσια Υγεία καθηλώνεται στα επίπεδα του έτους 2019. Τα Νοσοκομεία έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 1δις ευρώ. Με το σχέδιο του προϋπολογισμού Νοσοκομεία και ΥΠΕ θα ξοδέψουν το έτος 2020 1.726δις ευρώ έναντι 1.696δις ευρώ που είναι τα έξοδα κατ’ εκτίμηση για εφέτος.
Με δεδομένο ότι καταργήθηκε ουσιαστικά από τη κυβέρνηση το clawback στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας δεν παίρνουν ούτε ευρώ παραπάνω του χρόνου σε σχέση με εφέτος που ήδη έχουν κοκκινίσει οι προϋπολογισμοί τους. Πως λοιπόν θα συντηρηθεί, θα ανανεωθεί ο εξοπλισμός, οι υποδομές που βρίσκονται σε κακή κατάσταση;
Τα Νοσοκομεία θα εμφανίσουν και του χρόνου σημαντικές ελλείψεις σε βασικά υλικά και φάρμακα. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπονται ότι οι παροχές στους εργαζόμενους θα διαμορφωθούν το έτος 2020 στα 2383δις ευρώ, από 2.339δις ευρώ που είναι εφέτος (εκτίμηση). Με 44εκ.ευρώ παραπάνω που απαιτούνται για την μισθολογική ωρίμανση και μόνο, πως θα αυξηθεί το προσωπικό; Πως θα βελτιωθούν μισθοί και παροχές;
Διαφωνούμε και με τη σημερινή κατάσταση που πλουτίζουν οι ιδιώτες από τη πίσω πόρτα. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κάνουν πάρτι εκμεταλλευόμενοι τη διάλυση των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Το σύστημα χρειάζεται επενδύσεις σε εξοπλισμό προκειμένου να παρέχονται δωρεάν και έγκαιρα οι υπηρεσίες υγείας, χρειάζονται προσλήψεις προσωπικού και όχι ιδιώτες γιατρούς και ιατρικά μηχανήματα ιδιωτών στα Νοσοκομεία. Δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο των ιδιωτικών συμφερόντων με όποια μορφή μέσα στα Νοσοκομεία.
Ο ΕΟΠΥΥ το έτος 2020 θα μεταβιβάσει στα Νοσοκομεία 888εκ.ευρώ όσα είναι η εκτίμηση και για το τρέχον έτος. Που πάνε τα δικά μας χρήματα που δίνουμε στον ΕΟΠΠΥ ως υγειονομική εισφορά 6% επί των μισθών και των συντάξεων (κύριων και επικουρικών); Η κρατική χρηματοδότηση στον ΕΟΠΥΥ για μια ακόμα χρονιά μηδενική. Πληρώνουμε αρκετούς φόρους, η οικονομία εμφανίζει υποτίθεται ανάπτυξη, οι δαπάνες για την υγεία όμως παραμένουν καθηλωμένες. Με τα συγκεκριμένα μεγέθη του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει αύξηση του προσωπικού των Νοσοκομείων που στα χρόνια των Μνημονίων μειώθηκαν κατά 25.000.
Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 2.000 μόνιμων υπαλλήλων στα Νοσοκομεία και μάλιστα είπε ότι εντός πενταμήνου θα έχουν προσληφθεί. Με τις πολυδαίδαλες διαδικασίες του ΑΣΕΠ ακόμη και αυτές οι λιγοστές 2.000 προσλήψεις που φθάνουν μόνο για την αναπλήρωση όσων θα αποχωρήσουν εφέτος, δεν θα ολοκληρωθούν πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, εάν δεν υπάρξει συνεννόηση Υπουργείου Υγείας και ΑΣΕΠ για επιτάχυνση των διαδικασιών.
Δύο μήνες μετά και ακόμη δεν δημοσιεύθηκε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τις εν λόγω προσλήψεις. Σε 2.000 αναμένεται να διαμορφωθεί ο αριθμός των αποχωρησάντων υπαλλήλων εφέτος από τα Νοσοκομεία με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (τώρα ΕΦΚΑ) 350 μόνο αξιόλογοι γιατροί, διευθυντές φεύγουν λόγω ορίου ηλικίας (67 ετών). Σε 45000 ανέρχονται οι κενές οργανικές θέσεις των Νοσοκομείων ποσοστό κάλυψης 50% 12.000 είναι οι συμβασιούχοι που εργάζονται στα Νοσοκομεία των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020. Επιβεβλημένη η ανανέωση των συμβάσεων για να μην μπουν λουκέτα σε υγειονομικές μονάδες.
Το αμαρτωλό ΕΟΔΥ (ΚΕΕΛΠΝΟ) αφού πρώτα έκανε αίσχη με τις προσλήψεις, μοίρασε ψεύτικες βεβαιώσεις σε προσωπικό βαπτίζοντάς ως επικουρικό. Οι προσλήψεις του ΕΟΔΥ πρέπει να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.
Είδαμε με το πρόγραμμα PHILOS τι έγινε. Ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις με τα ρουσφέτια της προηγούμενης κυβέρνησης και την ολιγωρία της σημερινής. Τα νησιά είναι ακάλυπτα από Ασθενοφόρα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές καθημερινά. Στη Σάμο, τη Χίο επιχειρεί ένα ασθενοφόρο τη βάρδια για ολόκληρο το νησί. Στην Κέρκυρα μόνο δύο ασθενοφόρα στη βάρδια. 220 νοσηλευτές και γιατροί έφυγαν από τα Νοσοκομεία που εργάζονται στις ΜΕΘ επειδή έληξαν οι συμβάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ. 70 κλίνες ΜΕΘ θα κλείσουν εάν δεν υπάρξει άμεση αναπλήρωση. Παράδειγμα στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας που λειτουργούσαν 5 κλίνες ΜΕΘ, τώρα κλείνει η μία γιατί έφυγαν τρεις νοσηλευτές μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ που έληξε η σύμβασή τους.
Δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί Νοσοκομείο στο ΕΣΥ ως Ανώνυμη Εταιρεία (Σαντορίνης) που χρεώνει ότι θέλει τους ασθενείς και λειτουργεί με μεγάλη επικινδυνότητα λόγω ελλείψεων γιατρών (παράδειγμα ένας αναισθησιολόγος 9 μήνες). Τα Νοσοκομεία και οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να είναι και να παραμείνουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Αιτία πολέμου είναι η μετατροπή της Νομικής τους μορφής που οραματίζονται κάποιοι.
Απαιτείται η μονιμοποίηση των υπαλλήλων που υπηρετούν με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Υπάρχουν πολλοί συνταγματικοί τρόποι που μπορεί αυτό να επιτευχθεί εάν η κυβέρνηση δεν θέλει την ομηρία και την μοιρασιά των εν λόγω θέσεων σε περισσότερες άνεργους. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί κανείς από το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί πέντε χρόνια στα Νοσοκομεία. Ανανέωση τώρα των συμβάσεων των 4000 υπαλλήλων που υπηρετούν μέσω ΟΑΕΔ.
Θα πρέπει άμεσα να εκδιωχθούν οι εργολάβοι από τα Νοσοκομεία. Επιβεβλημένη είναι η σύναψη συμβάσεων εργασίας, η αυξημένη μοριοδότηση, οι ενιαίοι διαγωνισμοί, η σύσταση οργανικών θέσεων, η μονιμοποίηση των υπηρετούντων.
1.100 γιατροί επικουρικοί απολύονται με βάση τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία κατοχύρωσης της εργασίας τους. Τα Κέντρα Υγείας καταρρέουν. Λειτουργούν σε πρωινό ωράριο. Η διαχειριστική ανεπάρκεια του ΕΚΑΒ στοιχίζει καθημερινά ανθρώπινες ζωές. Η ψυχική υγεία κατέρρευσε με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση να καρκινοβατεί και τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τους Ψυχιατρικούς Τομείς των Γενικών Νοσοκομείων να γεμίζουν ράντζα με οξέα περιστατικά.
Η Υφυπουργός Εργασίας ακόμα δεν ανέλαβε Υπουργός και η πρώτη πράξη της είναι να κλείσει την Προνοιακή Μονάδα της Γλυφάδας που φιλοξενεί 52 άτομα ΑΜΕΑ!!!
Η λίστα αναμονής για φιλοξενία είναι ένας χρόνος και θα εκτιναχθεί. Μάλιστα 35 άτομα ηλικιωμένα τα μεταφέρει στη Βούλα και τα εγκαταλειμμένα παιδιά στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία αυξάνουν. Τραγικές ελλείψεις προσωπικού. χωρίς οργανισμούς οι προνοιακές μονάδες.
Που είναι οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στις προγραμματικές δηλώσεις για προστασία των Ατόμων με Αναπηρία;
Οι νεοδιόριστοι νοσηλευτές λαμβάνουν 640ευρώ μισθό το μήνα. Δεν φτάνουν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους. Οι συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα με το ισχύον μισθολόγιο (ν.4354/2018).
Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα για την αναγκαιότητα αύξησης των μισθών.
Παρότι υπάρχει ενιαίος φορέας ασφάλειας (ΕΦΚΑ) οι ασφαλισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που προέρχονται από τον ασφαλιστικό φορέα του Δημοσίου αντιμετωπίζονται με δυσμενέστερο ασφαλιστικό τρόπο σε σχέση με δημοσίους υπαλλήλους ίδιας ειδικότητας που προέρχονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ.
Δεν είναι δυνατόν νοσηλευτές να εργάζονται 67 ετών και να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες. Μετά τα 20 έτη υπηρεσίας οι περισσότεροι νοσηλευτές αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα και 3.000 εργαζόμενοι πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα ή καρκίνο. Ζητάμε την ένταξή μας στα ΒΑΕ χωρίς υπασφάλιστρο για τα ασφαλιστικά χρόνια που έχουν ήδη διανυθεί.
Δεν θα επιτρέψουμε να μπει σε κανένα παζάρι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συνεχιστεί η χορήγησή του χωρίς ημερομηνία λήξης και μάλιστα θα πρέπει να αυξηθεί, να επεκταθεί σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομικών.
Δεν είναι δυνατόν να καλούνται συνάδελφοι να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα στην εφορία επειδή δεν υπέβαλαν δήλωση περιουσιακής κατάστασης χωρίς να έχουν ιδέα ότι έπρεπε να υποβάλουν. Άμεσα χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση δυνατότητας αναδρομικής υποβολής πόθεν έσχες.
Ζητάμε να σταματήσουν οι διώξεις πειθαρχικές, ποινικές σε βάρος των συνδικαλιστικών στελεχών που ενορχήστρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν προσκύνησαν τα συνδικαλιστικά στελέχη και αναδείκνυαν τα προβλήματα.
Θα είμαστε όλοι στην πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας του ΕΚΑΒ και της Πρόνοιας.
Διεκδικούμε
• Δωρεάν Δημόσια Υγεία με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση
• Μονιμοποίηση εκτάκτων
• Αύξηση μισθών
• Ένταξη στα ΒΑΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Ποεδην: Περί ατομικών συμβάσεων εργασίας στις υπηρεσίες στήριξης των Νοσοκομείων

