Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 2022/ 29-06-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30

  5η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  του Νοσοκομείου 2022.


Η Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  του Νοσοκομείου, καλεί  τα μέλη του  στις 29-06-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30  στο Νοσοκομείο – Γραφείο Δ/ντριας Διοικ/κής – Οικ/κής Υπηρεσίας σε συνεδρίαση.

Α΄ [Αναγνώριση προϋπηρεσίας]

Β΄ [Αναγνώριση συνάφειας  μεταπτυχιακού και Διδακτορικού τίτλου σπουδών]

Γ΄ [Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή]

Δ΄ [Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές].


Για να δείτε τα σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Για δεύτερη φορά στο ΣτΕ η ΠΟΕΔΗΝ για το θέμα του εμβολιασμού και των Αναστολών εργασίας

 ΑΘΗΝΑ   27/06/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 74 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για δεύτερη φορά στο ΣτΕ η ΠΟΕΔΗΝ για το θέμα του εμβολιασμού και των Αναστολών εργασίας


Κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας νέα αίτηση της ΠΟΕΔΗΝ, για την ακύρωση της αναστολής άσκησης καθηκόντων εις βάρος των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Υπενθυμίζεται, ότι το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού έχει παραταθεί μέχρι την 31-12-2022 αποκλειστικά και μόνο για το υγειονομικό προσωπικό, την ίδια στιγμή, που το σύνολο των περιορισμών, που είχαν επιβληθεί για την προστασία από την διασπορά του Covid έχει αρθεί ήδη από τις αρχές Ιουνίου 2022 (χρήση μάσκας, υποχρεωτικός εμβολιασμός ατόμων άνω των 60 ετών κλπ). Παράλληλα, αποτελεί κοινό τόπο πλέον μεταξύ των επιστημόνων, ότι τα υφιστάμενα εμβόλια δεν προφυλάσσουν από τις παραλλαγές του ιού ενώ με βάση τα επίσημα στοιχεία, τόσο εμβολιασμένοι όσο και ανεμβολίαστοι, νοσούν αλλά και μεταδίδουν την νόσο.

Με βάση τα νέα αυτά στοιχεία, το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται να κρίνει για μία ακόμα φορά, εάν το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων είναι συμβατό με σειρά εθνικών και υπερεθνικών διατάξεων, που κατοχυρώνουν την ελευθερία, το δικαίωμα στην υγεία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και εάν περαιτέρω συμβαδίζει με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει στον νομοθέτη να εξετάζει όλες τις δυνατές λύσεις, πριν αποφασίσει την επιβολή του δυσμενέστερου μέτρου, όπως συνέβη εν προκειμένω. 

Η ΠΟΕΔΗΝ στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων, οι οποίοι τελούν σε αναστολή και επιδιώκει την εξεύρεση λύσης, η οποία θα επιτρέψει σε όλους τους υγειονομικούς να επανέλθουν στα καθήκοντα τους, στελεχώνοντας τις δημόσιες δομές υγείας. Η πολύμηνη υποχρεωτική αναστολή, στην οποία έχουν τεθεί, επιβαρύνει πολλαπλώς τους ίδιους αλλά και τις οικογένειες τους, στερώντας τους κάθε μέσο βιοπορισμού ενώ σε καμία περίπτωση η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν παρίσταται πλέον δικαιολογημένη, όταν η χώρα έχει προβεί σε άρση όλων των μέτρων και περιορισμών ενόψει της τουριστικής περιόδου. 

Κανένα υγειονομικός δεν περισσεύει. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στηρίζουμε το αίτημα τους να επανέλθουν στα καθήκοντα τους στις δημόσιες δομές Υγείας Πρόνοιας που τόσο έχουν πληγεί τα τελευταία έτη από την πανδημία.Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας». (2η συνεδρίαση – ακρόαση ...Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

78η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Μέτρα και ρυθμίσεις -Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού (78η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα.

