Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ για ωράριο, ομάδες αυξημένου κινδύνου

 

Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ για ωράριο, ομάδες αυξημένου κινδύνου


Nέα εγκύκλιο με θέμα τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία στην ουσία επεκτείνει την από 17/8/2020 εγκυκλίου η οποία προκάλεσε αναστάτωση στους δημοσίους υπαλλήλους καθώς περιείχε κραυγαλέες αντιφάσεις.

Συγκεκριμένα, μέσω της εν λόγω εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες για δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, για την άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων αλλά και το ωράριο λειτουργίας του δημοσίου.

Ειδικότερη αναφορά γίνεται στους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν παιδιά τα οποία δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κορωνοϊό COVID-19.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης, όσον αφορά μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι οδηγίες που παρασχέθηκαν με την ως άνω σχετική αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, συνεχίζουν να ισχύουν και από 1ης/9/2020. Για την άρση ή την τροποποίηση των εν λόγω οδηγιών θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος, μέχρι την έκδοση της οποίας θα συνεχίσουν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την ως άνω εγκύκλιο.

Β. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Υπενθυμίζεται ότι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία.
Ειδικότερα, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Επιπλέον, και εφόσον οι πολίτες προσέρχονται χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, κατά την είσοδο των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για την τήρηση των ως άνω μέτρων και ταυτόχρονα να ειδοποιούν εκ των προτέρων τους υπαλλήλους που θα τους εξυπηρετήσουν, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός κατά την εξυπηρέτησή τους. (βλ. σχετικές ρυθμίσεις των αρ. 5Α και αρ. 22 της αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/29-8-2020 [Β’ 3611] Π.Ν.Π.).

Υπενθυμίζεται ότι κατά τον καταμερισμό προσέλευσης του προσωπικού του δημοσίου σε τρεις διακριτές βάρδιες (7.μ. 8 π.μ. και 9.π.μ.) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός της πλήρους λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Γ. Επανέναρξη λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 19 της αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/29.8.2020 (Β’ 3611) Π.Ν.Π., η οποία ισχύει έως τις 15/9/2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 30 της ίδιας ως άνω Π.Ν.Π. «3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης».

Βάσει των ως άνω διατάξεων σε συνδυασμό με τις νεώτερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο και με την παρούσα, αναφορικά με τις άδειες που χορηγούνται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας ειδικού σκοπού σε γονέα- υπάλληλο του Δημοσίου, πέραν της προβλεπόμενης ως άνω βεβαίωσης που θα καταθέσει ο ενδιαφερόμενος γονέας, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να διερευνήσουν ότι ο γονέας που αιτείται την άδεια ειδικού σκοπού είναι ο μοναδικός γονέας που πρέπει να παραμείνει στο σπίτι για τη φύλαξη του τέκνου ή ότι δεν έχει χορηγηθεί η ειδική άδεια απουσίας στον έτερο γονέα ως ανήκοντα σε ομάδα αυξημένου κινδύνου κατόπιν νεώτερης βεβαίωσης από θεράποντα ιατρό, οπότε και ο γονέας αυτός δύναται να ασκήσει τη φύλαξη του τέκνου. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν ο έτερος γονέας απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, οπότε και η άδεια ειδικού σκοπού θα πρέπει να χορηγηθεί υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σχετικά στην περίπτωση αυτή.

Δ. Συμπλήρωση ειδικής εφαρμογής παρουσιολογίου COVID 19

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών για ενημέρωση του σχετικής εφαρμογής του Παρουσιολογίου για τον COVID 19 στην ιστοσελίδα της απογραφής. Δεδομένου ότι τίθενται διάφορα ερωτήματα από τις Υπηρεσίες σχετικά με την υποχρέωση συμπλήρωσης της εφαρμογής αυτής, σας γνωρίζουμε ότι για την άρση της υποχρέωσης αυτής θα ενημερωθούν όλες οι Υπηρεσίες με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου και εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που αναπτύχθηκε η εφαρμογή αυτή, ήτοι η χρήση ειδικών αδειών απουσίας που συνδέονται με την πανδημία του COVID 19.

Ε. Εκλογές αιρετών εκπροσώπων

Λαμβάνοντας υπόψη και τις επικείμενες διαδικασίες εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, παρακαλούνται όλες οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού για τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα διαφυλάξουν την προστασία της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα.

