Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Άρθρο 3 ΝΟΜΟΣ 4590/2019 Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού

ΝΟΜΟΣ 4590/2019 (ΦΕΚ Α 17/07.02.2019)

Άρθρο 3 ΝΟΜΟΣ 4590/2019
Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
1 . Μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία
αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα
τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία
περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας:
α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού,
β. το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων
προσωπικού,
γ. οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού του,
δ. οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα
και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία,
ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους
φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.
2 . Εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν
τα τετραετή σχέδια της προηγούμενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία μέχρι
τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους
εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό
πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε
φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού
προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και
αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να
ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής

ΠΟΕΔΗΝ: Δελτίο Τύπου

Δελτία Τύπου

28.11.2019

Κινητοποίηση Τετάρτη 27/11/2019. Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Καμία απάντηση για την ένταξή μας στα ΒΑΕ, παρ' ότι 3000 εργαζόμενοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες εξαιτίας της φύσης της δουλειάς μας.


ΑΘΗΝΑ 28/11/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2367
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κινητοποίηση Τετάρτη 27/11/2019
Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
Καμία απάντηση για την ένταξή μας στα ΒΑΕ, παρ’ ότι 3000 εργαζόμενοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες εξαιτίας της φύσης της δουλειά μας
Με επιτυχία έγινε η πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας την Τετάρτη 27/11/2019.
Συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό Υγείας κο Κοντοζαμάνη και τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κο. Κωτσιόπουλο.
Θέσαμε το αίτημα της ένταξής μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. 3000 Επαγγελματίες Υγείας πάσχουν από σοβαρά νοσήματα (καρκίνο, αυτοάνοσα, καρδιολογικά κ.α.) με έρευνα που έχουμε κάνει. Νοσηλευτές πάνω των 25 ετών υπηρεσίας πάσχουν από μυοσκελετικά προβλήματα. Όλες αυτές οι ασθένειες σχετίζονται με την εργασιακή εξουθένωση και τις δυσμενείς, επικίνδυνες, ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Επίσης η ανασφάλεια που δημιουργείται από τις ελαστικές μορφές απασχόλησης προκαλεί σοβαρές παθήσεις.
Οφείλονται εκατοντάδες χιλιάδες ρεπό και κανονικές άδειες στο προσωπικό και ένας ή δύο Νοσηλευτές κάνουν βάρδια σε κλινικές 40 ασθενών.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για άλλη μία φορά παρέπεμψε στα Συναρμόδια Υπουργεία. Η πορεία μας έκανε στάση στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας. Ζητήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας που εκκρεμεί.
Θέσαμε τα ζητήματα των λανθασμένων επιλογών Διοικητών των Νοσοκομείων με συγκεκριμένα παραδείγματα, της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης με βάση τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, την μονιμοποίηση των εκτάκτων, την δυνατότητα του πρώην εργολαβικού προσωπικού σύναψης διετών συμβάσεων εργασίας και μετά την 1/1/2020 με ταυτόχρονη παράταση και αύξηση της μοριοδότησης.
Ζητήσαμε την χορήγηση της διαφοράς του επιδόματος ευθύνης των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας, το Υπουργείο θα προωθήσει την ισοτίμηση των Επιδομάτων Ευθύνης της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας στα 290 όπως είναι τα επιδόματα των άλλων Προϊσταμένων του Δημόσιου τομέα.
Ζητήσαμε αύξηση στους πενιχρούς μισθούς μας, χωρίς να πάρουμε απάντηση.
Ζητήσαμε τη νομική κάλυψη των συναδέλφων που είναι θύματα της βίας και ανομίας που επικρατεί στα Νοσοκομεία (προωθείται σχετικό άρθρο στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών). Για την δυνατότητα αναδρομικής υποβολής 2016, 2017, 2018 δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που συνάδελφοί μας από άγνοια με ευθύνη των Νοσοκομείων δεν υπέβαλαν, υποσχέθηκε νομοθετική ρύθμιση.
Ο Υφυπουργός είπε ότι θα προχωρήσουν 2300 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (2018 – 2019 αποχώρησαν 4000) και είπε ότι εξετάζουμε τρόπους να ολοκληρωθεί η διαδικασία γρήγορα. Η προκήρυξη θα εκδοθεί έως τέλους του χρόνου. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το πρώην εργολαβικό προσωπικό σε Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣΔΑ που θα δίνει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων και τον νέο χρόνο.
Άφησε ανοικτό το ζήτημα επιστροφής των «καλών» εργολάβων. Για τους έκτακτους πέραν της ανανέωσης των συμβάσεων δεν πήρε θέση για μονιμοποίηση και είπε ότι εξετάζουν την επιπλέον μοριοδότηση.
Για τους νέους επιστήμονες που υπηρετούν μέσω ΟΑΕΔ θα γίνει συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας για παράταση του προγράμματος.
Για την 2Κ θα αποσταλεί κατάλογος με το Επικουρικό προσωπικό στο ΑΣΕΠ προκειμένου να μην υπάρξουν αδικίες με τις πλαστές βεβαιώσεις που ήδη χορηγήθηκαν σε υποψήφιους.
Για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, δεν δόθηκε απάντηση.
Οι απαντήσεις δόθηκαν χωρίς χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ως εκ τούτου η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ θα εκτιμήσει τις περαιτέρω κινήσεις της.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ψηφιακά Οργανογράμματα