Α.1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ
    Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της ισχύουσας ΚΥΑ των μέτρων, «2. Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των
παρ.2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική διάταξη της παρούσας, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) και Δ1α/ ΓΠ.οικ.23985/3.5.2022 (Β’ 2196) όμοιες
αποφάσεις και την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) και Δ1α/ΓΠ.οικ.24415/3.5.2022 (Β’ 2193) όμοιες αποφάσεις, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν.».
    Επισημαίνεται ότι με την αριθ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.23985/ 3.5.2022 (Β’ 2196) απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών τροποποιήθηκε η αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/ 12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας».
    Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σημείο 4 του Πίνακα Β της ΚΥΑ που αφορά το προσωπικό των
νοσοκομείων, των κλινικών, των ιατρείων, των διαγνωστικών κέντρων και των κέντρων
αποκατάστασης, για το υγειονομικό προσωπικό που κατόπιν αίτησής του στην ειδική τριμελή
επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας εξαιρείται από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Τμήματος, όπου υπηρετεί και αναλόγως της ειδικότητάς του αποφασίζει για την τοποθέτησή του σε κατάλληλες θέσεις, μη αποκλειομένης και της παροχής των υπηρεσιών του σε ασθενείς. Το εν λόγω υγειονομικό προσωπικό, ήτοι το προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού, υποχρεούται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την
εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Για περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου στο υγειονομικό προσωπικό αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.
Α.2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου οι δημόσιες υπηρεσίες
τελούν ήδη από 18.4.2022 σε πλήρη λειτουργία με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου του προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου βάσει της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, Β’ 4011). Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ.1.1 – 1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 απόφασης) παρέχουν την εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά προτίμηση σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.
Επισημαίνεται εκ νέου ότι κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι αφενός δεν εφαρμόζεται πλέον η τηλεργασία ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 και αφετέρου αναμένεται η έκδοση των προβλεπόμενων στον ν.4807/2021 κανονιστικών πράξεων, δεν είναι επί του παρόντος δυνατή η εφαρμογή της τηλεργασίας του ν. 4807/2021 για το προσωπικό των υπηρεσιών του Δημοσίου.
Για την εξυπηρέτηση του κοινού ισχύουν τα αναφερόμενα στην 77η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας ενώ ειδικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), τον Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πρώην Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-ΟΑΕΔ) η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
Α.3. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ COVID-19
Σύμφωνα και με την νέα αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692/14-6-2022 (ΦΕΚ Β΄ 3004) ΚΥΑ και ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3
Α του άρθρου 9, «3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83), «3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται
από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.(…) 