15.10.2019

Περί ατομικών συμβάσεων εργασίας στις υπηρεσίες στήριξης των Νοσοκομείων

ΑΘΗΝΑ 15/10/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2157
ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ
ΘΕΜΑ: Περί ατομικών συμβάσεων εργασίας στις υπηρεσίες στήριξης των Νοσοκομείων
Κύριοι Υπουργοί,
Το προσωπικό καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης στα Νοσοκομεία είναι στα περισσότερα με ατομικές συμβάσεις εργασίας και στα υπόλοιπα μέσω εργολάβων.
Οι εργολάβοι με ασφαλιστικά μέτρα εμποδίζουν την διενέργεια διαγωνισμών. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έκρινε σύννομες τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και αναμένεται απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου Επικρατείας που εκδικάστηκε τον Σεπτέμβριο (η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας έχει γνώση).
Η εκδίωξη των εργολάβων από τα Νοσοκομεία είναι επιβεβλημένη καθότι εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους, δουλεύουν σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα και προσφέρουν χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες.
Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων κατόπιν διαγωνισμού που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. Οι ανάγκες για φύλαξη, καθαριότητα, εστίαση είναι αυξανόμενες κάθε χρόνο γιατί αποχωρούν οι τελευταίοι εναπομείναντες μόνιμοι υπάλληλοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Ως εκ τούτω καμία σύγκριση του κόστους δεν μπορεί να γίνει μεταξύ εργολάβων και ατομικών συμβάσεων εργασίας με στοιχεία του έτους 2015 που ξεκίνησε ο θεσμός των συμβάσεων. Οι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων στους εν λόγω κωδικούς θα πρέπει να αυξηθούν λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν.
Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να συναφθούν μόνο εφόσον η προηγούμενη προκήρυξη έληγε σε πρωθύστερο χρόνο από 31.12.2019. Όσα Νοσοκομεία έχουν ενεργείς συμβάσεις έως 31.12.2019 και μετά δεν μπορούν να συνάψουν νέες συμβάσεις με βάση το Ν.4430/2016, άρθρο 63, Ν.4558/2018 άρθρο 6 παρ.3, Ν.4574/2018 άρθρο 5 παρ. 3 και 4.
Ως εκ τούτω απαιτείται τροποποίηση των ανωτέρω Νόμων με τη δυνατότητα οι φορείς να συνάπτουν συμβάσεις οποτεδήποτε λήγουν οι προηγούμενες ή έστω έως 31.12.2020. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να είναι για δύο χρόνια όπως του επικουρικού προσωπικού. Εξάλλου με το ν.4528/2018 άρθρο δεύτερο όταν μεσολαβεί διαγωνιστική διαδικασία ο χρόνος απασχόλησης δεν θεωρείται συνεχόμενος και δεν αθροίζεται στο 24μηνο.
Με το ν.4430/2016 άρθρο 63 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4461/2017 άρθρο 107 η μοριοδότηση που δίδεται για την εμπειρία είναι ισχνή (9 μόρια επί 120μήνες). Οι άνεργοι με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν 7μόρια επί 84μήνες και 200 μόρια για την ανεργία. Ως εκ τούτω συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια από τους ήδη εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θα γίνουν άνεργοι και θα έρθουν στη θέση τους οι σημερινοί άνεργοι. Έτσι μοιράζεται μια θέση εργασίας εναλλάξ σε πολλούς άνεργους. Θα πρέπει να αυξηθεί η μοριοδότηση. Σε κάθε διαγωνισμό οι μισοί χάνουν τη θέση τους. Για να αποφευχθούν οι απολύσεις θα πρέπει να προβλεφθεί η διενέργεια ενιαίου διαγωνισμού ανά ΥΠΕ. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται παράταση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί έως τέλος του έτους 2020. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε παλινόρθωση των εργολάβων στα Νοσοκομεία!!!
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης: Αλλαγές και μείωση των ηλεκτρονικών παραβόλων σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης: Αλλαγές και μείωση των ηλεκτρονικών παραβόλων σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης


Για να δείτε το Σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» πατήστε εδώ. Το Άρθρο 211 θα το βρείτε στις σελίδες 236 και 237.


Με το άρθρο 211 του αναπτυξιακού νομοσχεδίου τροποποιούνται επιμέρους ρυθμίσεις του ν.
3213/2003 σχετικά με την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, μειώνεται το ποσό των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών παραβόλων από τους υπόχρεους, για την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης (άρθρο 6 παρ.1 του ν. 3213/2003).

Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 211


Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνονται στην αρχική δήλωση των υπόχρεων, πολλά από αυτά δεν είναι εφικτό να συνοδεύονται από παραστατικά που πιστοποιούν την αξία τους, δεδομένου ότι αυτά μπορεί να αναφέρονται σε παρελθόντα έτη, χωρίς δυνατότητα ανεύρεσης τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων. Γι' αυτόν το λόγο, προτείνεται η υποβολή των παραστατικών προσδιορισμού της αξίας, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα.

Με την παρούσα τροποποίηση αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη διάταξη η βούληση του νομοθέτη, όπως αυτή εκφράστηκε στις εισηγητικές εκθέσεις του ν.
 4389/2016 και του ν. 4571/2018, οι οποίοι τροποποίησαν τον ν. 3213/2003, για ενιαία αντιμετώπιση των δανειακών υποχρεώσεων και των λοιπών υπόχρεων σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης. Επομένως, πρέπει να καταστεί σαφές ότι το όριο των 5.000 αναφέρεται και στις δύο περιπτώσεις και για το λόγο αυτό γίνεται ρητή αναφορά και στην πρώτη παράγραφο.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση επιχειρείται η ενίσχυση της αξιοπιστίας του ελέγχου, λαμβανομένου ωστόσο υπόψη του γεγονότος ότι επίκειται η σύνταξη Ενιαίου Κανονισμού Ελέγχου για την προτυποποίηση της διαδικασίας και την νομοθέτηση κοινής μεθοδολογίας ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διευκολυνθεί η περάτωση του ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης τριών (3) ετών, οι οποίες συνυποβλήθηκαν, μετά την υπ' αριθμ. Α 2649/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από προσφυγή των Ενώσεων Δικαστικών Λειτουργών, προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω διάταξης.

Δεδομένου ότι από την εισαγωγή της παρούσας παραγράφου μεσολάβησε το διάστημα της προεκλογικής περιόδου και των έκτακτων εθνικών εκλογών, που δεν επέτρεψαν την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου παρά στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 , πλέον μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία και με τους λοιπούς φορείς, προκειμένου να προβούμε στη σύνταξη Ενιαίου Κανονισμού Ελέγχου. Κρίνεται επομένως αναγκαίο να δοθεί νέα παράταση, προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνταξη του Ενιαίου Κανονισμού.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζονται τα προβλεπόμενα παράβολα, με την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Έτσι, για την περίπτωση των υπόχρεων που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α, το ύφος του αρχικού παραβόλου υπολογίζεται περίπου στο 10% του κατώτατου μισθού, διπλασιαζόμενο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής. Στη συνέχεια τηρείται η αναλογία 4 προς 1 για τον προσδιορισμό του ύψους των αντίστοιχων παραβόλων των υπόχρεων αρμοδιότητας της Επιτροπής του άρθρου 3Α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 211
Τροποποιήσεις ν.
 3213/2003

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
 3213/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά στοιχεία, την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη και τον τρόπο κτήσης τους.».