Πλήρες ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαθέσιμο σε κεντρικό ιστότοπο, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των δημόσιων φορέων.
Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τις προβλεπόμενες θέσεις και τα αντίστοιχα περιγράμματα τους.

Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.

Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016

Άρθρο 16 ΝΟΜΟΣ 4440/2016
Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής

1 . Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3. Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.
2 . Το Οργανόγραμμα τηρείται σε κεντρικό ιστότοπο και την ευθύνη της
διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ευθύνη της καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης.
3 . Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των
φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων.
4 . Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται
εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε
σχετικό θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Παράταση υποβολής αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων για το 2020


Ανακοινώσεις
Ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι την 1-12-2019 και ώρα 23.59.

Πέντε ερωτήματα προς όσους «αρίστευσαν» στην επιλογή διοικητών για τα νοσοκομεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/11/2019 13:42 EET | Updated 22 ώρες πριν

Πέντε ερωτήματα προς όσους «αρίστευσαν» στην επιλογή διοικητών για τα νοσοκομεία

Κυβέρνηση και υπουργείο Υγείας οφείλουν απαντήσεις για το πως ακριβώς έγινε η διαδικασία επιλογής και για το πως αξιολογήθηκαν οι υποψήφιοι. Αλήθεια, θα δώσουν στη δημοσιότητα τις βαθμολογίες;

EUROKINISSI
Ποιός πρέπει να ανέβει στο βάθρο, ώστε να αναγνωριστεί η προσφορά του στον διαγωνισμό των νέων διοικητών για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ;
H λέξη «αριστεία» έγινε προεκλογικό σύνθημα για τη Νέα Δημοκρατία - και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη - και ορθώς.
Όσοι ισχυρίζονται ότι στην Ελλάδα είναι περιττή, ή ότι το είδος κυκλοφορούσε σε επάρκεια στο παρελθόν, είναι ευπρόσδεκτοι να μας παρουσιάσουν σχετικά στοιχεία. Θα δυσκολευτούν να τα βρουν...
Η αριστεία έγινε σύνθημα της ΝΔ ενόσω ασκούσε αντιπολίτευση, έπειτα από μία ατυχή έμπνευση: όταν ο τότε υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου (αν δεν κάνω λάθος, ήταν Σεπτέμβριος του 2017) αποφάσισε να την «καταργήσει».
Αλλες δύο λέξεις έγιναν σύνθημα στα χείλη όλων των πολιτικών αρχηγών στα χρόνια της κρίσης - μέχρι και σήμερα.
Είναι αγγλικές: Brain-drain. Σε ελεύθερη μετάφραση, τα νέα μυαλά - οι νέοι επιστήμονες που εγκαταλείπουν την Ελλάδα για να αναζητήσουν εργασία και προκοπή στο εξωτερικό. 
Πολύ θα ήθελα να γνωρίζω, εάν πέρασε από το μυαλό των αρμοδίων του υπουργείου Υγείας να προσκαλέσουν - έστω συμβολικά - κάποιους από αυτούς τους Έλληνες, ώστε να καταθέσουν τα βιογραφικά τους στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
Το πρόβλημα με τα επιτυχημένα συνθήματα, είναι ότι δεν λησμονιούνται εύκολα. 
Κάπως έτσι, δύο Σεπτεμβρίους αργότερα (2019 πλέον και με κυβέρνηση ΝΔ) ήρθε η ώρα του υπουργείου Υγείας να κάνει το σύνθημα πράξη. Η προκήρυξη των θέσεων διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ δεν ήταν πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Πέρασε «στα ψιλά». 
Εκ των υστέρων, η δημιουργική ασάφεια του εμπνευστή αυτής της προκήρυξης απέκτησε νόημα, βλέποντας την παταγώδη αποτυχία στην οποία κατέληξε. 
ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Αντιγράφω από το ethnos.gr την ...υπερήφανη εκδοχή «κύκλων του υπουργείου Υγείας», οι οποίοι επιχειρούν να στηρίξουν το μοντέλο επιλογής των διοικητών, που βάλλεται πανταχόθεν εδώ και 24 ώρες. Οπως ισχυρίζονται:
• Η προκήρυξη προέβλεπε ως απαραίτητο τίτλο σπουδών το πτυχίο και από τους επιλεγέντες, εκτός του πτυχίου, το 72% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή και διδακτορικού.
• Το 60% των επιλεγέντων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη διοίκηση, τα οικονομικά ή την πληροφορική (πεδία στα οποία δίδεται έμφαση και από την προκήρυξη των θέσεων).
• Σχεδόν όλοι οι επιλεγέντες διοικητές έχουν διοικητική εμπειρία. 