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση νόσησης υπαλλήλου με COVID-19 η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται για τόσες ημέρες όσες προβλέπουν οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/) ότι είναι υποχρεωτική η παραμονή σε απομόνωση, ήτοι για πέντε (5) ημέρες σύμφωνα με τα ισχύουσες οδηγίες. Εφόσον η ανάγκη παραμονής σε απομόνωση πρέπει να παραταθεί λόγω βαρύτητας της νόσησης και συνέχισης των συμπτωμάτων, θα απαιτείται υποβολή σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης και θα χορηγείται αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις. Διευκρινίζεται ότι στους
υπαλλήλους που νοσούν με COVID 19 και κάνουν χρήση της ανωτέρω άδειας, δεν εφαρμόζεται το
προηγούμενο με προϊσχύουσες διατάξεις μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας, δεδομένου ότι το
μέτρο αυτό σήμερα δεν εφαρμόζεται, καθώς όλοι παρέχουν την εργασία τους με αυτοπρόσωπη
παρουσία.
Α.4. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19
Αναστέλλεται εφεξής η υποχρέωση των Υπηρεσιών για συμπλήρωση της εφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) και μέχρι την έκδοση νεότερων σχετικών οδηγιών από την Υπηρεσία μας
.
Α.5. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
    Όσον αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, επισημαίνεται ότι, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων για τους
νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους στην παρ. 1 του άρθρου 48 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), από τις σχετικές διατάξεις του ΥΚ, δεν προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πρέπει να εργαστεί υπάλληλος εντός του ημερολογιακού έτους, προκειμένου να θεμελιώσει το συνολικό αριθμό ημερών της δικαιούμενης κανονικής άδειας για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, όπως
επίσης δεν προβλέπεται ότι σε περίπτωση που εντός του ημερολογιακού έτους προκύψει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, όπως εν προκειμένω ο χρόνος της αναστολής, ή εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει με κάθε είδους άλλη άδεια που αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (π.χ. αναρρωτική άδεια, άδεια ανατροφής κ.α.), περικόπτεται ο αριθμός των δικαιούμενων ημερών κανονικής άδειας για το έτος αυτό. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν ληφθεί η δικαιούμενη κανονική άδεια εντός του ίδιου έτους που αφορά, εξετάζεται η μεταφορά αυτής στο επόμενο έτος βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
Ως εκ τούτου, οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, οι οποίοι έχουν εργαστεί εντός του ημερολογιακού έτους θεμελιώνουν δικαίωμα για πλήρη χορήγηση της δικαιούμενης κατά περίπτωση κανονικής άδειας για το έτος αυτό. Για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους, για τους οποίους το δικαίωμα κανονικής άδειας συναρτάται με το χρόνο απασχόλησής τους, ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων δεν θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών κανονικής άδειας.
Ωστόσο, αναφορικά με το ζήτημα μεταφοράς της μη ληφθείσας κανονικής άδειας στο επόμενο
έτος επισημαίνονται τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΥΚ: «2. Η Υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμα δεν την ζητήσει. 3. Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο
για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο. 4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος».
Βάσει όλων των ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών, στις οποίες
εφαρμόζεται η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού του προσωπικού και το μέτρο αναστολής καθηκόντων, σε περίπτωση που η κανονική άδεια για το έτος 2021 δεν χορηγήθηκε εν προκειμένω αποκλειστικά λόγω επιβολής του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων συνεπεία της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού, από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 49 του ΥΚ, προκύπτει ότι κατ΄ αρχήν δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά της άδειας αυτής στο επόμενο έτος. Ωστόσο, και δεδομένου ότι τα πραγματικά περιστατικά τελούν σε γνώση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού, εναπόκειται στην κρίση των αρμοδίων οργάνων να κρίνουν κατά περίπτωση εάν είναι δυνατή η μεταφορά της μη ληφθείσας κανονικής άδειας του έτους 2021 στο έτος 2022, τηρουμένων
των προβλεπομένων στις σχετικές διατάξεις.
Όσον αφορά τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
δεδομένου ότι το δικαίωμα της κανονικής άδειας τουλάχιστον μέχρι το τρίτο ημερολογιακό έτος
απασχόλησής τους υπολογίζεται με βάση το χρόνο απασχόλησής τους (σχετική η αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8-10-2021, ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ, εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας) ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους, αφαιρουμένου του χρόνου, κατά τον οποίο τους είχε επιβληθεί το μέτρο της αναστολής καθηκόντων.
Α.6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι τα συλλογικά όργανα λειτουργούν βάσει των παγίων διατάξεων, όπως ίσχυαν μέχρι τη θέσπιση μέτρων λόγω της πανδημίας. Ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται ήδη από 1/5/2022 (σχετική ΚΥΑ δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 2137/Β/2022) ειδικά μέτρα για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, όπως αυτά προβλέπονταν στις εκάστοτε ισχύουσες ΚΥΑ των μέτρων κατά της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνονται τα γενικότερα μέτρα πρόληψης, ιδίως χρήση μάσκας, εξαερισμός του χώρου. Επιπλέον, εφαρμοστέες είναι και οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της ισχύουσας ΚΥΑ των μέτρων, οι οποίες
προβλέπουν για τις γενικές συνελεύσεις τις ήδη υφιστάμενες πάγιες ρυθμίσεις (δια ζώσης ή με
τηλεδιάσκεψη ή και με τους δύο τρόπους), τηρουμένου του πρωτοκόλλου των συνεδρίων.
Α.7. ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δεδομένου ότι πλέον έχουν επανέλθει σε πλήρη λειτουργία οι δημόσιες υπηρεσίες, παρακαλούνται οι φορείς για τις ενέργειές τους σχετικά με την διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια. Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι κατ΄ εφαρμογή της ισχύουσας απόφασης (ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β’ 684) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (Β’ 876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/ 165/30179/3-9-1990 (Β’ 562), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (Β’ 1246) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β’
3794) υπουργικές αποφάσεις, έως 30.6.2022 θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί οι πίνακες εκλογέων. Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες με εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας για το εν λόγω θέμα.
Β. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου οι δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Περιφέρειες,
Ανεξάρτητες Αρχές και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) καλούνται να προβούν εγκαίρως στον προγραμματισμό
των κανονικών αδειών των υπαλλήλων τους κατά την περίοδο αυτή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή
λειτουργία των υπηρεσιών.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 49 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος από τις 15 Μαΐου έως και την 31 Οκτωβρίου.
Λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς επίσης και των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο, είναι απολύτως αναγκαίο να προγραμματιστούν οι άδειες των υπαλλήλων έτσι ώστε στο χρονικό διάστημα από 1/7/22 έως 15/9/22 να απουσιάζει το 1/3 του υπηρετούντος προσωπικού κάθε φορέα ανά ημερολογιακή εβδομάδα και να παραμένουν στην υπηρεσία τα 2/3. Ο υπολογισμός του απαραίτητου προσωπικού για τη θερινή περίοδο κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να υπολογίζεται περαιτέρω και σε επίπεδο Διεύθυνσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του φορέα βάσει της
οργανωτικής διάρθρωσής του. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες καλούνται να προβούν στον
προγραμματισμό των καλοκαιρινών αδειών των υπαλλήλων τους με βάση τα ανωτέρω.
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω προγραμματισμός δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα
στη λειτουργία των υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες
υπηρεσίες πρέπει να παραμένουν σε συνεχή λειτουργία καθ΄ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, προκειμένου να δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών και να διεκπεραιώνουν εμπρόθεσμα όλες τις υποθέσεις τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει πάντοτε ικανός αριθμός υπαλλήλων ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που έχουν συναλλαγή με το κοινό.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις υπηρεσιών, ιδίως αυτών που δεν έχουν ιδιαιτέρα μεγάλη συναλλαγή με το κοινό, θα μπορούν οι υπηρεσίες να διαχειριστούν το θέμα των θερινών αδειών των υπαλλήλων τους με δυνατότητα υπέρβασης, κατ΄εξαίρεση, του ορίου του 1/3, εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία τους, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό των αδειών δεν θα υπερβαίνει το 1/2 του προσωπικού.
Οι υπηρεσίες θα πρέπει ακόμη να φροντίσουν για την ορθολογική οργάνωση της διοικητικής
τους δράσης προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές και ενεργοβόρες ενέργειες. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι εντονότερη στις υπηρεσίες εκείνες που η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. νοσοκομεία, εργοτάξια κλπ). Επίσης, υπενθυμίζεται
ότι θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα για την εγκατάσταση και λειτουργία συγχρόνων
συστημάτων και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας.