2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου
ix της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και ε και ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, περιλαμβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, εφόσον κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.».

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν.
 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, εφόσον απαιτείται, από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής.».

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3Β του ν.
 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται ενιαίος κανονισμός διαδικασιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου.».

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν.
 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού διακοσίων (200) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και πενήντα (50) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του προηγουμένου εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό (100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης δύναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων.».

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Εξελίξεις στην κοινωνική Ασφάλιση

Εξελίξεις στην κοινωνική Ασφάλιση

Για τους συναδέλφους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση - συζήτηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα, με θέμα «Εξελίξεις στην κοινωνική Ασφάλιση» με ομιλητές τον Σάββα Ρομπόλη και τον Αλέξη Μητρόπουλο, μπορούν να την παρακολουθήσουν πατώντας εδώ.


Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του Νόμου Κατρούγκαλου


Απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του Νόμου Κατρούγκαλου
ΣτΕ Ολ.1890/2019
Πρόεδρος: Ε. Σαρπ
Εισηγητής: Α. Καλογεροπούλου
Θέμα: επανυπολογισμός επικουρικών συντάξεων – κρατική χρηματοδότηση στις επικουρικές συντάξεις – αναλογιστική μελέτη στις επικουρικές συντάξεις – καθορισμός ορίου επικουρικών συντάξεων σε σχέση με την κύρια σύνταξη