 

Πέντε (όχι ρητορικά) ερωτήματα 

Μετά την θαυμάσια προκήρυξη από το υπουργείο Υγείας και την ακόμη πιο θαυμάσια επιχειρηματολογία για την αξιολόγηση και επιλογή των νέων διοικητών νοσοκομείων του ΕΣΥ, καταθέτω πέντε αφελείς απορίες.
1. Ποιά μεθοδολογία ακολούθησε η επιτροπή(;) που συγκέντρωσε και αξιολόγησε τα βιογραφικά των υποψηφίων και πόσες φορές συνεδρίασε;
2. Πέρασαν ή όχι από διαδικασία συνέντευξης οι υποψήφιοι και, αν όχι, γιατί;
3. Υπάρχει πρόθεση να δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία από την τελική βαθμολογία των υποψηφίων, πέρα από τον «ξερό» κατάλογο αυτών που επελέγησαν;
4. Mήπως πέφτω έξω και υπάρχουν, έστω ένας ή δύο, Έλληνες από το εξωτερικό μεταξύ των νέων διοικητών που επελέγησαν, αφού η κυβέρνηση θέλει να παλέψει για να ανακοπεί το Brain-drain;
5. Ποιός φέρει την ευθύνη για τον διαγωνισμό, όπως αυτός έγινε και κατέληξε; O υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ή κάποιος άλλος;
Κάτι μου λέει ότι δεν θα λάβουμε εύκολα απαντήσεις. Ωστόσο, εάν λάβουμε, θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα και ασφαλώς θα δημοσιευθούν πάραυτα από την HuffPost, που αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί με εμπάθεια, αλλά αγαπά την καλόπιστη κριτική. 
Πηγή: huffingtonpost.gr

ΠΟΕΔΗΝ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


          Για την περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, σας γνωρίζουμε ότι το προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2, υποπαράγραφο 13 του Νόμου 1264/1982.

1.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Για κάθε νοσηλευτικό τμήμα μία νοσηλεύτρια ανά βάρδια
 • Κάθε 120 ασθενείς, ένας άνδρας νοσοκόμος ανά βάρδια
 • Στα χειρουργεία δύο νοσηλεύτριες ανά βάρδια
 • Στα χειρουργεία ένας νοσοκόμος και ένας τραυματιοφορέας ανά βάρδια
 • Στο αναισθησιολογικό μια νοσηλεύτρια
 • Στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, για κάθε τρία (3) κρεβάτια ένας (1) νοσηλευτής στην πρωινή και απογευματινή βάρδια, για κάθε τέσσερα (4) κρεβάτια ένας (1) νοσηλευτής κατά την νυχτερινή βάρδια.
 • Στα Εξωτερικά Ιατρεία (ή τμήμα Επειγόντων), μία Νοσηλεύτρια και ένας άνδρας νοσοκόμος ανά βάρδια (για Νοσοκομεία μέχρι 300 κλίνες)

2.  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Κάθε 80 ασθενείς μία ή ένας τραπεζοκόμος και μία ή ένας τραπεζοκόμος γα το Προσωπικό Ασφαλείας, στις δύο ημερήσιες βάρδιες
 • Κάθε 120 ασθενείς μία ή ένας καθαριστής στις δύο ημερήσιες βάρδιες. Την νυχτερινή βάρδια θα υπάρχει μόνο ένας καθαριστής
 • Στα μαγειρεία :
  • στα νοσοκομεία μέχρι 500 κλίνες ένας μάγειρας, και ένας λαντζιέρης στις δύο ημερήσιες βάρδιες
  • στα νοσοκομεία άνω των 500 κλινών ένας μάγειρας, ένας βοηθός μάγειρας δύο λαντζιέρηδες στις δύο ημερήσιες βάρδιες
 • Σε κάθε νοσοκομείο ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός και ένας θερμαστής ανά βάρδια
 • Στα πλυντήρια δύο εργάτες ακάθαρτου ιματισμού στην πρωινή βάρδια.