Για να δείτε την σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Δημόσια Κλήρωση την Δευτέρα 27 Ιουνίου και ώρα 10:00 στο γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού,

 Δημόσια Κλήρωση την Δευτέρα 27 Ιουνίου και ώρα 10:00 στο γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού,για τον ορισμό των μελών συγκρότησης επιτροπών για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. 

Μετακινήσεις Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Νροσωπικού για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 31.08.2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μετακινήσεις Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Νροσωπικού για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 31.08.2022 – Διευκρινήσεις & Οδηγίες

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, ο τρόπος μετακίνησης του υπηρετούντος (ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού) προσωπικού, ανά δομή υγείας και ανά υγειονομική περιφέρεια, για το  θερινό διάστημα από 1.7.2022 έως 31.8.2022, έχει ως ακολούθως:

Οι  ΥΠΕ  αναρτούν πίνακα  στον οποίο εμφανίζονται οι ανάγκες σε Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Λοιπό Προσωπικό ανά Δομή Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Υγειονομική Περιφέρεια με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και οι υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης, κινητό τηλέφωνο και email), την οποία αποστέλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στις ειδικές για το σκοπό αυτό ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο κείμενο οδηγιών, ειδικότερα δε για την 5η Υγειονομική Περιφέρεια στο emailmetakiniseis@dypethessaly.grΣτην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να αναφέρουν την προτιμώμενη δομή υγείας, στην οποία αιτούνται την μετακίνηση (σύμφωνα με τον αναρτημένο πίνακα) και την προτιμώμενη χρονική περίοδο μετακίνησης.

 Περισσότερες πληροφορίες για το προσωπικό που δύναται να υποβάλλει αίτηση,  τη διάρκεια της μετακίνησης, το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης κ.λ.π. στα συνημμένα αρχεία.

Επισυναπτόμενα αρχεία

 1. Κείμενο οδηγιών
 2. Πίνακας σε μορφή excel με τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο ανάγκες

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΔΗΓΙΩΝ (14.6.2022)
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Για Μετακίνηση Προσωπικού Κατά Τους Θερινούς Μήνες

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - 

Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών

Άρθρο 40 

Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής - Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022 

1. Στο άρθρο ένατο του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περί της παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, αφενός, ως προς την καταληκτική ημερομηνία, έως την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο νόμιμος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας, προκειμένου οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές να δύνανται να αιτηθούν εξάμηνη παράταση και, αφετέρου, ώστε η ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους να ισχύει από τη λήξη της, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η σχετική αίτηση να υποβάλλεται από τον ειδικευόμενο νοσηλευτή όχι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασής του αλλά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του, και γ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και το άρθρο ένατο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο ένατο 

Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 31.12.2022, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134)».

Εφετείο Αθηνών: Αορίστου χρόνου συμβασιούχος STAGE

Εφετείο Αθηνών: Αορίστου χρόνου συμβασιούχος STAGE (έγγραφο)

Απόλυτα ΘΕΤΙΚΗ είναι η μόλις πρόσφατα δημοσιευθείσα ως καθαρογραμμένη και θεωρημένη Απόφαση 3674/2020 του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 4ο Πολιτικό), για συμβασιούχο προγραμμάτων STAGE. Η απόφαση ανατρέπει όλη την μέχρι σήμερα αρνητική προγενέστερη Νομολογία ως προς το θέμα της εργασιακής τακτοποίησης των εργαζομένων με συμβάσεις δήθεν κατάρτισης μέσω των προγραμμάτων  STAGE   για δήθεν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από καταρτιζόμενους συμβασιούχους οι οποίοι στην πραγματικότητα κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών απασχόλησής τους.


Μέχρι και σήμερα είχαν εκδοθεί μόνο πρωτόδικες θετικές αποφάσεις διαδικασίας Εργατικών Διαφορών για κρίσιμο ζήτημα της εργασιακής τακτοποίησης των εργαζομένων αυτής της πολυπληθούς αριθμητικά κατηγορίας καθώς και Απόφαση του Αρείου Πάγου για το ζήτημα των αποδοχών τους που υπολείπονταν των τακτικών αποδοχών υπαλλήλων των υπηρεσιών απασχόλησής τους . Έχουν επίσης αρχίσει να δικαιώνονται, μετά από πολύχρονη καθυστέρηση,  στο δίκαιο αίτημά τους για την ασφαλιστική τους κάλυψη με ένσημα ασφάλισης για συνταξιοδότηση (είχαν μόνο το ιατροφαρμακευτικό πακέτο κάλυψης όσο απασχολούνταν) και για όλα τα χρονικά διαστήματα πραγματικής απασχόλησής τους.

Είναι όμως η πρώτη φoρά που ανώτερο Δικαστήριο της χώρας και μάλιστα το μεγαλύτερο Εφετείο της  το Εφετείο Αθηνών με την υπ΄ αριθ. 3674/2020 τελεσίδικη  Απόφασή του δικαιώνει εργαζόμενη αυτής της κατηγορίας αποδίδοντας της ισότιμα δικαιώματα ως προς τη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας και μάλιστα στον σκληρό πυρήνα του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομικών) διατάσσοντας την κατάταξη της εργαζόμενης σε θέση αορίστου χρόνου.