Με την 1890/2019 απόφαση της Ολομέλειας, ακυρώθηκε η οικ. 25909/470/7.6.2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης” (Β΄1605/7.6.2016, διόρθωση σφάλματος  Β΄ 1623/8.6.2016). Ειδικότερα:
Α. Κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι, στο πλαίσιο της επιχειρούμενης με το ν. 4387/2016 ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, αιτιολογείται επαρκώς η επιλογή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και της οικ. 25909/470/7.6.2016 αποφάσεως του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως βάσης επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονταν στους ήδη συνταξιούχους κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, του ύψους στο οποίο οι συντάξεις αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014, δηλαδή με τις επελθούσες και κριθείσες ως αντισυνταγματικές με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου περικοπές των ν. 4051/2012 και 4093/2012.
Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα αυτό, έγιναν δεκτά, κατά πλειοψηφία, τα ακόλουθα: Με τις ρυθμίσεις, που αφορούν τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 κύριων και επικουρικών συντάξεων (όσο αφορά τις κύριες συντάξεις βλ. άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 και κ.υ.α. 26083/887/7.6.2016, Β’ 1605 και όσο αφορά τις επικουρικές βλ. άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και την προσβαλλόμενη απόφαση), για τον οποίο λαμβάνεται υπόψη ως βάση, και στις δύο περιπτώσεις, το ύψος των συντάξεων, κύριων και επικουρικών αντίστοιχα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014, δηλαδή με τις επελθούσες και κριθείσες ως αντισυνταγματικές με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου περικοπές των ν. 4051/2012 και 4093/2012, ο νομοθέτης  επιρρίπτει το βάρος του στόχου εξασφαλίσεως της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος όχι μόνον στους ασφαλισμένους και στους νέους συνταξιούχους, αλλά και στους παλαιούς συνταξιούχους, επιφέροντας με τον τρόπο αυτό -ουσιαστικά- νέες περικοπές στις συγκεκριμένες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, αντίστοιχες σε ύψος προς εκείνες που είχαν επέλθει με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 και είχαν κριθεί, κατά τα ανωτέρω, αντισυνταγματικές, υλοποιώντας, παράλληλα, τη δέσμευση που η Ελληνική Κυβέρνηση  ανέλαβε στο πλαίσιο του Μνημονίου του ΕΜΣ για υιοθέτηση πολιτικών που αντισταθμίζουν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της ως άνω αποφάσεως. Ενόψει των ανωτέρω, αλλά και των αιτίων που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου και θέτουν σε διακινδύνευση τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αιτιολογείται κατ’ αρχήν, τόσο, γενικώς, η ανάγκη μεταρρυθμίσεως του υφισταμένου ασφαλιστικού συστήματος, η οποία δεν κωλύεται από την υποχρέωση συμμορφώσεως στις προαναφερόμενες 2287, 2288/2015 αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και, ειδικώς, ο επανυπολογισμός των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων, ώστε να επωμισθούν και αυτοί και όχι μόνον οι νέοι συνταξιούχοι και οι νυν ασφαλισμένοι το βάρος της επιχειρούμενης μεταρρυθμίσεως, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και  διαγενεακής ισότητας και αλληλεγγύης∙ δεδομένου ότι και αυτοί ωφελούνται εξ ίσου από την επιδιωκόμενη, με την επιχειρούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, τη διατήρηση δηλαδή της ικανότητάς του να χορηγεί συντάξεις στους υφιστάμενους και στους μελλοντικούς συνταξιούχους. Εξάλλου, ο νομοθέτης δεν εκωλύετο από τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομελείας να προβεί σε νέες ρυθμίσεις ως προς το ύψος των συντάξεων ή ακόμη και να επαναθεσπίσει τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές, εφόσον ελάμβανε υπόψη τα κριτήρια και ικανοποιούσε τις απαιτήσεις που έθεσε με τις ανωτέρω αποφάσεις του το Δικαστήριο κατόπιν ερμηνείας των μνημονευθεισών συνταγματικών διατάξεων, είτε, ακόμη, διατηρώντας τη σχετική προς τούτο ευχέρειά του, να προβεί στη θέσπιση νέου ασφαλιστικού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου, εφόσον επέλεγε να υιοθετήσει εκ νέου τις ανωτέρω κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεων κατά τον επανυπολογισμό της συντάξεως των παλαιών συνταξιούχων, όπως και έπραξε, υπεχρεούτο να αιτιολογήσει ειδικώς τον λόγο για τον οποίο ήταν τούτο αναγκαίο ενόψει της επιχειρούμενης συνολικής μεταρρυθμίσεως του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως. Εν προκειμένω δε, η επίμαχη ρύθμιση -η  επιλογή δηλαδή από το νομοθέτη, ως βάσεως επανυπολογισμού της συντάξεως των παλαιών συνταξιούχων όπως αυτή είχε διαμορφωθεί με τις κατά τα ανωτέρω κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές- η οποία δεν παρίσταται μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται  σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων του νέου ριζικώς αναμορφωμένου ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016, με τα οποία δεν επέρχονται απλώς οριζόντιες περικοπές προς εξυπηρέτηση αμιγώς δημοσιονομικών στόχων, όπως με τους προηγούμενους νόμους, αλλά θεσπίζονται διαρθρωτικές αλλαγές  του συστήματος προς επίτευξη του δημοσίου συμφέροντος σκοπού διασφαλίσεως της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος αιτιολογείται επαρκώς, εκτιμωμένου και του συνολικού δημοσιονομικού οφέλους της και της ουσιαστικής συνεισφοράς της στη συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης και, κατ’ επέκταση, στην επίτευξη - βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα - του επιδιωκόμενου στόχου της διατηρήσεως της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Μειοψήφησαν δώδεκα μέλη με αποφασιστική ψήφο και δύο Πάρεδροι, τα οποία υποστήριξαν την εξής άποψη: Ναι μεν στο πλαίσιο νέου ασφαλιστικού συστήματος ο νομοθέτης μπορεί να προβεί και σε επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων προκειμένου να επιτύχει θέσπιση ενιαίων κανόνων  για παλαιούς και νέους συνταξιούχους στο όνομα των  αρχών της κοινωνικής  δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης των γενεών, του εξορθολογισμού και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Όταν όμως το νέο ασφαλιστικό σύστημα, προκειμένου να καθορίσει τις καταβλητέες στο μέλλον συντάξεις στους ήδη κατά την έναρξη της ισχύος του συνταξιούχους, λαμβάνει, στο πλαίσιο  επανυπολογισμού τους,  ως αφετηρία το ύψος των συντάξεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά από τις περικοπές, οι οποίες είχαν θεσπισθεί με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 και είχαν κριθεί ως αντισυνταγματικές με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο νομοθέτης οφείλει να αιτιολογήσει τη σχετική επιλογή του, παραθέτοντας τα ειδικότερα εκείνα δεδομένα από τα οποία να προκύπτει ότι χωρίς τη διατήρηση των ως άνω αντισυνταγματικών περικοπών το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Όμως, από την αιτιολογία της εν λόγω ρυθμίσεως, που προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, συνάγεται ότι η διατήρηση των επιβληθεισών με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 περικοπών των κύριων και επικουρικών συντάξεων αποσκοπούσε στην επίτευξη δημοσιονομικού και μόνον σκοπού – τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστού του ΑΕΠ – και μάλιστα βραχυπροθέσμου έως και το έτος 2019 και δεν εντασσόταν στο πλαίσιο μέτρων προς εξασφάλιση της βιωσιμότητας του θεσπιζομένου με τον ν. 4387/2016 ασφαλιστικού συστήματος, η βιωσιμότητα του οποίου εξετάζεται,  και μάλιστα μόνον ως προς τον φορέα κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατ’ αρχήν έως το έτος 2060, όπως προκύπτει από την από Απριλίου 2016 μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, που αφορά τη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, κατά την μειοψηφούσα  άποψη, δεν αιτιολογείται η επιλογή του νομοθέτη, κατά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων με βάση τις διατάξεις του  άρθρου 96 παρ. 4 του  ν. 4387/2016 και της προσβαλλόμενης αποφάσεως, να διατηρήσει τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεων που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012.
Β. Περαιτέρω, απερρίφθη ο λόγος ακυρώσεως περί παραβάσεως του δεδικασμένου, που απορρέει από τις 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, διότι η ύπαρξη δεδικασμένου προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ταυτότητα διαδίκων, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω.
Γ. Ακόμη, ο λόγος ακυρώσεως, σύμφωνα με τον οποίο το νέο σύστημα υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, που εισήχθη με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016, απαγορεύει, κατά παράβαση του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, κάθε χρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, απερρίφθη ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση με την ίδια αιτιολογία, βάσει της οποίας απερρίφθη με την 1889/2019 απόφαση της Ολομέλειας όμοιος λόγος ακυρώσεως προβληθείς με την αίτηση ακυρώσεως της ΑΔΕΔΥ.
Δ. Περαιτέρω, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, με την ίδια αιτιολογία βάσει της οποίας έγινε δεκτός με την  1889/2019 απόφαση της Ολομέλειας όμοιος λόγος ακυρώσεως προβληθείς με την αίτηση ακυρώσεως της ΑΔΕΔΥ, ότι λόγω της ελλείψεως αναλογιστικής μελέτης που να προκύπτει ότι είχε εκπονηθεί πριν από την ψήφιση του ν. 4387/2016 και που να τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα του κλάδου επικουρικής ασφαλίσεως του ΕΤΕΑΕΠ, ενόψει των νέου τρόπου πολογισμού της επικουρικής συντάξεως για το μέλλον και του μηχανισμού εξισορροπήσεως των ελλειμμάτων του ΕΤΕΑΕΠ  που προβλέπονται στο άρθρο  96 παρ. 1  του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, του επανυπολογισμού-αναπροσαρμογής  των ήδη καταβαλλόμενων κατά τη δημοσίευση του εν λόγω  νόμου συντάξεων που προβλέπεται στο άρθρο 96 παρ. 4 αυτού, όπως ισχύει,  καθώς  και της αυξήσεως των εισφορών για την επικουρική σύνταξη κατά  την εξαετία 2016 έως 2022, που προβλέπεται στο άρθρο 97 του νόμου, η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, που αφορά στον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016  επικουρικών συντάξεων, την οποία εφαρμόζει η προσβαλλόμενη οικ. 25909/470/7.6.2016 υπουργική απόφαση, είναι αντισυνταγματική, η απόφαση δε αυτή, η οποία εκδόθηκε  κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 96 του ως άνω νόμου, όπως αυτή ήδη ισχύει, είναι ακυρωτέα στο σύνολό της. Ως προς το ζήτημα αυτό, διατυπώθηκαν η ειδικότερη και οι μειοψηφούσες γνώμες, που διατυπώθηκαν στην  1889/2019 απόφαση της Ολομέλειας επί της αιτήσεως ακυρώσεως της ΑΔΕΔΥ κατά την αντιμετώπιση του ίδιου ζητήματος (βλ. σημείο Α της περίληψης της 1889/2019 απόφασης).
Ε. Ακόμη, έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι δεν είναι πρόσφορο το κριτήριο του ύψους της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης, που υιοθετείται, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και 6 της προσβαλλόμενης οικ. 25909/470/7.6.2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, δεδομένου ότι για κάθε μια από τις ανωτέρω συντάξεις έχουν καταβληθεί υποχρεωτικώς από τους ασφαλισμένους αυτοτελείς εισφορές. Δεν καθιστά δε πρόσφορο το ως άνω κριτήριο το γεγονός ότι η αξίωση του συνταξιούχου έναντι του Κράτους για τη χορήγηση σε αυτόν συνταξιοδοτικής παροχής, η οποία να του επιτρέπει να ζει σε επίπεδο που να μην αφίσταται ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού του βίου, αφορά το σύνολο των χορηγούμενων σε αυτόν συντάξεων, δηλαδή το άθροισμα κύριας και επικουρικής συντάξεως. Περαιτέρω, δεν  είναι συνταγματικά ανεκτό, συνταξιούχοι, ύστερα από τον κατά τα ως άνω επανυπολογισμό και αναπροσαρμογή της επικουρικής τους συντάξεως, να λαμβάνουν, τελικώς, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, επικουρική σύνταξη χαμηλότερου ύψους από συνταξιούχους, που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ίδιο με αυτούς –ήδη ενταχθέν στο ΕΤΕΑΕΠ– ταμείο/τομέα/κλάδο επικουρικής ασφαλίσεως  και έχουν καταβάλει εισφορές ίδιου ή χαμηλότερου ύψους, εκ μόνου του λόγου  ότι οι τελευταίοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη χαμηλότερου ύψους και, εξ αυτού του λόγου, προστατεύονται από το προβλεπόμενο στα άρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και 6 της προσβαλλόμενης αποφάσεως όριο του ποσού των 1.300 ευρώ, του οποίου δεν επιτρέπεται να υπολείπεται, μετά την αναπροσαρμογή της επικουρικής συντάξεως, το άθροισμα της καταβαλλόμενης σε αυτούς κύριας και επικουρικής συντάξεως. Στις ως άνω περιπτώσεις, η αναπροσαρμογή της επικουρικής συντάξεως, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και 6 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος. Δεν προκύπτει δε ούτε από την αιτιολογική έκθεση ούτε από τα λοιπά στοιχεία που συνοδεύουν το νόμο, πέραν των όσων αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση για την προστασία των μεσαίων και χαμηλότερων συντάξεων, οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους ο νομοθέτης επέλεξε ως κριτήριο για την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 επικουρικών συντάξεων το άθροισμα της πριν από το νόμο καταβαλλόμενης κύριας συντάξεως, με την μετά το νόμο επικουρική σύνταξη να ανέρχεται ειδικώς στο ποσό των  1300 ευρώ. Η συνταγματικότητα δε ή μη της ανωτέρω ρυθμίσεως σε σχέση με την παραβίαση ή όχι της αρχής της ισότητας και της αρχής της ανταποδοτικότητας  δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να συναρτάται με το   ποσοστό  (αν αυτό είναι υψηλό ή χαμηλό) των συνταξιούχων, οι οποίοι θίγονται από τη ρύθμιση αυτή, από το ποσοστό, δηλαδή, των συνταξιούχων των οποίων οι επικουρικές συντάξεις μειώνονται ύστερα από  την εφαρμογή της  συγκεκριμένης ρυθμίσεως.