Ειδικότερα, υπενθυμίζονται και συνιστώνται τα κάτωθι:

•  Η προσέλευση των υπαλλήλων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να γίνεται τηρουμένων των αποστάσεων του 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων.

 Θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα τόσο οι υπάλληλοι εκλογείς όσο και η εφορευτική επιτροπή.

•  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην έδρα της Υπηρεσίας και ειδικότερα στην αίθουσα/χώρο, όπου διενεργούνται οι εκλογές, δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού.

•  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί προηγουμένως η απολύμανση του χώρου, αλλά και ο αερισμός αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

•  Να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων και κατά το μέτρο του δυνατού ότι οι εκλογείς δεν θα χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα με τους άλλους εκλογείς, ιδίως στυλό, ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να χρησιμοποιούνται γάντια μιας χρήσης ή να απολυμαίνονται τα μέσα και ο χώρος εκλογής μετά από κάθε χρήση.

Για να δείτε την εγκύκλιο  πατήστε εδώ.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τη ΔΕΘ

 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τη ΔΕΘ


ΠPOΣ:

1.Ομοσπονδίες – Μέλη της A.Δ.E.Δ.Y.

2.Nομαρχιακά Τμήματα A.Δ.E.Δ.Y. 

3.Γενικούς Συμβούλους Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Θέμα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τη ΔΕΘ στις 12/09/2020, Θεσ/νίκη ώρα 18.00, Άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου

 

ΣυναδέλφισσεςΣυνάδελφοι,

Η φετινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ γίνεται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για την χώρα, λόγω της κρίσης της πανδημίας του Κορωνοϊού. Χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στον Ιδιωτικό Τομέα και οι μισθοί έχουν συρρικνωθεί, ενώ το Πακέτο Στήριξης, που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαθέτει, δεν επαρκεί, σε καμία περίπτωση, για να καλύψει ανάγκες των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι της πατρίδας μας, μετά την πρωτοφανή καθίζηση των εισοδημάτων τους την προηγούμενη δεκαετία, λόγω των μνημονίων που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις, καλούνται, όπως φαίνεται, για μια ακόμη φορά να πληρώσουν την κρίση. Οι αντιλαϊκές και αυταρχικές πολιτικές της Κυβέρνησης συνεχίζονται σε όλους τους τομείς με την ψήφιση νόμων χωρίς κανένα δημοκρατικό διάλογο (πχ Πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, Νόμος για το περιβάλλον, απελευθέρωση απολύσεων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση). Ταυτόχρονα, ο διορισμός ημετέρων, είτε πρόκειται για μετακλητούς υπαλλήλους (κομματικούς φίλους της ΝΔ), είτε πρόκειται για στελέχη της διοίκησης (πχ  Δ/ντες εκπαίδευσης), καλά κρατεί. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. έφτασε στο σημείο να διορίζει μετακλητούς υπαλλήλους ακόμα και σε Δ/ντικές θέσεις (πχ Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής). Πρόκειται για επιστροφή στο γνωστό πελατειακό κράτος.

Μπροστά σε αυτή τη ζοφερή κατάσταση που διαμορφώνεται, οι εργαζόμενοι οφείλουν να αντιδράσουν και να μην επιτρέψουν την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 12ης του Σεπτέμβρη, με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, έρχεται ως συνέχεια των κινητοποιήσεων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στην Παιδεία, στην Υγεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.

Στη σημερινή συγκυρία διεκδικούμε:

 1. Λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Χορήγηση δωρεάν όλου του υγειονομικού υλικού που απαιτείται. Προστασία των ευπαθών ομάδων εργαζομένων. Δωρεάν τεστ κορωνοϊού σε όλους τους εργαζόμενους. Μέτρα στήριξης του εθνικού συστήματος υγείας και των εργαζομένων στον χώρο της Υγείας.
 2. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Καμία μείωση των μισθών των εργαζομένων. Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων.
 3. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων. Καμία ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Καθιέρωση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση για τους συνταξιούχους, όπως ορίζει το Σύνταγμα.
 4. Προσλήψεις στο Δημόσιο, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά με προτεραιότητα στην Υγεία (Παιδεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν εργαζόμενο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα.
 5. Επέκταση του θεσμού των Βαρέων – Ανθυγιεινών στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας.
 6. Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μείωση των ανώτατων συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%.
 7. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών υπηρεσιών και στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για Υγεία, Παιδεία, ασφάλιση, κοινωνική προστασία και περιβάλλον.
 8. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους εργαζόμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν.
 9. Κατάργηση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις. Κατάργηση της διάταξης για το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία. Κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Θα ακυρώσουμε στην πράξη τις τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 3ης Ιουλίου και αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και των συγκεντρωμένων, αποφάσισε, η φετινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 12ης του Σεπτέμβρη να πραγματοποιηθεί με την τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων. Για το λόγο αυτό, καλούνται στη συγκέντρωση όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος).