Όπως δήλωσε ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος της δικαιωθείσας εργαζόμενης Δημήτρης Περπατάρης, εργατολόγος και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο :

« Για όλους εμάς τους νομικούς συμπαραστάτες των εργαζομένων που πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή και αγωνιζόμαστε μέχρι και σήμερα,  παρά τα χρόνια που περάσανε και τις πολλές αρνητικές αποφάσεις και που δεν το βάλαμε κάτω εγκαταλείποντας τις σχετικές υποθέσεις και τους εργαζομένους τους,  είναι μια ύψιστη στιγμή δικαίωσης από την ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη. Μεγάλη ιστορική επιτυχία  που θα ήθελα να την αφιερώσω στην μνήμη του φίλου και μαχόμενου συναδέλφου Βαγγέλη Μπέη  που μαζί δώσαμε τα δίσεκτα χρόνια τις δικαστικές αυτές μάχες και  που ο πρόωρος χαμός του μας στέρησε από το λαμπρό νομικό μυαλό του και το ήθος στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών των  εργαζομένων – παιδιών ενός κατώτερου θεού για πολλούς . Αυτών των εργαζομένων που για χρόνια αποτέλεσαν αντικείμενο της πιο ανισότιμης και δυσμενούς εργασιακής μεταχείρισης από το σύνολο των συμβασιούχων εργαζομένων της χώρας μας παρά το γεγονός ότι με την φτηνή εργασία τους κάλυπταν επί χρόνια ανάγκες των υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα»

Για να δείτε την σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

Πήγη :aftodioikisi

Δικαστική δικαίωση για εργαζόμενη σε stage

 Δικαστική δικαίωση για εργαζόμενη σε stage -Τι κέρδισε (απόφαση)

Στην απόρριψη της έφεσης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (νυν ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με την οποία ο ασφαλιστικός φορέας με προσφυγή του επεδίωκε την ακύρωση θετικής για εργαζόμενη που απασχολήθηκε σε Πρόγραμμα stage απόφασης, προχώρησε το Διοικητικό Εφετείο Λαμίας.

Πρόκειται για την υπ αριθ. 1030/2018 του Β Τριμελούς Σύνθεσης, ΑΠΟΦΑΣΗ, με την οποία το Δικαστήριο απέρριψε την συγκεκριμένη προσφυγή, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η εργαζόμενη δικαιούται πλέον πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα σαν εργαζόμενη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για το σύνολο των τεσσάρων ετών που απασχολήθηκε μέσω προγράμματος στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Να σημειωθεί ότι η εργαζόμενη, μετά από καταγγελία της, είχε δικαιωθεί μετά από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος της που την εκπροσώπησε στο Δικαστήριο αυτό ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ – ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ Δημήτρης Περπατάρης δήλωσε σχετικά ότι πρόκειται για μία ιστορική όντως απόφαση γιατί επιτέλους μετά από πολύχρονες καθυστερήσεις και σωρεία αρνητικών αποφάσεων σε Τοπικές Επιτροπές του ΙΚΑ , η Διοικητική Δικαιοσύνη επιτέλους αποκαθιστά την νομιμότητα για την πολύπαθη αυτή κατηγορία συμβασιούχων εργαζομένων αφού ούτε τα ένσημα και τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα για τα χρόνια που απασχολήθηκαν δεν τους είχαν μέχρι σήμερα αναγνωριστεί με ευθύνη τόσο της Διοίκησης όσο και του ΕΦΚΑ. Επιτέλους άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την κατοχύρωση ενός μεγάλου αριθμού ενσήμων και χρόνων ασφάλισης για τους εργαζόμενους αυτούς, ένσημα που μετά τις τελευταίες αλλαγές στο Ασφαλιστικό του είναι υπερπολύτιμα.

Πατήστε για να δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ.

Πηγή: aftodioikisi

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Βορίδης -Δημόσιο: Μόνιμοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι θα ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Βορίδης -Δημόσιο: Μόνιμοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι θα ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, το «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» στο κτίριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

Στην αναφορά του ο υπουργός τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ένα σημείο έναρξης της ψηφιακής πραγματικότητας στο δημόσιο. Όπως τόνισε και ο ίδιος έχουν γίνει τρεις προσπάθειες στο παρελθόν για το συγκεκριμένο έργο αλλά όλες απέτυχαν, η διαφορά με αυτές της τρεις προσπάθειες είναι ότι τώρα υπάρχει ανάδοχος του έργου και υπάρχει και το χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών για την παράδοση του.

Στο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα ανήκει όλο το σύνολο του δημοσίου, ακόμα και οι ένστολοι και αφορά τα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,  αυτό υπολογίζεται σε 540.000 μόνιμους υπαλλήλους και κοντά στους  200.000 υπαλλήλους που είναι με συμβάσεις. Το κόστος της υλοποίησης του έργου θα κυμανθεί στα 10.000.000 ευρώ όπου θα αντληθούν από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ο υπουργός έθεσε ότι το πρώτο set υπηρεσιών θα είναι έτοιμο προς χρήση στο 18μήνο.