Ως προς το ζήτημα αυτό διατυπώθηκαν τρεις μειοψηφούσες γνώμες: α) Κατά τη γνώμη ενός μέλους με αποφασιστική ψήφο, η ανωτέρω ρύθμιση, η οποία πλήττει συντάξεις υψηλού, πάντως, συνολικού ύψους δικαιολογείται ενόψει όσων υποστήριξε η ίδια γνώμη σχετικά με τη συνταγματικότητα του ν. 4387/2016 (βλ. πιο κάτω σημείο ΣΤ) και από την ανάγκη προστασίας των ασθενέστερων ομάδων συνταξιούχων. β) Κατά τη γνώμη ενός μέλους με αποφασιστική ψήφο, η επικουρική ασφάλιση, συμπληρωματική, κατ΄ αρχήν, εν σχέσει προς την κύρια, παρουσιάζει στην χώρα μας, όπως διαχρονικά εξελίχθηκε, χαρακτηριστικά όμοια με αυτά της κυρίας ασφαλίσεως Εξάλλου, προκειμένου να εκτιμηθή η επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών από της απόψεως καλύψεως των όρων, που τίθενται από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος,  κρίσιμο είναι το συνολικό ποσό, που προκύπτει από το άθροισμα κύριας και επικουρικής συντάξεως. Περαιτέρω, στοιχείο για τον προσδιορισμό της επάρκειας των συνταξιοδοτικών παροχών είναι και το ποσοστό αναπληρώσεως που επιτυγχάνεται με αυτές. Παρέχεται δε στον νομοθέτη, εντός των δυνατοτήτων του συστήματος και στο πλαίσιο των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και ισότητος, ευχέρεια να προσδιορίζει το ποσοστό αναπληρώσεως και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζωνται μεγαλύτερα ποσοστά αναπληρώσεως σε συνταξιούχους με χαμηλότερες αποδοχές κατά τα την διάρκεια του εργασιακού των βίου ή, αντιστρόφως, να περιορίζεται το ποσοστό αναπληρώσεως για όσους είχαν πολύ υψηλές αποδοχές κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Τούτο δε, πάντως, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητος. Εξ άλλου, όπως έχει παγίως κριθή, ευθεία ανταποδοτικότης εισφορών παροχών δεν κατοχυρώνεται με το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος. Στο πλαίσιο αυτό, αυτός και μόνος ο συνυπολογισμός του ύψους της κυρίας συντάξεως κατά τον προσδιορισμό του ύψους της επικουρικής συντάξεως δεν παρίσταται, καθ΄ εαυτόν απρόσφορος, ούτε η εντεύθεν συσχέτιση του ύψους της συνολικής (κύριας και επικουρικής) συνταξιοδοτικής παροχής με το ποσό της κυρίας συντάξεως για την θέσπιση ορίου, πέραν του οποίου είναι δυνατή η περικοπή των επικουρικών συντάξεων, αντίκειται, κατ΄ αρχήν, προς τις διατάξεις του Συντάγματος. Διάφορο δε είναι το ζήτημα, αν το θεσπιζόμενο με τις ανωτέρω διατάξεις ενιαίο όριο (1.300 ευρώ), παρίσταται, καθ΄ εαυτό πρόσφορο για την εξασφάλιση της κατά τα άρθρα 2 παρ. 1, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος επάρκειας των συνταξιοδοτικών παροχών ή αν η θέσπιση του ως άνω ορίου οδηγεί, ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, σε υποβάθμιση των συνταξιοδοτικών των παροχών πέραν του κατά το Σύνταγμα ανεκτού ορίου, κάτι, όμως, το οποίο, εν όψει και της πολυδιασπάσεως και του κατακερματισμού των ασφαλιστικών καθεστώτων, κατά το παρελθόν, δεν μπορεί να κριθή αφηρημένως, αλλά αυτοτελώς, ανά κατηγορία συνταξιούχων, κατόπιν προβολής συγκεκριμένων λόγων και ισχυρισμών. γ) Σύμφωνα με τη γνώμη τριών μελών με αποφασιστική ψήφο και ενός Παρέδρου, η προβλεπόμενη στο άρθρο 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 περικοπή των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ, δεν αντίκειται στη γενική αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Σ. Ειδικότερα, το κριτήριο της άθροισης κύριας και επικουρικής σύνταξης, ως βάσης διαφοροποίησης των συνταξιούχων κατά την εφαρμογή του δυσμενούς μέτρου, παρίσταται εύλογο, δεδομένου ότι η τήρηση της συνταγματικής αξίωσης έναντι του Κράτους για εξασφάλιση συνταξιοδοτικών παροχών εγγύς του επιπέδου διαβίωσης που οι ασφαλισμένοι είχαν κατακτήσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου ελέγχεται ενόψει του συνόλου των καταβαλλόμενων παροχών. Άλλωστε, για τον υπολογισμό της επικουρικη σύνταξης δεν ίσχυαν, διαχρονικά, κανόνες αμιγούς ανταποδοτικότητας, προσιδιάζοντες σε κεφαλαιοποιητικά συστήματα. Εξάλλου, δεν παρίσταται προδήλως αυθαίρετο το κριτήριο του ποσού των 1.300 ευρώ, το οποίο αποτελεί εν ταυτώ το όριο, πέραν του οποίου περικόπτονται οι επικουρικές συντάξεις και κάτω του οποίου δεν δύνανται να υποχωρήσουν οι συνταξιοδοτικές παροχές μετά την περικοπή. Και τούτο, διότι το εν λόγω εισόδημα από συνταξιοδοτικές παροχές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αναγόμενο σε ετήσια βάση, υπερβαίνει κατά πολύ το δηλούμενο από το πλέον του 80% του ενεργού φορολογικά πληθυσμού, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διοίκησης, υπολείπεται των 10.000 ευρώ ετησίως, με συνέπεια η διατήρηση, μετά την επίμαχη περικοπή του εισοδήματος στο προαναφερθέν ύψος να διατηρεί τους δικαιούχους του σε καλύτερη εισοδηματικά θέση έναντι των λοιπών φορολογουμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων. Δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διοίκησης, άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ δεν λαμβάνει, κατ’ εκτίμηση, ποσοστό μεγαλύτερο του 20% των συνταξιούχων, η εν λόγω κατηγορία δεν βαρύνεται υπέρμετρα σε σχέση με τους λοιπούς συνταξιούχους, η επιβάρυνση των οποίων στο  συνολικό τους εισόδημα και, κατ’ επέκταση στο επίπεδο διαβίωσής τους, θα ήταν εντονότερη εάν η περικοπή χωρούσε με αποκλειστικό κριτήριο το ύψος της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης, καταλαμβάνοντας και αυτούς. Συνεπώς η εν λόγω ρύθμιση δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος.
ΣΤ) Ένα μέλος με αποφασιστική ψήφο διατύπωσε ως προς τη συνταγματικότητα του ν. 4387/2016 τη γνώμη που διατύπωσε και στην 1889/2019 απόφαση της Ολομέλειας  επί της αίτησης ακυρώσεως της ΑΔΕΔΥ (βλ. σημείο Γ της περίληψης της 1889/2019 απόφασης)
Ζ) Τέλος, η Ολομέλεια, έκρινε κατά πλειοψηφία, με όμοια αιτιολογία με αυτήν που υιοθέτησε στην 1889/2019 απόφαση επί της αίτησης ακυρώσεως της ΑΔΕΔΥ, ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως της οικ. 25909/470/7.6.2016 απόφασης Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρέπει επέλθουν από την δημοσίευση της 1890/2019 αποφάσεως. Κατά τη γνώμη επτά μελών με αποφασιστική ψήφο, οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4387/2016 πρέπει να επέλθουν έξι μήνες μετά την δημοσίευση της 1890/2019 αποφάσεως.