3.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Ένας υπάλληλος Γραφείου Κίνησης Ασθενών στις δύο ημερήσιες βάρδιες
 • Ένας Αποθηκάριος Τροφίμων στην πρωινή βάρδια.

4. ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εργαστήρια :
 • ακτινολογικό : ένας χειριστής ανά βάρδια εργασίας
 • μικροβιολογικό – βιοχημικό – αιματολογικό εργαστήριο : ένας παρασκευαστής ανά βάρδια
 • αιμοδοσίας : ένας παρασκευαστής ανά βάρδια εργασίας.

5. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Για το ιατρικό προσωπικό ισχύει ο ίδιος αριθμός, ανά τμήμα, που ισχύει τις ημέρες εφημερίας
 • Για το φαρμακείο : ένας φαρμακοποιός

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


Στα επαρχιακά νοσοκομεία, κάτω των 120 κλινών παραμένει προσωπικό ασφαλείας ίσο με τον αριθμό εργαζομένων στις μέρες αργίας
Αν η ημέρα απεργιακής κινητοποίησης, συμπίπτει με Γενική Εφημερία, ο αριθμός του προσωπικού ασφαλείας ενισχύεται μέχρι τον αριθμό της ελάχιστης βάρδιας ημέρας εφημερίας.
Την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης υπάρχει υποχρέωση παρασκευής φαγητού μόνο για το προσωπικό ασφαλείας και τους ασθενείς.
Όπου υπάρχουν ραντεβού για την ημέρα της κινητοποίησης, με ευθύνη της υπηρεσίας αναβάλλονται
ΠΡΟΣΟΧΗ : σε όποια Νοσοκομεία υπάρχουν ειδικά τμήματα ή εργαστήρια, όπως Προγεννητικός Έλεγχος, Θεραπεία Κοβαλτίου κλπ με μέριμνα της απεργιακής επιτροπής θα πρέπει να πραγματοποιούνται.
Σε περίπτωση που υπάρχουν απεργοσπάστες το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ.Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝΓια να το εκτυπώσετε σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Εργασιών - 37ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ

Πρόγραμμα Εργασιών - 37ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ

Για να δείτε το πρόγραμμα του 37ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ πατήστε εδώ.


Τηλεοπτική εκπομπή 'Πολιτικο Forum' 25/11/2019 - AstraTV

Πολιτικο Forum 25/11/2019 - AstraTV

Για να δείτε την τηλεοπτική εκπομπή πολιτικό Forum, με θέμα το Νοσοκομείο μας πατήστε εδώ.
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020.

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020.


Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020.

Είναι τουλάχιστον Απογοητευτικός! 

Περιέχει δημοσιονομικούς περιορισμούς και δεσμεύσεις και ιδίως του λόγου μία (1) αποχώρηση/μία (1) πρόσληψη για το τακτικό προσωπικό.
Δεν υπάρχει μέριμνα να συμπληρωθούν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν ήδη.Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Μεγάλη Πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας - Πρόνοιας- ΕΚΑΒ την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και Συγκέντρωση απέναντι από το HILTON στις 8.30πμ.

Κινητοποιήσεις

22.11.2019

Μεγάλη Πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας - Πρόνοιας- ΕΚΑΒ την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και Συγκέντρωση απέναντι από το HILTON στις 8.30πμ.