Συνέντευξη τύπου του ΥΠΕΣ Μάκη Βορίδη με θέμα: Σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022. (EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)

Τι είναι όμως το  «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» ή αλλιώς HRMS

Το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS) είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα λογισμικού (software), που υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες/εργασίες του Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε Φορέα. Μια ενιαία κεντρική υποδομή για τη Διοίκηση – Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

 • Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται είναι:
  • Η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό,
  • Η εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και παρακολούθησή της
  • Η απάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για κάθε φορέα της δημόσιας διοίκησης
 • Το HRMS υλοποιείται στο πλαίσιο  3 υποέργων:
 • 1.Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος
  2.Υπηρεσία Λειτουργίας Συστήματος
  3.Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης Συστήματος για λοιπούς φορείς
 • Οι λειτουργικές περιοχές του HRMS αφορούν:
  • Τον πυρήνα του ΣΔΑΔ
 • Το Μητρώο του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τα Ψηφιακά Οργανογράμματα
 • Τα Περιγράμματα Θέσης
  • Τη Διαχείριση Πρόσληψης και Ενσωμάτωσης Υπαλλήλων
 • Προγραμματισμό Προσλήψεων
 • Διαδικασία Πρόσληψης
 • Κινητικότητα
 • Ενσωμάτωση νεοπροσλαμβανομένων
  • Διαχείριση Απουσιών – Άδειες Προσωπικού – Ωράρια
  • Προαγωγές – Επιλογές κι τοποθετήσεις προϊσταμένων
  • Διαχείριση Απόδοσης
 • Στοχοθεσία
 • Αξιολόγηση
  • Πειθαρχικές Διαδικασίες – Ηθικές Αμοιβές
  • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διασύνδεση με τρίτα συστήματα (Διαλειτουργικότητα με τα συστήματα των Φορέων που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού όπως ενδεικτικά (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, e-ΔΑΥΚ της Υπηρεσίας Συντάξεων, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, Διαύγεια, ΓΓΠΣ κ.α.).

 • Πληροφόρηση – Ενημέρωση πολιτών: Πρόσβαση των πολιτών στο σύνολο των πληροφοριών, νόμων, κανονισμών και εγγράφων που αφορούν στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β), παρ.3, του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου»

 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β), παρ.3, του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου»

Τίθεται από σήμερα 20 Ιουνίου 2022 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και Υγείας Θάνου Πλεύρη με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β), παρ.3, του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου».
Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης είναι ο καθορισμός των παθήσεων, των νοσημάτων ή των αναπηριών εργαζομένων που μπορούν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους, ο οποίος μπορεί να αποφευχθεί αν εργάζονται, για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός, μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
Επίσης, καθορίζεται η σχετική διαδικασία προκειμένου οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν αίτηση προς τον εργοδότη τους.
Καλούμε τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 20ή Ιουλίου 2022.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Υπουργός Υγείας

Αθανάσιος Πλεύρης

Το πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας μετά από αίτηση του εργαζομένου - Σε δημόσια διαβούλευση η σχετική ΚΥΑ

Το πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας μετά από αίτηση του εργαζομένου - Σε δημόσια διαβούλευση η σχετική ΚΥΑ


Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Μαρτίου και Απριλίου 2022.

 22/6/22 Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Μαρτίου και Απριλίου 2022.

Μετά από ενημέρωση από το γραφείο Μισθοδοσίας και αφού έγιναν οι περιβόητες πιστώσεις και άνοιξε εκ νέου και η ΕΑΠ: 

Οι ώρες για τον μήνα Μαρτίου και Απριλίου 2022  θα δοθούν στις 27/6/22. 

Για τις ώρες Μαΐου θα υπάρχει νεότερη ανακοίνωση.

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

ΠΟΕΔΗΝ : ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ, ΑΡΓΙΕΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ) ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ  21/06/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 43

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ, ΑΡΓΙΕΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ) ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

            Η υπομονή μας εξαντλήθηκε.

            Χθες τελευταία ημέρα που μπορούσαν να αναρτηθούν στην ΕΑΠ τα οφειλόμενα τεσσάρων μηνών (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) των νυκτερινών, αργιών, εφημεριών του Υγειονομικού προσωπικού προκειμένου να πληρωθούν τέλος του μήνα Ιουνίου, έστω με τέσσερις μήνες καθυστέρηση και το Υπουργείο Υγείας δεν είναι σε θέση να εγκρίνει τις πιστώσεις του τριμήνου (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος). Προφασίζονται δικαιολογίες προκειμένου να καθυστερήσουν και άλλο τα δεδουλευμένα.

            Στο προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων οι πρόσθετες αμοιβές οφείλονται από την αρχή του χρόνου. Οφείλονται τα δεδουλευμένα, νυκτερινών και αργιών έξι μηνών.

            Την ίδια ώρα που αρνούνται να αυξήσουν τους πενιχρούς μισθούς, μας οφείλουν και τα ψίχουλα των δεδουλευμένων, αργιών, νυκτερινών, εφημεριών τεσσάρων μηνών.

            Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβουν ΑΜΕΣΑ και να καταστεί εφικτή η εξόφληση των δεδουλευμένων, πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού τέλος Ιουνίου.