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

ΠΟΕΔΗΝ : 23 Οκτωβρίου 2019 Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση

08.10.2019

23 Οκτωβρίου 2019 Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση

ΑΘΗΝΑ 8/10/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2113
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
• 8ωρη Στάση Εργασίας (7.00 – 15.00) για το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τους όμορους νομούς
• 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ για τα Σωματεία Μέλη της υπόλοιπης χώρας
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
8.30πμ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Δημόσια Δωρεάν Υγεία με επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση
• Αύξηση μισθών – συντάξεων
• Ένταξη στα ΒΑΕ
• Μονιμοποίηση εκτάκτων
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρι- κού προσωπικού.

Αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387
Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού
Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και των παραρτημάτων τους, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.)

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τον καθορισμό διαδικασίας πρόσληψης του επικουρικού προσωπικού. Για να δείτε το φεκ πατήστε εδώ.

5η Συνεδρίαση για το 2019 - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠρόσκληση 5ης Συνεδρίασης του  2019 - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30, θα  γίνει το 5ο  Υπηρεσιακό Συμβούλιο  του 2019 .


Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ .

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Πληρωμή για τις ώρες ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.

Πληρωμή για τις ώρες ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019. 

Μετά από ενημέρωση από το γραφείο Μισθοδοσίας,και με κάθε επιφύλαξη, η πληρωμή των ωρών για τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2019  θα γίνει στις   11/10/19. 

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα Οκτώβριο 2019

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα Οκτώβριο  2019

Προτεινόμενη Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα  ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019


Για να δείτε την προτεινόμενη συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα  ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019 πατήστε εδώ.

Σημείωση: Οι ώρες που αναγράφονται αφορούν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας, Αν προκύψουν για το μήνα που αναφέρεται. Πηγή 
diavgeia.gr

ΑΔΕΔΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Με αφορμή τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τις απεργίες

LogoΗμερομηνία: 03/10/2019
Με αφορμή τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τις απεργίες
Η χθεσινή δήλωση (02/10/2019) του πρωθυπουργού για την απεργία των εργαζομένων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που αμφισβητεί ευθέως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην απεργία, δεν αποτελεί κάτι καινούριο, ούτε και μας προκαλεί έκπληξη. Κι αυτό γιατί, ο κ. Μητσοτάκης, ως Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι ο μόνος υπουργός – από τη μεταπολίτευση και μετά – που προσέφυγε το 2014 στα δικαστήρια για την απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την αξιολόγηση.
Ούτε λίγο , ούτε πολύ ο κ. Μητσοτάκης, με τη δήλωσή του, μας λέει ότι αυτοί που «ταλαιπωρούν» τους εργαζόμενους και τους πολίτες αυτής της χώρας είναι οι απεργοί κι όχι οι πολιτικές που ο ίδιος ασκεί και οι αντεργατικές ρυθμίσεις που προωθεί για ψήφιση στη Βουλή με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, με το οποίο «ευνουχίζει» τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταστρατηγεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και διευρύνει τη μερική απασχόληση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Κι ενώ εφαρμόζει αυτές τις αντεργατικές πολιτικές, προσπαθεί στο ίδιο νομοσχέδιο να περιορίσει ακόμη περισσότερο (αν μπορούσε θα το καταργούσε) το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία, καθιερώνοντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ο ίδιος και η κυβέρνησή του νομιμοποιoύνται να λαμβάνουν αποφάσεις με το 23% των ψήφων του ελληνικού λαού (58% η συμμετοχή στις εκλογές της 7ης Ιουλίουx 40% = 23,2%), αλλά, προκειμένου να λάβουν οι εργαζόμενοι αποφάσεις για απεργία απαιτείται το 50% +1 του συνόλου των μελών του σωματείου!!! Μεγαλύτερη υποκρισία από αυτή δεν υπάρχει!!!
Γνωρίζουμε ότι οι λέξεις απεργία και απεργοί δεν ηχούν καλά στα αυτιά του κ. Μητσοτάκη. Τον ενημερώνουμε, όμως, ότι όσο θα εφαρμόζει τις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές, με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, θα συνεχίσουμε να ασκούμε το δικαίωμά μας στην απεργία, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 23 παρ.2 του Συντάγματος, όπου ρητά αναφέρεται:
«Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη των οικονομικών και εργασιακών γενικά δικαιωμάτων των εργαζομένων».
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εκδήλωση για το Ασφαλιστικό, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Εκδήλωση για το Ασφαλιστικό, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Posted on Οκτ 3 2019 - 1:30μμ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ την ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ώρα: 17.00, ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη χθεσινή της συνεδρίαση, αποφάσισε να πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρομια μεγάλη εκδήλωση, στην Αθήνα, για το ασφαλιστικό, με στόχο την ενημέρωση των συνδικαλιστικών στελεχών και των εργαζομένων του Λεκανοπεδίου για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό ζήτημα.
Εισηγητές:
  • Σάββας Ρομπόλης, Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου
  • Αλέξης Μητρόπουλος, Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ
Παρεμβάσεις θα κάνουν:
  • Θεοχάρης Λευτέρης, Πρόεδρος της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ
  • Κουρούκλης Αντώνης, Πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ
  • Ζερβός Τάσος, Πρόεδρος του ΣΥΑΤ
Θα ακολουθήσει διάλογος και θα γίνουν τοποθετήσεις συναδέλφων. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εργαζομένους των χώρων σας, για την εκδήλωση, προκειμένου να συμμετέχουν.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Αναστολή άρσης υπηρεσιακών μεταβολών.

Με νέα απόφαση του υπ. Υγείας κ. Κικίλια η οποία εκδόθηκε στις 25/9 και κοινοποιήθηκε στα Νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας αίρεται οποιαδήποτε αναστολή στις υπηρεσιακές μεταβολές η οποία είχε επιβληθεί με δύο αποφάσεις του υπ. Υγείας από τις αρχές Ιουλίου.
Ακολουθεί την σχετική απόφαση