ΑΘΗΝΑ 22/11/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2342

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
Μεγάλη Πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας –ΕΚΑΒ
Συγκέντρωση απέναντι από το HILTON στις 8.30πμ.
Η ΠΟΕΔΗΝ βρίσκεται για άλλη μια φορά στους δρόμους διεκδικώντας την Σωτηρία της Δημόσιας Υγείας, του ΕΚΑΒ, της Πρόνοιας, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την επίλυση δίκαιων αιτημάτων των επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας που εργάζονται αποδεκατισμένοι σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης με μισθούς πείνας και πενιχρά δικαιώματα.
Είναι η τρίτη μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποιούμε με τη νέα Κυβέρνηση θέλοντας να καταδείξουμε ότι η κατάσταση που περιήλθαν τα Νοσοκομεία δεν σηκώνει περίοδο χάριτος.
Όταν ταλαιπωρούνται άνθρωποι από την ανεπάρκεια του συστήματος δεν μπορεί καμία Κυβέρνηση να ζητάει πίστωση χρόνου ακόμη και εάν παρέλαβε «καμένη γη» στην Δημόσια Υγεία.
Κατατέθηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2020 στη Βουλή προς ψήφιση. Για άλλη μία χρονιά «φτωχός συγγενής» των κρατικών δαπανών είναι η Δημόσια Υγεία.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ συνεχίζουν να παραμένουν κολλημένες και το 2020 στο τριτοκοσμικό επίπεδο του 5% του ΑΕΠ όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 7,5%. Με τέτοιες Δημόσιες δαπάνες κάθε μέρα θα γίνεται χειρότερο το σύστημα.
Εξαιτίας αυτού αυξάνουν συνεχώς οι Ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Βάζουμε δηλαδή όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη περισσότερο από κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Ταυτόχρονα υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι θάνατοι από Νοσοκομειακές λοιμώξεις, η ταλαιπωρία των ασθενών στα ΤΕΠ, ράντζα, Κέντρα Υγείας κλειστά μαρτυρούν την κατάρρευση.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η επιχορήγηση του συστήματος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό παραμένει κοντά στα 780 εκ. ευρώ και το έτος 2020, το μισό από το 2014 παρότι πληρώνουμε άπειρους φόρους και 6% υγειονομική περίθαλψη από μισθούς και συντάξεις.
Ο ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτείται μόνο από τις δικές μας εισφορές (η κρατική χρηματοδότηση μηδενική) και στα Νοσοκομεία θα καλύψει μικρό μέρος των υποχρεώσεών του. 888 εκατ. ευρώ όσα και το έτος 2019.
Το σύστημα συνεχίζει να υποχρηματοδοτείται παρότι αυξάνεται η ζήτηση σε υπηρεσίες λόγω οικονομικής ανέχειας και της αύξησης των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών. Έχουμε ένα σύστημα με ελλείψεις, πεπαλαιωμένο σε εξοπλισμό και υποδομές χωρίς καμία δυνατότητα επενδύσεων.
Γι αυτό βρισκόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με τριτοκοσμικές καταστάσεις λόγω χαλασμένων ιατρικών μηχανημάτων, σοβάδες να πέφτουν, να τρέχουν νερά οι τοίχοι, ελλείψεις αναλώσιμων υλικών, ιματισμού, χειρουργικών υλικών κλπ.
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ βρίσκεται στο κόκκινο
Κάθε χρόνο το προσωπικό λιγοστεύει αντί να αυξάνει. Με τα στοιχεία του ίδιου του Κράτους (Υπουργείο Εσωτερικών) το προσωπικό στα Νοσοκομεία λιγόστεψε τα χρόνια των Μνημονίων κατά 25.000. Τα έτη 2018-2019 έχουμε 3500 αποχωρήσεις και μηδενικές προσλήψεις. Η προκήρυξη 2300 θέσεων που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας, είναι σταγόνα στον ωκεανό.
12.000 Συμβασιούχοι (επικουρικό, πρώην εργολαβικοί, ΟΑΕΔ κλπ) εργάζονται στα Νοσοκομεία. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα πρέπει μονιμοποιηθούν.
Οι παρατάσεις που δίδονται είναι θετικές. Δεν μπορεί όμως να συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια η ομηρία του εν λόγω προσωπικού. Δικαιούνται μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Στον αέρα βρίσκεται το πρώην εργολαβικό προσωπικό που υπηρετεί με συμβάσεις στις υπηρεσίες στήριξης των Νοσοκομείων.
Η Κυβέρνηση καθυστερεί την παράταση των συμβάσεων και την θεσμοθέτηση σύναψης νέων συμβάσεων μετά 31.12.2019. Καλοβλέπει την επιστροφή των εργολάβων που επιβάλουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Για την ΠΟΕΔΗΝ η παλινόρθωσή των εργολάβων είναι αιτία πολέμου. Όπως αιτία πολέμου είναι η κάθε μορφή ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Υγείας που κάποιοι με προθυμία προτείνουν (ΠΙΣ).
Διεκδικούμε Δημόσιες Δαπάνες Υγείας στο μέσο όρο της Ευρώπης (7,5%). Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 4000 κατ’ έτος. Επαρκή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προκειμένου να μπορούν να καλύπτουν οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας με ασφάλεια τις λειτουργικές ανάγκες και να είναι σε θέση να συντηρούν τον εξοπλισμό και τις υποδομές.
Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη δεν υφίσταται καθότι οι ΤΟΜΥ εξελίχθησαν σε ταμπέλες χωρίς γιατρούς και προσωπικό. Τα Κέντρα Υγείας παραμένουν χωρίς υλικά, συντήρηση και προσωπικό. Όλο και περισσότερα κλείνουν μεσημέρι.
Η Ψυχική Υγεία ραγδαία ασυλοποιείται λόγω ελλείψεων προσωπικού, κονδυλίων, απαραίτητων κλινών οξέων περιστατικών και προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης..
Η Πρόνοια κλείνει αντί να ανοίγει κρεβάτια. Έκλεισε η Γλυφάδα 52 κλινών και οι περιθαλπόμενοι μεταφέρθηκαν σε άλλες Μονάδες. Η λίστα αναμονής θα εκτιναχθεί στα δύο έτη και τα εγκαταλελειμμένα παιδιά στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία θα αυξάνουν συνεχώς.
Το ΕΚΑΒ στενάζει από τις ελλείψεις διασωστών. Τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα προσλήψεων μόνιμων διασωστών και αποκατάστασης των γερασμένων ασθενοφόρων που έχουν διανύσει 1εκατ.χιλιόμετρα και άνω.
Οι πιο φτωχοί εργαζόμενοι είναι οι εργαζόμενοι Νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό στη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια. Λαμβάνουν εξευτελιστικούς μισθούς. 900 ευρώ το μήνα είναι ο μέσος μισθός. Ο νεοδιόριστος Νοσηλευτής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης λαμβάνει 640 ευρώ το μήνα.
Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας που ολοένα παίρνει ολιγόμηνες παρατάσεις, είναι στα 150 ευρώ. Επίσης δεν χορηγείται κλιμακωτά σε όλους. Δεν είμαστε ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Αρνούνται να εντάξουν τους Νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας που αποδεδειγμένα με επιδημιολογικές μελέτες εργάζονται σε Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές Εργασίες, αντιμετωπίζουν ένα σωρό ασθένειες και επαγγελματικούς κινδύνους. Πραγματική ντροπή για το κράτος. Διαθέτουμε κοινό φορέα ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτω δεν μπορεί οι Νοσηλευτές και άλλα επαγγέλματα να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο ασφάλισης ανάλογα τον ασφαλιστικό φορέα προέλευσης (ΙΚΑ - Δημόσιο) ή την χρονολογία πρόσληψης (πριν και μετά 1-1-2011).
Εργαζόμενοι συμμετέχουν σε Επιτροπές αγορών με κλήρωση, χωρίς ποτέ να ειδοποιηθούν να καταθέσουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Τώρα η Εφορία τους ζητάει υπέρογκα πρόστιμα. Ζητάμε την δυνατότητα κατάθεσης αναδρομικά των δηλώσεων και διαγραφή των προστίμων.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Νέοι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές στα Νοσοκομεία ΕΣΥ