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στην υγεία για νύχτες, Κυριακές, εφημερίες

Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στην υγεία για νύχτες, Κυριακές, εφημερίες

Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των αμοιβών για την εργασία που παρέχουν οι εργαζόμενοι στην Υγεία, κατά τις νυχτερινές ώρες τις Κυριακές καθώς και τις εφημερίες του ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού. Σε αρκετά νοσοκομεία οφείλονται δεδουλευμένα για 2 και 3 μήνες αναιρώντας ένα πολύτιμο εισόδημα από τους εργαζόμενους σε συνθήκες εκτίναξης των τιμών και γενικευμένης ακρίβειας.


Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις οφείλονται στην μη έγκαιρη εκταμίευση των σχετικών ποσών από το υπ Υγείας προς τα Νοσοκομεία. Η τακτική αυτή τείνει να γίνει πλέον καθεστώς με αποτέλεσμα το προσωπικό των Νοσοκομείων και των μονάδων υγείας πέρα από τις πετσοκομμένες αποδοχές, την εξαφάνιση του 13ου και 14ου μισθού να μην μπορούν να πληρωθούν έγκαιρα ούτε για την εργασία τους που παρέχουν σε 24ωρη βάση κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.


Το υπ. Υγείας παρά το γεγονός ότι γνωρίζει το θέμα σφυρίζει αδιάφορα και μεταθέτει τα προβλήματα στο Γενικό Λογιστήριο και σε διοικητικές ανεπάρκειες.


Μια σειρά σωματεία εργαζομένων τις τελευταίες μέρες προχωρούν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας και κινητοποιήσεις απαιτώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων.


Βεβαίως όλο αυτό μπάχαλο στο Υπουργείο Υγείας δεν αποτελεί “ατύχημα” αλλά προφανώς αποτελεί κυβερνητική επιλογή στην κατεύθυνση της απαξίωσης και της διάλυσης του δημόσιου συστήματος υγείας.

Πηγή: aristerorevma

ΠΟΕΔΗΝ : Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Τετάρτη 22/06/2022

 

Δελτία Τύπου

20.06.2022

Πανελλαδική Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Τετάρτη 22/06/2022