Επιπλέον σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 1. Στο επόμενο διάστημα, και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα ενημερώσουν όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα της χώρας για τις εξελίξεις στα θέματα των Δημοσίων Υπαλλήλων, ξεκινώντας από τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με αφορμή τη ΔΕΘ. Η ενημέρωση θα γίνει σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με τα Νομαρχιακά Τμήματα.
 2. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει την κινητοποίηση που πραγματοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ για την υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας, που γίνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 08.30 πμ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Κωσταντινουπόλεως 49).
 3. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των Προεδρείων των Νομαρχιακών Τμημάτων (ένα αυτοκίνητο για κάθε ΝΤ), καθώς και των Γενικών Συμβούλων της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να παραστούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξυπακούεται πως όποιο Ν.Τ. της Βόρειας Ελλάδας συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό – τηρουμένων, φυσικά, των υγειονομικών μέτρων- η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα καλύψει τα έξοδα του λεωφορείου.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5070510 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

 

Πρόκειται για την χρηματοδότηση των προσλήψεων επικουρικού Προσωπικού από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα Νοσοκομεία και τους φορείς υγείας.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1090210 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 5.000,00 

1020231 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) 281.520,00 

1083501 ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1.258.560,00 

1083532 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.175.760,00 

1083560 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.399.320,00 

1083573 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ" 1.785.720,00 

 

1083593 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.092.080,00 

1083628 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1.313.760,00 

6213153 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) 328.440,00 

6500006 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 645.840,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.286.000,00   

 

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Επικουρικό Προσωπικό - Ενημέρωση προσλήψεων.

 

Επικουρικό Προσωπικό - Ενημέρωση προσλήψεων.

Πρόσληψη λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Μετά από επικοινωνία με την 5η ΥΠΕ, υπάρχει έγκριση για 4 άτομα ΤΕ Νοσηλευτικής και 4 ΥΕ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας με την σχετική απόφαση Γ4β/Γ.Π. 51464/20-08-2020.

Η Διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων είναι 24 μήνες.

Αναμένεται ακόμη 1 πρόσληψη. (Τε Μαιών). 

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την Προκήρυξη 6Κ-2020 ΑΣΕΠ

 Προκήρυξη 6Κ-2020 ΑΣΕΠ 

ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΙΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΝΕΑ (1.209) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως: 

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 

Αναλυτικά 

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατό δεκατρείς (113) θέσεις.

 Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗ- ΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟ- ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τετρακόσιες ογδόντα τρεις (483) θέσεις. 

Κλάδων/Ειδικοτήτων: 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡ- ΓΑΝΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ- ΓΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, και ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ. 

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες τέσσερις (404) θέσεις.

 Κλάδων/Ειδικοτήτων: 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕ- ΝΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕ- ΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΑΡΑΣ- ΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥ- ΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙ- ΚΟΥ ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΚΟΠΤΡΙΩΝ – ΡΑΠΤΡΙΩΝ – ΓΑΖΩΤΡΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΞΥΛΟΥΡ- ΓΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΚΤΙΣΤΗ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΚΤΙΣΤΩΝ – ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ και ΔΕ ΧΕΙ- ΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 

Δ΄ Κατηγορία 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), διακόσιες εννέα (209) θέσεις. 

Κλάδων/Ειδικοτήτων: 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΥΡΩΡΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ –ΝΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ και ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής. 

Δείτε την Προκήρυξη 6Κ-2020 ΑΣΕΠ  εδώ.


Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων την Τετάρτη 2/9/2020

 19.08.2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων την Τετάρτη 2/9/2020

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

(Υ.Α.Αρ.Πρωτ.39535/Δ1.13239/2019/26.5.2020, ΑΔΑ:6Α5Ψ46ΜΤΛΚ-Ο7Ν)

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1.    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.)

2.    ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)

 

Σχετικά με το αίτημά σας για ένταξη στα Β.Α.Ε. των εργαζόμενων στο χώρο της δημόσιας υγείας, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε (μέχρι 2 άτομα) στη συνεδρίαση της επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σταδίου 29 στην Αθήνα, 4ος όροφος, την Τετάρτη 2-9-2020 και ώρα 09:45 π.μ., προκειμένου να αναπτύξετε σχετικά τις απόψεις σας εν συντομία.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ

 

Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Για να δείτε την νέα εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020

Προτεινόμενη Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα  ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020


Για να δείτε την προτεινόμενη συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον Μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020 πατήστε εδώ.

Σημείωση: Οι ώρες που αναγράφονται αφορούν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας, Αν προκύψουν για το μήνα που αναφέρεται.

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Παιδιατρικού Τμήματος, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες και όχι πέραν της 30-09-2020.
Τυπικά προσόντα
- Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος
- Τίτλο αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας
Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι σε συναφές αντικείμενο και η εργασιακή εμπειρία στην Παιδιατρική
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου Βόλου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' για άνδρες (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Όπου στο τύπο Α' προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης)
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι:
1. Έλληνας πολίτης.
2. Να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
4. Να είναι εγγεγραμμένος στη Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίας.
Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Πολυμέρη 134 Τ.Κ. 38222
με την ένδειξη «για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό» έως την 11-08-2020, όπως θα προκύπτει από την σφραγίδα του Ταχυδρομείου.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Με την αίτηση υποβάλλονται :
1 .Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
4. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
5. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Σύντομο βιογραφικό
8. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 04-08-2020 μέχρι την 11-08-2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γ.Ν ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΚΟΣ

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις

Π.Ν.Π. 20-3-2020/2020

Άρθρο δέκατο τρίτο
Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις

1. Το άρθρο 16 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16

Προσόντα ιατρού εργασίας

1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν:

α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,

β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009,

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.

2. Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.

3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης».

2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας κατ’ εφαρμογή της διάταξης που αντικαθίσταται με την παρ. 1 παύουν να ισχύουν.

3. Η υπ’ αρ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1775) καταργείται.

Κυριακή 2 Αυγούστου 2020

6η Συνεδρίαση για το 2020 - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6η Συνεδρίαση ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το 2020 -

 Στις 4/8/20 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στο Νοσοκομείο - Γραφείο Δ/ντριας Διοικ/κης - οικονομικής Υπηρεσίας θα γίνει η συνεδρίαση του 6ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Με θέματα :
Α΄ [Αναγνώριση προϋπηρεσίας].
Β΄ [Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών]
Γ΄ [ Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης].
Δ΄ [Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή].
Ε΄ [Μεταθέσεις]
ΣΤ΄(Σχετικά με Απόλυση από την Υπηρεσία λόγω Υγείας)
Ζ΄(Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
ή τηλεφωνήστε στον Πρόεδρο του Συλλόγου και μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο 6932011433.

ΥΠΕΣ: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στο Δημόσιο το 2021

ΥΠΕΣ: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στο Δημόσιο το 2021 

Εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, που αφορά στο έτος 2021, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο πλαίσιο αυτής, προσκαλούνται οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και οι Γενικές Γραμματείες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από Υπουργείο, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για προσλήψεις προσωπικού, πάντα τηρώντας την αναλογία 1:1.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως για την υποβολή αιτημάτων στον ετήσιο προγραμματισμό του 2021, θα πρέπει οι αιτούμενες κενές θέσεις της υπηρεσίας ή του φορέα να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. Επίσης, ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού.

Επιπλέον, σημειώνεται πως τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από συνοπτική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,

β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό),

γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,

δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος,

ε. τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη λήψη των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τη θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου (νόμοι για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ και το Επιτελικό Κράτος).

Στόχος των παραπάνω ρυθμίσεων είναι ο καλύτερος προγραμματισμός, η αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, πλήρως εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, όπως το σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης.


Για να δείτε την Εγκύκλιο πατήστε  εδώ