Νέοι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές στα Νοσοκομεία ΕΣΥ

22/11/2019
Νέοι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές στα Νοσοκομεία ΕΣΥ
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια επελέγησαν οι νέοι Διοικητές και αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. , μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεών τους, από την αρμόδια επιτροπή.
α/α
Νοσοκομείο
Προκηρυχθείσα θέση
Ονοματεπώνυμο
επιλεγέντος/ είσας
1.      
πγν λαρισασ
Διοικητής
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.      
πγν λαρισασ
Αναπλ. Διοικητής

ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.      
γν λαρισασ «κουτλιμπανειο & τριανταφυλλειο»
Διοικητής
ΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4.      
γν βολου «αχιλλοπουλειο»
Διοικητής

ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.      
γν τρικαλων
Διοικητής

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6.      
γν καρδιτσασ
Διοικητής

ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.      
γν καρπενησιου
Διοικητής

ΚΑΡΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8.      
γν αμφισσασ
Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
9.      
γν λιβαδειασ- γν θηβων
Διοικητής

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10.    
γν λιβαδειασ- γν θηβων (αποκεντρωμενη ο.μ. «θηβα»)
Αναπλ. Διοικητής
ΤΥΡΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11.    
γν χαλκιδασ & γν-κυ καρυστου & γν-κυ κυμησ
Διοικητής
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