ΑΘΗΝΑ 20/06/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ: ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8πμ – 15μμ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗΣ 9π.
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δουλεύουμε εφέτος το καλοκαίρι με 10.000 λιγότερο προσωπικό σε σχέση με πέρυσι το καλοκαίρι (συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις, νοσήσεις, αναστολές εργασίας). Το εναπομείναν εξαντλημένο προσωπικό με περικοπές κανονικών αδειών και ρεπό, επί δύο έτη εφέτος για τρίτο χρόνο του χορηγούνται λίγες ημέρες κανονικής άδειας λόγω μεγάλων ελλείψεων προσωπικού.
Οι λιγοστοί αποδεκατισμένοι συνάδελφοι νοσηλευτές που σε πολλές περιπτώσεις είναι ένας ή δύο σε κάθε κλινική απόγευμα και νύκτα, καλούνται να συμπληρώσουν το πολυσέλιδο έντυπο του ΟΔΙΠΥ που περιλαμβάνει ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις.
Η συμπλήρωση στοιχείων ασθενών που αφορούν ιατρικές πράξεις δεν πρέπει να συμπληρώνονται από τους νοσηλευτές και θα πρέπει να αφαιρεθούν. Προειδοποιούμαι ότι είναι αδύνατη η συμπλήρωση των υπολοίπων στοιχείων που είναι νοσηλευτικές πράξεις λόγω ελλείψεων προσωπικού. Δημιουργούνται δυσλειτουργίες και αναστάτωση στη λειτουργία των κλινικών των Νοσοκομείων.
Παρά την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου που έγινε δεκτή με πλείστα έγγραφα και αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας για προαιρετική εγγραφή στην ΕΝΕ επιμένουν τα Πειθαρχικά όργανα της ΕΝΕ και καλούν σε απολογία συναδέλφους νοσηλευτές κατά προτίμηση Προϊσταμένους για να τρομοκρατούνται με τη διατήρηση της θέσης ευθύνης, για οφειλές συνδρομών. Ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση. Η εγγραφή στα Επαγγελματικά Επιμελητήρια των ήδη εργαζομένων του ΕΣΥ είναι και προαιρετική κανείς δεν μπορεί να απειλεί και να εκβιάζει με πειθαρχικές κυρώσεις.
Θα μας βρουν μπροστά τους.
Καλούμε τους Νοσηλευτές να μην συμμετάσχουν σε στημένες παράνομες πειθαρχικές διώξεις.
Η ΠΟΕΔΗΝ θα στηρίξει με κάθε μέσο και μέτρο σε περίπτωση που τολμήσουν να παρανομήσουν.
Αντί η κυβέρνηση να στελεχώσει και να χρηματοδοτήσει το Σύστημα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων ξεπερνούν το 1 δις ευρώ προωθεί την ιδιωτικοποίηση και τις απολύσεις.
Προωθούνται συγχωνεύσεις, καταργήσεις Υγειονομικών Μονάδων, θεσμοθετήθηκε η Ιδιωτικοποίηση Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, τα Ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή.
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού εξαγγέλλονται αλλά ακόμη έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί καμία πρόσληψη μόνιμου υπαλλήλου.
Η προκήρυξη των 4.000 θέσεων στην οποία θα συμμετάσχουν με ισχνή μοριοδότηση οι συμβασιούχοι με σαφή προβάδισμα όσων υποψηφίων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Και όμως ακόμη δεν έχει εκδοθεί από το ΑΣΕΠ.
Οι 16.000 συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης δικαιούνται την μονιμοποίησή τους. Πολέμησαν στην πρώτη γραμμή του υγειονομικού πολέμου. Καταχειροκροτήθηκαν και βρίσκονται σε μία διαρκή ομηρία με ολιγόμηνες παρατάσεις των συμβάσεων.
6.000 συνάδελφοι που εργάζονται με Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) στις υπηρεσίες στήριξης καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση απολύονται 30 Ιουνίου 2022.
Η κυβέρνηση δεν δίνει την δυνατότητα σύναψης νέων συμβάσεων εργασίας (ΣΟΧ) στα Νοσοκομεία τα οποία εκδίδουν διαγωνισμούς επιστροφής των εργολάβων και του εργασιακού μεσαίωνα, των εκβιασμών σε βάρος των εργαζομένων που εκπροσωπούν. Η κυβέρνηση μεθοδεύει την σταδιακή διολίσθηση των υπηρεσιών στήριξης στους εργολάβους.
Σταδιακά εγκαθίσταται εργολάβοι καλύπτοντας τα κενά που δημιουργούνται. Επίσης τα Νοσοκομεία που ολοκληρώνουν τους διαγωνισμούς παραδίδουν τις υπηρεσίες στήριξης στους εργολάβους οι οποίοι στοιχίζουν τα διπλά χρήματα για το Δημόσιο. Οι συνάδελφοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δικαιούνται τη μονιμοποίησή τους.
Τέλος Ιουλίου 7.000 συνάδελφοι θα βρίσκονται σε αναστολή εργασίας καθ’ ότι λήγουν τα πιστοποιητικά νόσησης τα οποία έχουν καταργηθεί και βρίσκονται εν ισχύ μόνο για το υγειονομικό προσωπικό. Μέτρο ανάλγητο, χωρίς κανένα υγειονομικό όφελος.
Δεν χορηγείται ούτε ευρώ μισθός στους εργαζόμενους σε αναστολή την ώρα που Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν διαπράξει εγκληματικές πράξεις λαμβάνουν το 50% του μισθού τους. Θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας εκ νέου και θα ζητήσουμε την κατάργηση του μέτρου με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα και την κατάργηση όλων των περιοριστικών μέτρων.
Η κυβέρνηση βολεύεται πίσω από τις αναστολές. Ξεφορτώνεται τη μισθολογική δαπάνη 7.000 υγειονομικών και διευκολύνονται τα σχέδια ιδιωτικοποίησης, του συστήματος καθώς επίσης και οι συγχωνεύσεις καταργήσεις Υγειονομικών Μονάδων.
Παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν προωθήθηκαν για επίλυση κανένα από τα αιτήματα των υγειονομικών και προνοιακών υπαλλήλων. Οι μισθοί είναι καθηλωμένοι. Χιλιάδες συνάδελφοι λαμβάνουν μισθό κάτω του κατώτατου μισθού, οι μισθοί των συναδέλφων που εργάζονται μέσω ΟΑΕΔ είναι παγωμένοι από την ημερομηνία πρόσληψης, δεν αναρτώνται στο ΕΡΓΑΝΗ επειδή είναι χαμηλότεροι του κατώτατοι μισθού, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας βρίσκεται συνεχώς σε αμφισβήτηση με την ακρίβεια να τσακίζει, μας χρωστάνε από τον Απρίλη τα ψίχουλα των πρόσθετων αμοιβών, το πόρισμα της Επιτροπής για την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. 15 μήνες βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου Εργασίας.
Οι Υπουργοί Υγείας ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να μας εντάξουν στα ΒΑΕ. Δεν προωθείται η θεσμοθέτηση της επαγγελματικής νόσου, ο χαρακτηρισμός ως εργατικό ατύχημα όσων χάθηκαν από κορωνοϊό. Αρνούνται ακόμη να χορηγήσουν βεβαίωση τα Νοσοκομεία στις οικογένειες ότι ο θάνατος των συναδέλφων από κορωνοϊό προήλθε εντός του Νοσοκομείου και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης ενός μέλους της οικογένειας στο Δημόσιο. Προβάλλουν την ατομική ευθύνη!!!
Μονόδρομος οι κινητοποιήσεις.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 όλοι στην Πλατεία Μαβίλης 9πμ και στην Πορεία στο Υπουργείο Υγείας.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- Ισχυρή Δημόσια Υγεία Πρόνοια
- Μονιμοποίηση συμβασιούχων
- Άρση Αναστολών
- Έξω οι εργολάβοι από τα Νοσοκομεία
- Ένταξη στα ΒΑΕ
- Αύξηση μισθών – Ανθυγιεινό επίδομα
- Επαγγελματική νόσος – εργατικό ατύχημα

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